Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

WSPÓLNE STANOWISKO TRZECH CENTRAL WS. PROPOZYCJI WZROSTU WYNAGRODZEŃ W 2023 R.
Strona pracowników – reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – przedkłada wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2023 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie:

- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 13,41%;
- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 20%;
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić:
- od 1 stycznia 2023 r. nie mniej niż 16,28% (o 490 zł);
- od 1 lipca 2023 r. nie mniej niż 7,15% (o 250 zł)
- wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwiększony o co najmniej 50% realnego.


źródło:
http://fzz.org.pl/
https://www.facebook.com/ForumZZ/


POPRAWIONA ULGA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Jeśli składki związkowe pracownika są potrącane z jego wynagrodzenia przez pracodawcę/płatnika, to on będzie musiał informować pracownika o wysokości kwot wpłaconych w ten sposób na rzecz związku (w formie rocznej deklaracji PIT-11). Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został przyjęty przez rząd.
Zmiana ma ułatwić stosowanie ulgi związkowej. Przypomnijmy, że przepisy realizujące Polski Ład wprowadziły możliwość odliczania od dochodu składek opłacanych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej 300 zł (w roku podatkowym).

"Celem tych zmian jest stworzenie zachęty podatkowej w postaci ulgi do zwiększenia zainteresowania obywateli członkostwem w związkach zawodowych. Oczekuje się, że ulga będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków
pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego" – można przeczytać w uzasadnieniu do zmian podatkowych.

Zapraszamy więc w nasze szeregi. Koszty związane z ponoszoną składką na związek zawodowy zwrócą się podczas rozliczania podatku już w przyszłym roku.
Tylko RAZEM będziemy silniejsi, a działając wspólnie osiągniemy więcej.
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJIŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 roku pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.

Przypominamy kilka fragmentów tego najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej:

Preambuła:
...ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot..."

Art. 59
1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.
2. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.
3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.
4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.

Świętujmy i zrzeszajmy się! To podstawa naszej siły!
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji2 MAJA


Ta strona korzysta z formularza petycji openPetition GmbH, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin. OpenPetition gGmbH zapewnia platformę techniczną do zbierania podpisów petycji. Dane wprowadzone przez Ciebie w petycji (np. Imię i nazwisko, adres, komentarz) będą przechowywane i przetwarzane przez openPetition w celu zagwarantowania petycji na serwerach w Niemczech. Każde wyświetlenie strony petycji zawiera informacje o przeglądarce (np. Typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, czas i strona odsyłająca). Pliki dziennika są oceniane statystycznie i pomagają zapewnić bezbłędne działanie stron. Zastosuj Polityka prywatności z openPetition.


1 MAJA

Znane wszystkim Święto Pracy oficjalnie nazywa się Międzynarodowym Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Jest to międzynarodowe święto klasy robotniczej.

Wbrew ogólnemu przekonaniu święto to zapoczątkowały wydarzenia nie w komunistycznej Rosji, lecz... w kapitalistycznych Stanach Zjednoczonych. Dzień ten upamiętnia wydarzenia z początku maja 1886 roku w Chicago. Wówczas to w Wietrznym Mieście trwał strajk, który był częścią ogólnokrajowych protestów mających na celu wymuszenie wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy oraz poprawy jej warunków. Warunki pracy w ówczesnych zakładach były koszmarne: pracownicy byli całkowicie bezwolni i bezwzględnie wykorzystywani przez właścicieli firm, a dwunastogodzinny dzień pracy był czymś normalnym. Wszystko to powodowało narastanie buntowniczych nastrojów wśród robotników. Przełomowe okazały się wydarzenia, które rozegrały się w zakładzie firmy McCormick Harvester Co. Kiedy właściciel zakładu zwolnił wszystkich pracowników, a na ich miejsce przyjął nowych i wynajął ochroniarzy, zwolnieni robotnicy zorganizowali 1 maja wielką demonstrację, w której udział wzięło kilkadziesiąt tysięcy osób. Potem 3 maja podczas kolejnego wiecu pod zakładem McCormicka policja brutalnie zaatakowała demonstrantów – zginęło kilku robotników, a wielu innych zostało pobitych i rannych. W kilkudniowych zamieszkach zginęło łącznie kilkunastu robotników i jeden policjant. Następnie rozpoczęły się prześladowania działaczy związkowych. W wyniku procesu za śmierć policjanta skazano na śmierć 7 osób (mimo że nie było przeciwko nim żadnych dowodów). Trzy lata po tych krwawych wydarzeniach – w 1889 roku – II Międzynarodówka postanowiła upamiętnić walkę robotników ustanawiając 1 maja Świętem Pracy. Po raz pierwszy obchodzono je w wielu krajach, w tym w Polsce po raz pierwszy w 1890 roku.

I choć minęło 136 lat od momentu, gdy pracownicy w Chicago musieli domagać się godnego i sprawiedliwego traktowania, my pracownicy Policji jesteśmy w analogicznej sytuacji. Za odpowiedzialną i fachową pracę otrzymujemy wynagrodzenie oscylujące wokół płacy minimalnej, a nasz status nie zasługuje na umiejscowienie w ustawie o Policji, gdzie znajdują się zapisy o psach i koniach służbowych. W sytuacji, gdy na identycznych jak my, administracja, stanowiskach coraz częściej pełnią służbę policjanci. Realizując takie same jak pracownicy Policji zadania pobierają uposażenie o kilka tysięcy wyższe, korzystając z uprawnień należnych tylko służbom mundurowym. Za zajmowanie się zagadnieniami administracyjnymi, materialno-technicznymi nabędą uprawnienia do przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 15 lub 25 latach służby.

Czy środowisko pracowników Policji będzie potrafiło, wzorem ludzi żyjących blisko 1,5 wieku temu zawalczyć o swoją godność i sprawiedliwość traktowania?
Z okazji 1 maja - święta ludzi pracy życzymy Nam wszystkim: jedności i związkowej solidarności, bez której świat Policji wkrótce zostanie światem bez pracownika Policji.

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji


ŻYCZENIA
Życzymy takich świąt, jakich dokładnie potrzebujecie...
Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji


ŻYCZENIA PRZEWODNICZĄCEJ KK
ZBIERAJMY PODPISY W ŚWIĘTA
Zbliżają się Święta Wielkanocne. To również czas spotkań i rozmów o naszej teraźniejszości i naszej przyszłości.

Prosimy abyście w chwili przerwy pomiędzy przygotowywaniem wielkanocnego mazurka czy babki znaleźli również czas na wsparcie naszej zawodowej przyszłości. Świetną do tego okazją jest podpis pod petycją Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji w sprawie pracowników Policji, skierowaną do Prezydenta RP, Pana Andrzej Dudy.


Ta strona korzysta z formularza petycji openPetition GmbH, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin. OpenPetition gGmbH zapewnia platformę techniczną do zbierania podpisów petycji. Dane wprowadzone przez Ciebie w petycji (np. Imię i nazwisko, adres, komentarz) będą przechowywane i przetwarzane przez openPetition w celu zagwarantowania petycji na serwerach w Niemczech. Każde wyświetlenie strony petycji zawiera informacje o przeglądarce (np. Typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, czas i strona odsyłająca). Pliki dziennika są oceniane statystycznie i pomagają zapewnić bezbłędne działanie stron. Zastosuj Polityka prywatności z openPetition.


16000 PODPISÓW


Ta strona korzysta z formularza petycji openPetition GmbH, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin. OpenPetition gGmbH zapewnia platformę techniczną do zbierania podpisów petycji. Dane wprowadzone przez Ciebie w petycji (np. Imię i nazwisko, adres, komentarz) będą przechowywane i przetwarzane przez openPetition w celu zagwarantowania petycji na serwerach w Niemczech. Każde wyświetlenie strony petycji zawiera informacje o przeglądarce (np. Typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, czas i strona odsyłająca). Pliki dziennika są oceniane statystycznie i pomagają zapewnić bezbłędne działanie stron. Zastosuj Polityka prywatności z openPetition.


15000 PODPISÓW

Ta strona korzysta z formularza petycji openPetition GmbH, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin. OpenPetition gGmbH zapewnia platformę techniczną do zbierania podpisów petycji. Dane wprowadzone przez Ciebie w petycji (np. Imię i nazwisko, adres, komentarz) będą przechowywane i przetwarzane przez openPetition w celu zagwarantowania petycji na serwerach w Niemczech. Każde wyświetlenie strony petycji zawiera informacje o przeglądarce (np. Typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, czas i strona odsyłająca). Pliki dziennika są oceniane statystycznie i pomagają zapewnić bezbłędne działanie stron. Zastosuj Polityka prywatności z openPetition.


INFORMACJA DOT. SPOTKANIA Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI


Strona 1 z 70 1 2 3 4 > >>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine: Extreme Fusion IV
Theme by Hell modified Kacper W.