Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

ZASADY WZROSTU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI OD 01.01.2023 R.


Znamy już zasady wzrostu wynagrodzeń Pracowników Policji od 1 stycznia 2023 r. Można się z nimi zapoznać TUTAJ.


ZNAMY TERMIN WYPŁATY "TRZYNASTKI"
GŁOS ZWIĄZKU W MEDIACH BRANŻOWYCH


„Cywilna akcja protestacyjna. Postulaty i perspektywy” to tytuł artykułu-wywiadu przeprowadzonego przez dziennikarkę „Gazety Policyjnej” Izabelę Pajdałę z liderkami Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji – Przewodniczącą Joanną Stec-Trzpil oraz Wiceprzewodniczącą Danutą Hus.

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w najnowszym, styczniowym numerze „Gazety Policyjnej”, gdzie uzyskujemy odpowiedzi m.in. na pytania/zagadnienia dot.:

- Jakie są postulaty Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego?

- Projektu nowej ustawy o pracownikach służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

- Wzrostu płacy minimalnej.

- Problemu spłaszczania wynagrodzeń.

- Trudów działań związków zawodowych w walce o rozwiązywanie problemów pracowników Policji.

Bezpośredni link do wywiadu zamieszczonego w najnowszym numerze „Gazety Policyjnej” TUTAJ.


NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI, WSPOL SZCZYTNO, DN. 11-12 STYCZNIA 2023 ROKU


W dniach 11-12 stycznia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej polskiej Policji podsumowująca nie tylko rok 2022, ale częściowo 3 ostatnie lata, kiedy to z uwagi na panującą pandemię narady odbywały się jedynie w formie zdalnej. Podczas obrad podsumowano najważniejsze obszary działania Policji, a także przedstawiono realizację programu modernizacji służb podległych MSWiA. Szerzej o przebiegu narady można przeczytać na stronie www.policja.pl

Z naszej związkowej, pracowniczej perspektywy informujemy, że w naradzie aktywny udział wzięła Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna Stec-Trzpil, która dwukrotnie zabrała głos poruszając zagadnienia odnoszące się do problematyki pracowników Policji.

Pierwsze wystąpienie odnosiło się do żenującej sytuacji płacowej pracowników Policji oraz pomyśle reprezentatywnych organizacji związkowych dot. uregulowania tożsamości zawodowej pracowników w ustawie pragmatycznej jaką jest ustawa o Policji. Przewodnicząca ZZPP odniosła się do historii sprzed blisko 100 lat czyli do sytuacji z II Rzeczypospolitej, gdy w roku 1928 Prezydent RP wprowadził zarządzaniem w randze ustawy tytuł całego rozdziału: o urzędnikach kancelaryjnych oraz funkcjonariuszach niższych.
Stąd też związkowy pomysł o złożeniu u obecnego Pana Prezydenta RP petycji z wnioskiem o wpisanie pracowników do ustawy o Policji wraz z postulatem wzrostu wynagrodzeń średnio o 2500 zł, czyli o kwotę, która wg stanu na koniec 2021 r. różniła wynagrodzenia pracowników Policji od wynagrodzeń w innych urzędach administracji rządowej np. w KAS.

Swoje wystąpienie Przewodnicząca zakończyła apelem do zebranych na naradzie komendantów, dyrektorów z jednostek Policji z całego kraju dot. partnerstwa w dialogu na linii pracodawca - związek zawodowy. Partnerstwa w dialogu, który tworzy kulturę organizacji i winien wiązać się z realizacją m.in. ustawowego obowiązku uzgadniania zasad podziału środków z funduszu wynagrodzeń, w tym również środków na nagrody uznaniowe.

W drugim dniu narady Przewodnicząca ZZPP Joanna Stec-Trzpil kolejny raz zabrała głos tym razem w sprawie jednakowego potraktowania pracowników i funkcjonariuszy w zakresie prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w przychodniach i szpitalach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych lub ministra obrony narodowej. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej uprawnia jedynie funkcjonariuszy i członków ich rodzin do np. operacji poza kolejnością w placówkach zdrowotnych MSWiA i MON.

W odpowiedzi na złożony przez naszą Przewodniczącą wniosek padła deklaracja zajęcia się tym zagadnieniem.

Podczas narady nastąpiło również zdalne połączenie z kierownictwem MSWiA. Sekretarz Stanu Maciej Wąsik wskazany przez Ministra Mariusza Kamińskiego do kontaktów ze związkami zawodowymi powiedział, że ma pełną świadomość złej sytuacji pracowników cywilnych Policji i zadeklarował, że nadeszła pora na pracę nad poprawą tej sytuacji.

Podczas narady wyświetlony został również slajd odnoszący się do wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w latach 2016-2023. Otóż podwyżki pracowników wyniosły w tym czasie 83%. Przewodnicząca Joanna Stec-Trzpil już w swojej wypowiedzi pierwszego dnia narady podsumowała tę wartość porównaniem do wzrostu płacy minimalnej w tym samym przedziale czasowym, który wyniósł 94%. Nic więcej nie wymagało komentowania.

Zdjęcie zbiorowe: Jacek Konieczny DKS WSPol
KONGRES FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH


W dniach 9-10 stycznia 2022 roku w Warszawie odbywa się VI Kongres Forum Związków Zawodowych (FZZ), ogólnopolskiej centrali związkowej, niezwiązanej z żadnym ugrupowaniem politycznym. W Kongresie biorą udział delegatki z naszej organizacji związkowej: Przewodnicząca Joanna Stec-Trzpil oraz Wiceprzewodnicząca Danuta Hus.
Kongres ma główne zadanie wybrać nowe władze w FZZ.

Informujemy, że przewodniczącą Forum ZZ na nową kadencję została ponownie kol. Dorota Gardias. Gratulujemy, życzymy sił i liczymy na pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowników Policji.Mistrz tradycji - Emil Kania


"Mistrz tradycji - Emil Kania" taki tytuł nosi materiał filmowy, w którym głównym bohaterem jest jeden z członków Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji.
Prezentujemy więc ten filmik o panu Emilu Kani - wyjątkowym człowieku, rzetelnym i kompetentnym pracowniku Policji, społeczniku - związkowcu i pasjonacie tradycji.

Dumni, że wśród nas są tacy wyjątkowi ludzie z pasją zapraszamy do obejrzenia dokumentu
, można go zobaczyć TUTAJ.GOTOWI DO DZIAŁANIA!


ŻYCZENIA NOWOROCZNE


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


POPRAWKA W NASZEJ SPRAWIE ODRZUCONA!

Zgodnie z zasadą większości bezwzględnej obowiązującej podczas głosowań w parlamencie w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia 2022 roku, podczas 69 Posiedzenia Sejmu RP IX kadencji została odrzucona poprawka nr 436 do Ustawy Budżetowej na rok 2023 odnosząca się do cyt.
"Wyrównanie wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości 1000 zł na jeden etat":

- za 206,
- przeciw 232,
- wstrzymało się - 14.

Ustawa budżetowa na rok 2023 trafi teraz pod obrady Senatu RP, by następnie trafić do podpisu Prezydenta RP.

Ot, prezent na święta 😞


NIC O NAS BEZ NAS

W dniu 1 grudnia 2022 roku miało się odbyć w Sejmie RP posiedzenie Podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa poświęcone sytuacji pracowników Policji. Niestety zostało odwołane. Z naszych ustaleń wynika, że odbędzie się na początku 2023 roku. Po nim nastąpić ma posiedzenie Komisji Spraw Administracji i Wewnętrznych w temacie naszych spraw.

Tymczasem, już jutro w Sejmie RP odbędzie się debata ekspercka pod tytułem "100 lat służby cywilnej - diagnoza i wyzwania". Z ustaleń Związku Zawodowego Pracowników Policji wynika, że podczas debaty jednym z poruszonych zagadnień będzie aktualna sytuacja pracowników Policji, grupy zawodowej stanowiącej 10% całej służby cywilnej.

Zapraszamy do śledzenia debaty, która przyczyni się do podniesienia świadomości parlamentarzystów o problemach, z którymi mierzymy się już od wielu lat.
Nic o nas bez nas.


Strona 1 z 76 1 2 3 4 > >>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine: Extreme Fusion IV
Theme by Hell modified Kacper W.