[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

WNIOSEK POROZUMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH REPREZENTUJĄCYCH PRACOWNIKÓW POLICJI O SPOTKANIE Z WICEMINISTREM WĄSIKIEM

Przedstawiamy do Waszej wiadomości wniosek Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji do wiceministra spraw wewnętrznych Pana Macieja Wąsika z dnia 10 września 2021 r.

Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Polska Policja wnoszą do Sekretarza Stanu w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedyskutowanie:
1) projektu ustawy modernizacyjnej wraz z założeniami planowanych podwyżek pracowników Polska Policja,
2) propozycji organizacji związkowych dotyczącej uregulowania statusu pracownika Policji w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.


Z treścią wniosku można zapoznać się TUTAJ i TUTAJ

O kolejnych inicjatywach porozumienia organizacji związkowych będziemy systematycznie informować.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 14 2021 19:18:38
KOMUNIKAT PRASOWY POROZUMIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH REPREZENTUJĄCYCH PRACOWNIKÓW POLICJI.

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z komunikatem prasowym Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji z dnia 10 września 2021 r.
Komunikat jest podsumowaniem posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie którego omawiano sytuację płacową pracowników Policji. Komunikat do zapoznania TUTAJ.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 12 2021 22:08:13
POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI
Informujemy (zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną w poprzednim komunikacie), że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych na temat sytuacji płacowej pracowników Policji. W posiedzeniu stronę społeczną reprezentowało Porozumienie Związków Zawodowych Zrzeszających Pracowników Policji, w tym Związek Zawodowy Pracowników Policji.Przewodniczący Komisji Sejmowej udzielił głosu naszym reprezentantom, którzy poruszyli najistotniejsze kwestie dotyczące sytuacji płacowej pracowników Policji, braku uregulowań prawnych w zakresie statusu naszej grupy zawodowej oraz umożliwił zadanie pytań o los planowanego na lata 2022 - 2025 programu rozwoju służb (kolejnego programu modernizacyjnego).


Szczegóły z dzisiejszego posiedzenia odnajdziecie wkrótce zarówno w komunikacie prasowym, a tymczasem zapraszamy do odsłuchania zapisu z posiedzenia komisji (wznowienie obrad po przerwie o godzinie 11:03) - link TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 08 2021 20:06:15
POSIEDZENIE KOMISJI SEJMOWEJ DEDYKOWANE PRACOWNIKOM POLICJI

Informujemy, iż Pan Poseł Wiesław SZCZEPAŃSKI wywiązał się z obietnicy złożonej naszej organizacji związkowej na posiedzeniu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Skorzęcinie. W dniu 17 czerwca br. po wysłuchaniu naszych argumentów zadeklarował, iż po wakacyjnej przerwie w obradach sejmu, zwoła nieplanowane posiedzenie Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych dedykowane kwestii związanej z obecnym stanem osobowym, finansowym oraz funkcjonowaniem pracowników Policji.

Dzisiaj wpłynęło do KK ZZPP zawiadomienie TUTAJ, z informacją, że przedmiotowe posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. (środa) w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 1.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu Przewodniczącemu za włączenie do prac Komisji Sejmowej tematu: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji płacowej pracowników Policji. Już przygotowujemy materiały do przedstawienia na posiedzeniu, w tym m.in. nasze oszacowanie środków niezbędnych na wzrost wynagrodzeń w ramach opracowywanego programu rozwoju służb mundurowych.
W ramach wzmocnienia głosu związkowego przed posiedzeniem komisji sejmowej odbędzie się spotkanie organizacji związkowych, które podpisały porozumienie o współpracy. Stawiamy na merytorykę i niezbywalne argumenty z danych nad którymi pracujemy już naprawdę długo.

Nadmieniamy, iż z ramienia naszej organizacji w posiedzeniu Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu 8 września udział wezmą: Przewodnicząca KK Danuta HUS, Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL oraz Skarbnik KK Kinga MISZTELA.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 03 2021 18:09:18
PROJEKT ZMIAN DO USTAWY O POLICJI

Informujemy, że Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji zakończyło prace nad projektem zmian do ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Projekt TUTAJ. Zależy nam na przywróceniu do ww. ustawy regulacji dotyczącej pracowników zatrudnionych w Policji, jak również uregulowaniu statusu pracowników Policji.

Przypominamy, że wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1199 z późn. zm.), uchylono art. 4a ustawy, w którym ustawodawca wskazywał na zatrudnienie w Policji również pracowników, na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych.

Naszym zdaniem brak tej regulacji ustawowej, regulującej zatrudnienie oraz pracę w Policji pracowników powoduje, iż pomimo trudnych oraz niejednokrotnie tych samych warunków pracy, co funkcjonariusze, praca pracowników jest niżej wynagradzana, oraz nie przysługują nam dodatkowe świadczenia z tytułu trudnych warunków pracy. W konsekwencji następuje dewaluacja pracy w Policji oraz negatywna selekcja osób podejmujących pracę, wskutek czego z pracy odchodzą doświadczone osoby – brak jest natomiast wysoko wykwalifikowanych kandydatów, chcących podjąć pracę jako pracownik Policji.

Rozpoczęliśmy więc teraz działania zmierzające do uruchomienia prac legislacyjnych nad tym projektem i przesłaliśmy go do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji P. Mariusza KAMIŃSKIEGO (pismo TUTAJ.). Analogiczne pisma trafiły również na biurka Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych P. Wiesława SZCZEPAŃSKIEGO, innych posłów na Sejm RP oraz m.in. Przewodniczącego NSZZ Solidarność P. Piotra DUDY.

W planach mamy już kolejne kroki względem zarówno tego projektu, jak i innych działań mających na celu poprawę warunków zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Policji.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 02 2021 23:02:41
PIERWSZE EFEKTY POROZUMIENIA

Przedstawiamy pierwsze efekty zawartego w dniu 29 czerwca 2021 r. Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, do którego przystąpiła nasza organizacja - Związek Zawodowy Pracowników Policji, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji, Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Jednym z priorytetowych założeń programowych naszych organizacji związkowych jest podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie statusu prawnego pracowników Policji w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 360, ze zm.).

Tu rozpoczynamy upowszechnianie tej informacji poprzez akcję medialną. Poniżej umieszczamy przekierowanie na artykuł na portalu Prawo.pl. Dumni gorąco polecamy jego lekturę i prosimy o pomoc polegającą na promowaniu, propagowaniu, rozgłaszaniu oraz masowemu udostępnianiu m.in. w środkach masowego przekazu.

Razem możemy więcej!

Link do artykułu na portalu Prawo.pl TUTAJ.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 12 2021 22:11:09
STANOWISKO FZZ W SPRAWIE STRATEGII "POLSKI ŁAD"

Zamieszczamy stanowisko Forum Związków Zawodowych podpisane przez Przewodniczącą p. Dorotę GARDIAS w sprawie propozycji rządowych dotyczących strategii „Polski Ład”. Można się z nim zapoznać klikając TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 10 2021 19:58:11
ŻYCIOWA PASJA...
Korzystając jeszcze chwilkę z aury Święta Policji 2021 chcielibyśmy podrzucić Wam lekturę najświeższego numeru specjalnego „Gazety Policyjnej”.Robimy to ponieważ zbyt często dopadają nas wszystkich troski i szarości dnia codziennego, o poziomie zarobków pracowników Policji już nawet nie wspominając.

Ale gdy tak pracujemy w tej naszej Policji to czasami mamy do czynienia z naprawdę pięknymi momentami, zwłaszcza gdy dochodzi do połączenia pracy zawodowej z życiową pasją. Tak jest w przypadku latania, przestworzy i naszych policyjnych śmigłowców.

Dlatego z przyjemnością polecamy akurat ten numer „Gazety Policyjnej”, który jest dostępny w postaci PDF tutaj: Gazeta Policyjna.

Na oficjalnej stronie Polska Policja dostępny jest również podcast: Gazeta Policyjna - 90 lat lotnictwa Policji.

Mało kto wie na przykład, że policyjni piloci to nie tylko funkcjonariusze. Są wśród nich także pracownicy, członkowie korpusu służby cywilnej.

I bądźmy szczerzy: fotografię z blekhołkiem to chciałby mieć każdy 😉

Zachęcamy do lektury, ponieważ czasopismo przygotowane przez pracowników i funkcjonariuszy Biura Komunikacji Społecznej KGP jest stoi naprawdę na wysokim poziomie.

PS. Lotnictwu Polskiej Policji, a zwłaszcza Zarządowi Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, życzymy 100 lat‼


Źródło: Zarząd Komendy Głównej ZZPP


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 26 2021 20:10:50
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 104, poz. 515), 26 lat temu do ustawy o Policji dodano artykuł 13b, w którym postanowiono: „Dzień 24 lipca ustanawia się Świętem Policji”.

Dlatego, obchodząc dzisiaj również NASZE święto, pragniemy Wam życzyć spokojnej i satysfakcjonującej pracy w Policji.

Życzymy aby nasza praca znalazła wreszcie właściwe odzwierciedlenie finansowe w oczach szefostwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w postaci godnych zarobków pracowników Policji.
Życzymy przy tym dobrych i sprawiedliwych przełożonych.

Życzymy również tego, aby oprócz służby niebieskiego i granatowego munduru naszej formacji, dostrzegano również naszą pracę i sumienne wykonywanie przez Was obowiązków służbowych.
Wszystkiego najlepszego Wam wszystkim!

Zarząd KGP Związku Zawodowego Pracowników Policji


Dołączamy się do życzeń Zarządu KGP, w których ujęte jest wszystko co Komisja Krajowa uważa za najważniejsze.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 24 2021 14:50:16
CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
W dniu 21 lipca 2021 roku odbyły się centralne uroczystości Święta Polskiej Policji. Obchody zorganizowano na dziedzińcu Belwederu. Naszą organizację godnie reprezentowały Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.
Tę 102. rocznicę utworzenia Polskiej Policji zaszczyciły swoją obecnością najwyższe władze państwowe miedzy innymi: Pan Prezydent RP Andrzej DUDA, Pani Wicemarszałek Sejmu Elżbieta WITEK, Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz KAMIŃSKI, Pan Przewodniczący Komisji Sejmowej
Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiesław SZCZEPAŃSKI oraz liczni wiceministrowie, posłowie i przedstawiciele duchowieństwa.Pierwszy zabrał głos gospodarz uroczystości gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK. Po przywitaniu wszystkich obecnych na uroczystości gości, podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za trudną i niewdzięczną służbę/pracę w Policji. Podsumował trud jaki wszyscy wnieśli w trakcie trwania pandemii oraz podkreślił jaką okrutna ofiarę poniosła Policja w postaci zgonów na COVID-19, gdyż na te chorobę zmarło 21 funkcjonariuszy i 27 pracowników Policji. Powiedział wiele ciepłych słów w kierunku pracowników Policji i wielokrotnie akcentował jak ciężko pracujemy i jak bardzo docenia naszą rolę w Policji. Następnie wręczono nominacje na stopnie generalskie 6 komendantom wojewódzkim Policji oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji.


Wręczono liczne odznaczenia funkcjonariuszom i pracownikom Policji, przekazane zostały wyróżnienia dla zwycięzców konkursu "Policjant, który mi pomógł" oraz odebrano ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu stołecznego. Następnie przyszła pora na wystąpienia gości.


Pierwszy wystąpił Pan Prezydent RP, następnie Pani Marszałek Sejmu i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz został odczytany list od Premiera RP. W wystąpieniach podsumowano program modernizacji służb mundurowych i podkreślono konieczność kontynuacji tego programu. Ku naszej radości, we wszystkich wystąpieniach, usłyszeliśmy wiele miłych słów pod adresem pracowników Policji, w tym podziękowania za trudną, odpowiedzialną i niewidoczną pracę.Nawet taka okoliczność jak Święto Policji stała się dla naszych związkowych przedstawicielek pretekstem do rozmów o pracownikach Policji. Po oficjalnych uroczystościach udało się więc zamienić kilka słów z Panią Marszałek Sejmu Elżbietą WITEK, Panem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariuszem KAMIŃSKIM oraz Przewodniczącym Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiesławem SZCZEPAŃSKIM. Przewodniczące otrzymały deklaracje spotkania z Panem Ministrem SWiA oraz zwołania, wstępnie uzgodnionego na naszej ostatniej Komisji Krajowej w Skorzęcinie, ponadplanowego posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczącego kwestii związanych z obecnym stanem osobowym, finansowym oraz funkcjonowaniem pracowników Policji.


Zdjęcie Przewodniczących z Prezydentem RP: Marek KRUPA

Pozostałe zdjęcia i tekst: materiały własne KK ZZPP
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 22 2021 23:30:06
NASZA KORESPONDENCJA, OBECNOŚĆ W MEDIACH

Jak wcześniej informowaliśmy nie ma decydentów w naszym rządzie do których nasza organizacja nie wystosowała pisma, wniosku, apelu. Pomimo, iż rzadko otrzymujemy odpowiedzi na nasze apele tym razem otrzymaliśmy odpowiedź z Biura Premiera Mateusza Morawieckiego i Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.
Nie są to odpowiedzi jakich oczekiwaliśmy, jednakże dzięki nim zaistniała szansa, że Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Kamiński, pochyli się nad naszymi problemami o co od dawna zabiegamy. Z treścią pism można zapoznać się klikając TUTAJ i TUTAJ.

Nieustannie wszelkimi sposobami próbujemy nagłośnić trudną sytuację pracowników Policji, okazuje się, że najskuteczniej poprzez media. TUTAJ treść rozmowy z Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, którą na swych stronach zamieścił money.pl.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 17 2021 00:34:36
Strona 1 z 61 1 2 3 4 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk