Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

WICEMINISTER WĄSIK WYZNACZA TERMIN SPOTKANIA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI


Zgodnie z zapowiedzią wygłoszoną na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 2 grudnia 2021 roku (transmisja z posiedzenia TUTAJ.)

Wiceminister Maciej WĄSIK zaprasza związki zawodowe reprezentujące pracowników Policji na spotkanie w dniu 16 grudnia.

Ze swej strony deklarujemy pełną gotowość do rozmów, otwartość na dialog i mobilność - z dnia na dzień stawimy się na rozmowach.


Reszta w rękach strony rządowej.


MIKOŁAJKI TUŻ, TUŻ
Mikołajki tuż, tuż 🎅🎅🎅

W związku z tym również Związek Zawodowy Pracowników Policji postanowił napisać list do Świętego Mikołaja z prośbą o skruszenie serc...INTERWENIUJEMY, TVN NIE MOŻE WPROWADZAĆ W BŁĄD!W dniu 3 grudnia 2021 roku tvn24.pl zamieścił artykuł pt. "Sejmowa komisja przyjęła kilkadziesiąt poprawek do budżetu":

www.tvn24.pl/biznes/z-kraju

W treści tego komunikatu zamieszczona została informacja, że:
"...Komisja pozytywnie zaopiniowała też przesunięcie w jednej z rezerw celowych 285 mln zł na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji..."

Niestety to nie jest prawdą!
Komisja Finansów Publicznych w dniu 2 grudnia, po NEGATYWNEJ rekomendacji rządu odrzuciła poprawkę nr 563.
W głosowaniu udział wzięło 45 Posłów, w tym:
ZA 21
PRZECIW 24
WSTRZYMAŁO SIĘ 0.


W efekcie poprawka zgłoszona przez Posłów Lewicy dotycząca wyrównania wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji średnio o 800 zł na etat, została odrzucona! Transmisja z posiedzenia komisji i odbytych głosowań do obejrzenia:

TUTAJ.

(głosowanie w sprawie poprawki nr 563 miało miejsce o godz. 12:09).

W związku z podaniem nieprawdziwych danych w TVN24, rozbudzeniem nadziei wśród pracowników Policji, nasza organizacja związkowa wystąpiła do stacji TVN o:

1. Sprostowanie podanych informacji odnoszących się do przesunięcia środków budżetowych w wysokości 285 mln zł w ustawie budżetowej na 2022 rok, które umożliwiłyby wzrost wynagrodzeń pracowników Policji. Dane te są nieprawdziwe i krzywdzące w stosunku do 25 tysięcy pracowników niemundurowych w Policji, którzy są najniżej opłacanymi pracownikami w całej sferze budżetowej i z olbrzymim napięciem, rosnącą frustracją obserwują wszystkie zachowania rządu dotyczące prognozowanych wzrostów wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

2. Podania do powszechnej wiadomości rzetelnym i prawdziwych informacji dotyczących pracowników cywilnych Policji.

3. Pomocy w upublicznieniu intensywnych działań związków zawodowych zrzeszających pracowników Policji w zakresie dążeń do doprowadzenia do sytuacji, gdy pracownicy Policji za swoją odpowiedzialną i rzetelną pracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego będą zarabiali pieniądze wystarczające do godziwej egzystencji.

PRZYPOMINAMY, że w bieżącym roku około 26% pracowniczego stanu osobowego polskiej Policji zarabia minimalną krajową, a w przyszłym roku już blisko 50% ogółu pracowników w Policji otrzyma "podwyżki" do wysokości płacy minimalnej podniesionej w przyszłym roku do wysokości 3010 zł brutto. W efekcie budżet Policji wymaga w 2022 roku zasilenia kwotą 34 mln zł na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji do wysokości płacy minimalnej.

Domagamy się więc natychmiastowej interwencji ogólnopolskiej grupy TVN w sprawie pracowników Policji, którzy dłużej nie mogą stanowić taniej siły roboczej w Policji i którzy nie mogą być wprowadzani w błąd przez jedną z najważniejszych stacji medialnych w Polsce.

Popierasz UDOSTĘPNIJ!
Niech ta informacja dotrze do jak największej ilości ludzi. To naprawdę ważne!FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH INFORMUJE


ZROBILIŚMY TYLE ILE SIĘ DAŁO


Głosowało:
14 ZA
17 PRZECIW
0 WSTRZYMUJĄCYCH

2 grudnia 2021 roku.

Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych porządek obrad obejmował:

1) Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

2)Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

3)Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.

4) Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie pracowników Policji.

Całe posiedzenie jest dostępne TUTAJ.

Zapraszamy do obejrzenia, odsłuchania, wyciągania wniosków.

Przedstawicielki strony społecznej zrzeszone w ramach Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji zrobiły wszystko, co tylko było w ich mocy, by przekonać do rozpoczęcia realnego, godnego odbudowania wynagrodzeń naszej grupy zawodowej. Nie wszystko jest widoczne na posiedzeniu. Szereg rozmów odbyło się w kuluarach, przed i po zakończeniu obrad. Rozmów, podkreślamy, ze wszystkimi klubami wchodzącymi w skład Komisji.

Pomimo odrzucenia przedmiotowych poprawek nadal tli się w nas maleńkie światełko. Dezyderat, który spotkałby taki sam los, jaki dotknął poprawki do ustaw, został cofnięty do poprawy na posiedzeniu sejmowej Podkomisji ds. modernizacji i rozwoju Policji (...), a my - reprezentanci pracowników Policji, w ciągu 2 tygodni mamy ponownie zasiąść do rozmów z MSWiA.

Naprawdę nic więcej nie dało się zrobić. Niemniej jednak 14:17. To już powód do małej dumy.
Walczymy więc dalej!


1 i 2 GRUDNIA 2021 r. POSIEDZENIA KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W dniu dzisiejszym 1 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, której tematem był Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. W obradach aktywny udział wzięły przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji: Przewodnicząca Komisji Krajowej Danuta HUS i Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL.
Link do transmisji Komisji TUTAJ.

Na dzień jutrzejszy, 2 grudnia od godz. 10.00 zaplanowane zostało m.in. drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...) w latach 2022 – 2025” oraz wyczekiwane przez nas rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie pracowników Policji. Dezyderatu, który jest efektem uczestnictwa strony związkowej zrzeszonej w ramach Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji i wypowiedzi naszych przedstawicielek upowszechniających informacje o sytuacji płacowej naszej grupy zawodowej. Zapraszamy do śledzenia prac, działań, wypowiedzi związków zawodowych podczas sejmowych komisji, które na stronach Sejmu RP na bieżąco są transmitowane.Z tego miejsca składamy głęboki ukłon wszystkim politykom, bez względu na reprezentowane barwy partyjne, za wstawianie się w naszej sprawie. Gorąco dziękujemy Posłankom i Posłom, którzy w ostatnim czasie coraz dobitniej opowiadają się za sprawiedliwym traktowaniem najniżej wynagradzanej administracji rządowej czyli nas - pracowników polskiej Policji.


PRZEKSZTAŁCAMY SIĘ W KOMITETY PROTESTACYJNE

Informujemy, że w związku z niespełnieniem przez Pracodawców - Komendantów żądań przedstawionych przez Stronę Związkową w pismach, będących podstawą sporu zbiorowego, zgodnie z zapowiedzią - przekształcamy się w Komitety Protestacyjne.

PISMO DO SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ
Związki Zawodowe zrzeszone w ramach Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji wystąpiło do Szefa Służby Cywilnej z pismem w obronie pracowników polskiej Policji. Zachęcamy do lektury pisma, które wnosi o:

poparcie naszych działań i wystąpienie do rządu RP o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej na rok 2022 przesuwającej o 285 mln. zł środki na wyrównanie w przyszłym roku wynagrodzeń pracowników Policji o ok. 800 zł na etat;

opracowanie programu naprawczego dla systemu wynagrodzeń pracowników Policji, którzy stanowią aż w 10% służby cywilnej w Polsce, którzy są potencjałem zapewniającym sprawne funkcjonowanie polskiej Policji;

to, by w roku jubileuszowym dla Służby Cywilnej oprócz ustanowienia Dnia Służby Cywilnej i odznaki „Za zasługi dla Służby Cywilnej” za punkt honoru postawił Pan sobie zagwarantowanie godnej płacy pracownikom Policji – kapitałowi ludzkiemu, bez którego nie będzie możliwe zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne kraju.


SPOTKANIE DOTYCZĄCE AKTUALNEJ SYTUACJI PŁACOWEJ PRACOWNIKÓW POLICJI

W większości najniższe płace w sferze budżetowej oraz brak szans na awans – taka jest rzeczywistość pracowników cywilnych policji. Dlatego do Kalisza gdzie 70 procent pracowników będzie miało minimalne wynagrodzenie od stycznia 2022 roku przyjechali przedstawiciele związków zawodowych, którzy zaprosili przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posła Wiesława Szczepańskiego oraz posłankę Karolinę Pawliczak na rozmowę w kaliskiej komendzie. Posłowie Lewicy złożyli już poprawkę do budżetu, która zakłada podwyżki o 1000 zł brutto.

Czytamy o tym na stronie Calisia.pl, aby zapoznać się z treścią artykułu kliknij TUTAJ.

Jednocześnie przedstawiamy "Interpelację w sprawie zaplanowania środków na podwyżki dla pracowników cywilnych Policji w projekcie budżetu państwa na 2022 r.", wystosowaną 19 listopada br. przez:
- Jan Szopińskiego,
- Karolinę Pawliczak,
- Rafała Adamczyka,
- Pawła Krutula,
- Wiesław Szczepańskiego.

Interpelacja została skierowana na ręce Ministra Finansów, Tadeusza Kościńskiego.
Zapraszamy do lektury, można to zrobić klikając TUTAJ.


źródło:www.calisia.pl

APEL!!!

Poprawka zgłoszona do ustawy budżetowej na rok 2022 w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników polskiej Policji musi być w niedługim czasie poddana pod głosowanie w Sejmie RP.

Sejm jako najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce składa się z 460 posłów, którzy tworzą kluby lub koła poselskie albo pozostają niezrzeszeni.

Art. 120 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że:
"Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość..."

Kwestia uchwalenia ustawy budżetowej na rok przyszły, w której zawarte są tak ważne dla naszej grupy zawodowej rozstrzygnięcia finansowe jest teraz w rękach tych 460 osób: Posłanek i Posłów Rzeczypospolitej Polskiej.

Związek Zawodowy Pracowników Policji już aktywnie działa i od momentu podjęcia prac nad poprawką do ustawy umawia się na spotkania z Parlementarzystami. Doręczamy im nasz materiał analityczny o najniżej wynagradzanych pracownikach w całej administracji publicznej, przedstawiamy argumenty, dajemy emocjonujące przykłady. Przekonujemy do oddania swoich głosów ZA wprowadzeniem przedmiotowej poprawki do ustawy.

Apelujemy róbmy to wszyscy! Niech posłowie posłuchają o naszych problemach. Pomóżmy im podjąć decyzję. Prośmy o głosy ZA poprawką do ustawy budżetowej zwiększającą środki na wynagrodzenia pracowników Policji o 285 mln zł. Środków finansowych, które pozwolą na podwyższenie pensji średnio o 800 zł na etat. Środków, które pozwolą zrobić mały, a jednak duży, krok do przodu w kwestii godnej pracy za odpowiedzialną pracę na rzecz całej Policji, na rzecz bezpieczeństwa Polski.

Do dzieła więc!
Nas jest blisko 25 tysięcy, posłów 460. Możemy więc dotrzeć do każdego.
Pamiętajmy przy tym, że mamy naprawdę mało czasu!
Do dzieła więc!


Udostępnij!
Niech informacja dotrze do jak największej ilości osób. Niech każdy z nas weźmie odpowiedzialność za naszą przyszłość zawodową.

Pozdrawiamy,
Związek Zawodowy Pracowników Policji

OPINIA CZY UZGODNIENIE?

Środki na specjalne dodatki motywacyjne trafiły już do poszczególnych jednostek organizacyjnych w kraju. 6% planowanych wynagrodzeń na rok 2021 w skomasowanej wielkości, dotychczas nigdy aż tak dużej, będą teraz rozdzielane na poszczególnych pracowników Policji.

Niesie to ze sobą ogromne emocje.

Związek zawodowy jako głos społeczny chce aktywnie uczestniczyć w ustalaniu zasad i kryteriów tych podziałów. Oto odpowiedź Komendanta Głównego Policji na zapytanie Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji w kwestii opiniowania lub bardziej uzgadniania tych zasad ze związkami zawodowymi. Polecamy lekturę ( TUTAJ) i zabranie ze sobą wydruku przedmiotowego pisma na rozmowy ze swoimi komendantami. Podkreślmy kolorem ostatni akapit i UZGADNIAJMY!

Powodzenia 👍
Związek Zawodowy Pracowników Policji
Strona 1 z 66 1 2 3 4 > >>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine: Extreme Fusion IV
Theme by Hell modified Kacper W.