[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

KONDOLENCJE dla kol. Wiesi BIERNACIK


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 18 2021 18:21:08
DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ - 13 KWIETNIA 2021 R - KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
13 kwietnia 2021 r. przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oddano hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej – przedwojennym policjantom zamordowanym wiosną 1940 r. na terenie Związku Sowieckiego.

Cześć Ich Pamięci!


W uroczystościach - co oczywiste ograniczonych ze względu na panującą pandemię - wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józef Guzdek, Naczelny Kapelan - Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp Marcin Makula i Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego abp Jerzy Pańkowski.

W oddaniu czci Poległym uczestniczyliśmy również i my (kol. Dorota GIELECIŃSKA, kol. Piotr BORYSIUK) mając ogromny zaszczyt reprezentować Związek Zawodowy Pracowników Policji. Pomimo niesprzyjającej aury czuliśmy dumę z uczczenia pamięci naszych policyjnych Przodków.


Szczegółowa relacja wraz z galerią z uroczystości dostępne są na oficjalnej stronie Polska Policja. Zachęcamy do zapoznania: TUTAJ.
Jednocześnie uprzejmie dziękujemy Panu Markowi Osiejewskiemu z Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów za udostępnienie wykonanych przez niego fotografii.


Żródło: Zarząd KGP ZZPP

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 15 2021 23:41:12
KONDOLENCJE


Serdeczne wyrazy współczucia
dla kolegi Jana GAŁKA
z Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego
z powodu śmierci żony Agaty GAŁEK

składają

koleżanki i koledzy z Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 15 2021 09:52:01
NIE USTAJEMY W STARANIACH O SZCZEPIENIA

Związek Zawodowy Pracowników Policji nie ustaje w staraniach o szczepienia dla pracowników Policji.
Przedstawiamy do Waszej wiadomości kolejną korespondencję Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w zakresie nieustępliwych starań o zaszczepienie pracowników Policji.


Pierwsze pismo, adresowane do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, dotyczy w szczególności uprzedniej korespondencji z Michał Dworczyk w sprawie szczepień, do zapoznania TUTAJ.

Drugie pismo Komisja Krajowa ZZPP skierowała na ręce Komendanta Głównego Policji, gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, z propozycją podjęcia szczepień pracowników Polska Policja w ramach zakładu pracy. Do zapoznania TUTAJ.
O możliwości organizacji punktów szczepień właśnie w zakładach pracy na wtorkowej konferencji prasowej mówił Michał Dworczyk.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 04 2021 08:47:57
WIELKANOCNA AKCJA NIEBIESKICH SERC Z MAŁOPOLSKI
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KWP w Krakowie, Małopolski Zarząd Wojewódzki
i Terenowy Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie do współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, zorganizował na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Wielkanocny Kiermasz Niebieskich Serc Dobroczynności Polisi”
– w terminie 22-31 marca 2021 r. Celem tej użytecznej społecznie idei jest integracja funkcjonariuszy oraz pracowników Policji zatrudnionych w małopolskim garnizonie oraz zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.


Inicjatywa pozyskania dla Fundacji środków finansowych powstała w wyniku stwierdzenia, iż wiele inicjatyw na jej rzecz w wyniku pandemii Covid-19 nie miała możliwości się odbyć.
W porównaniu do lat poprzednich, spowodowało to mniejsze wpływy finansowe na rzecz osób, które w szczególny sposób powinny być objęte opieką i troską przez społeczność policyjną.

W ramach powyższego projektu uzdolnieni artystycznie policjanci oraz pracownicy Policji, przygotowali bezpłatnie wielkanocne ozdoby świąteczne z przeznaczeniem do nabycia na kiermaszu dla pracowników KWP w Krakowie. Nasz apel spotkał się z bardzo dużym odzewem, o czym świadczą przesyłane praktycznie codziennie, z całej Małopolski różnorodne prace artystyczne wykonane przez policjantów, pracowników Policji oraz członków rodzin.

Ponadto przygotowano symboliczne cegiełki dla osób, które finansowo będą wspierać Fundację. Po zakończonej akcji, kwota uzyskanych środków pieniężnych, zostanie podana do wiadomości, a także przekazana za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Romana Kustera – Fundacji, który objął Akcję swoim patronatem honorowym

Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Takich rodzin w całym kraju jest 240. Realizacja tych celów następuje m.in. poprzez: dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji, organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach, przyznawanie pomocy finansowej oraz stypendiów na kształcenie.


Istotną kwestią w całym przedsięwzięciu była promocja nowej maskotki Małopolskiej Policji przedstawiającej policjantkę. Jest to pierwsza w Polsce maskotka policyjna przedstawiająca kobietę, a jej imię – Polisia – zostało wybrane w zorganizowanym w zeszłym roku konkursie na imię.


Źródło: zzpp-krakow.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 02 2021 22:31:27
ŻYCZENIA

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 01 2021 21:49:44
NIE USTAJEMY W WALCE O SZCZEPIENIA

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji stara się korzystać ze wszystkich możliwości interwencji w sprawie szczepień dla pracowników Policji.

Oto kolejna korespondencja w tej sprawie - ponownie do Michała Dworczyka, Szefa Kancelarii Premiera - czytaj TUTAJ oraz Wiesława Szczepańskiego, Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 29 2021 21:31:08
O NAS


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 20 2021 22:27:43
ZNIESIENIE KARENCJI W PZU

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 15 2021 20:31:22
WALKA O SZCZEPIENIA - NIE USTAJEMY

Nie ma znaczenia, czy jedni z nas deklarują chęć zaszczepienia się przeciwko Covid-19, a drudzy nie. Najważniejsze, że zdaniem Związku Zawodowego Pracowników Policji niedopuszczalne jest, by inaczej traktować pracowników Policji, a inaczej funkcjonariuszy. Nie zgadzamy się na nierówne traktowanie dwóch grup zawodowych w jednej organizacji, jaką jest polska Policja.

Nasza praca przekłada się na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Domagamy się więc, by państwo zadbało też o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo osób, bez których nie może być mowy o sprawnym funkcjonowaniu Policji, a tym samym o efektywnym zapewnieniu porządku publicznego w kraju.

Stąd kolejna nasza interwencja w sprawie szczepień dla pracowników Policji. Z pismem można zapoznać się TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 14 2021 20:29:44
WNOSIMY O PATRONAT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE INWESTOWANIA W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW POLICJI

Wraz ze złożonym wnioskiem do Pani Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych dedykowanych głównie pracownikom Policji służby logistycznej i wspomagającej, wystąpiliśmy do Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA z prośbą o objęcie patronatem tego zagadnienia. Omawiane pismo TUTAJ.

Analizując aktualną ofertę szkoleniową WSPol w Szczytnie, Związek Zawodowy Pracowników Policji zauważył lukę, którą uznaliśmy za duży błąd w szkolnictwie policyjnym. Wnieśliśmy więc o szereg systematycznych i celowych działań organizacji, które zmierzać będą do pogłębiania oraz poszerzania potencjału pracownika w taki sposób, by spełniał on nie tylko aktualne, ale i przyszłe potrzeby polskiej Policji.
Uważamy, że nauka i pogłębianie wiedzy, owszem stanowi wyzwanie, ale jednocześnie szansę do własnego rozwoju, a w konsekwencji możliwość niesienia pomocy sobie i innym.

Uważamy, że wszystko jest możliwe dla osób z pasją, marzeniami i determinacją. Dlatego stawiając na rozwój pracownika, reprezentującego coraz wyższy poziom wiedzy specjalistycznej, jako związek zawodowy reprezentujący interesy pracowników Policji, będziemy nadal domagać się wzrostu naszych wynagrodzeń i rozwiązywania problemów, które dotkliwie dotykają naszą grupę zawodową.
Uważamy za elementarny obowiązek szefostwa resortu - zapewnienie takich warunków pracy, na jakie zasługują pracownicy Policji. Uważamy, że im bardziej wykwalifikowany pracownik, tym wyższe wymagania dla pracodawców-komendantów, którzy bez profesjonalnych służb logistycznych nie będą mogli prawidłowo wykonywać obowiązków i zapewniać bezpieczeństwa wewnątrz państwa.

W załączonym piśmie do Pana Generała Jarosława SZYMCZYKA poprosiliśmy również o pomoc w szerzeniu wśród kadry kierowniczej polskiej Policji każdego szczebla, idei kierowania pracowników na studia i umożliwiania podnoszenia kompetencji zawodowych nie tylko funkcjonariuszom.
Po to wypracowaliśmy możliwość darmowej nauki pracowników w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania, że blokowanie dostępu do tej nauki uważamy za karygodne i niedopuszczalne.
Deklarujemy więc, że będziemy interweniować w sprawie pracowników, którym utrudniana bądź stopowana będzie możliwość nauki w WSPol w ramach skierowania. Zaznaczamy jednak, iż interwencja ta dotyczyć będzie pracowników, którzy są członkami Związku Zawodowego Pracowników Policji i poprzez swoją solidarność z naszą organizacją, nie zgadzają się na gorsze traktowanie i umożliwiają obronę swoich praw.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 13 2021 11:19:15
Strona 1 z 59 1 2 3 4 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk