[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


PRACE NAD PRZYSZŁOROCZNYM BUDŻETEM

W Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się konsultacje podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 roku. W tym roku, także ze względu na zapowiadane rewolucyjne zmiany związane z Polskim Ładem, nie udało się dojść do porozumienia w sprawie założeń budżetu na 2022 rok i wskaźników wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Pracodawcy i związkowcy nie wypracowali wspólnego stanowiska w sprawie założeń budżetu na 2022 rok. - Wciąż trwający, równolegle do prac RDS, proces uzgodnień Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, jak również przedłużające się prace nad projektami ustaw związanymi z Polskim Ładem utrudniają rozmowy partnerów społecznych. Projekty te powinny zostać przekazane partnerom społecznym do konsultacji wraz z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2022, ponieważ mają wpływ na prognozy ekonomiczne i podstawowe wielkości makroekonomiczne, w tym na PKB i inflację. Bez tych kluczowych informacji rozmowy partnerów społecznych są bardzo trudne – podkreśla prof. Jacek Męcina.

Pracodawcy i związkowcy nie wypracowali też wspólnego stanowiska w sprawie propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2022 rok. Wskazali jednak na konieczność podwyższenia wynagrodzeń, aby ochronić jakość administracji publicznej. Związkowcy chcieli podwyżki na poziomie 12 proc., a pracodawcy proponowali do 5,1 proc. Partnerzy społeczni wspólnie z resortem finansów postanowili rozpocząć prace nad nowymi zasadami wynagradzania w państwowej sferze budżetowej

Czytaj więcej na prawo.pl.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 14 2021 21:03:59
ZMARŁ NACZELNY KAPELAN POLICJI

źródło: policja.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 09 2021 22:08:00
KOLEJNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Niedawno informowaliśmy Was o podjęciu przez Komisję Krajową Związku Zawodowego Pracowników Policji cennej inicjatywy dotyczącej rozszerzenia oferty dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie o studia podyplomowe z zakresu: administracja w jednostkach organizacyjnych Policji oraz finanse i logistyka w Policji.

TUTAJ prezentujemy pismo Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, Pana insp. Mariusza Burysia z dnia 6 lipca 2021 r., skierowanego do Pani Joanny Stec-Trzpil, Wiceprzewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP.

Treść przedmiotowej korespondencji wskazuje, iż pion kadrowo-szkoleniowy centrali Policji z zainteresowaniem przyjął pomysł naszej organizacji związkowej. Co najistotniejsze jednak stwierdzono, iż „podjęto działania zmierzające do zainicjowania przez WSPol. w Szczytnie rozpoznania potrzeby edukacji potencjalnych odbiorców na kierunkach studiów, o które wnioskuje KK ZZPP oraz ocenę możliwości ewentualnego dopasowania oferty studiów podyplomowych do oczekiwań funkcjonariuszy i pracowników Policji o przedmiotowe kierunki nauczania”.

O postępach w tej sprawie będziemy informować.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 07 2021 22:17:35
STANOWISKO FZZ W SPRAWIE ZAMROŻENIA WSKAŹNIKA PŁAC W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ

Forum Związków Zawodowych - centrala związkowa, w ramach której zrzeszony jest Związek Zawodowy Pracowników Policji wystosowało stanowisko w sprawie propozycji rządu dot. zamrożenia wskaźnika płac w państwowej sferze budżetowej.
Stanowisko TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 07 2021 22:07:14
WSPÓLNE DZIAŁANIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW POLICJI!

Miło nam poinformować, iż 29 czerwca 2021 r. zawarto Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji.

Do tej jakże cennej inicjatywy przystąpiły Związek Zawodowy Pracowników Policji, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji, Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Liderzy związkowi bezpośrednio po zawarciu porozumienia wspólnie wystąpili do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Mariusza Kamińskiego z postulatem pilnego spotkania oraz sformułowali 5 postulatów:

1) niezwłocznego wprowadzenia w życie „Programu rozwoju formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji na lata 2022-2025”, ukierunkowanego na:
a) rozwój kapitału ludzkiego i zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników służb mundurowych w kolejnych latach w celu urealnienia naszych wynagrodzeń, które od lat są zaniżone,
smiley systemową waloryzację, która uchroni nasze wynagrodzenia przed spadkiem ich wartości,
c) wyrównanie dysproporcji płacowych, będących efektem braku polityki płacowej,
d) progresywny charakter dodatków zadaniowych i specjalnych;

2) opracowanie i wdrożenie polityki płacowo-kadrowej dla pracowników Policji, gwarantującej systematyczny, coroczny wzrost wynagrodzeń oraz urealnienie wynagrodzenia do obecnych uwarunkowań rynkowych;

3) zagwarantowanie odrębnej puli środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Policji w wysokości co najmniej 1 500 zł brutto miesięcznie w relacji do pełnego etatu;

4) powołanie zespołu ds. oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczącym pracowników Policji;

5) podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie statusu prawnego pracowników Policji w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.).

Podkreślono również, iż bieżąca chwila to ostatni moment na podjęcie zaprezentowanych postulatów ponieważ od 1 stycznia 2022 r. prawie 50 % pracowników Policji będzie otrzymywać wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.
O wystąpieniu do szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji został również poinformowany Komendant Główny Policji, Pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Z pismem tym można zapoznać się TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 02 2021 21:38:02
PYTAMY, WNIOSKUJEMY... DZIELIMY SIĘ NASZĄ PRACĄ

W zasadzie nie ma decydenta w naszym rządzie od Premiera RP poczynając, a na ministrach, przewodniczących sejmowych komisji kończąc, do których nasza organizacja związkowa nie napisałaby pisma, wniosku, apelu o podjęcie prac nad problemami, z którymi borykają się pracownicy Policji. Zwracaliśmy uwagę zarówno na zagadnienie statusu pracowników, jak i wielkości osiąganych wynagrodzeń, które od wielu lat plasują nas na najniższej pozycji nie tylko w resorcie spraw wewnętrznych, ale również w całej sferze budżetowej.
Najwyraźniej nasi decydenci bardzo mocno wzięli sobie do serca zasadę, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. My jednak powątpiewamy we wrażliwość serc tych "dżentelmenów", którzy nie odpowiadają słowem na wezwania związku reprezentującego blisko 25 tysięcy ludzi.

Zdegustowani, ale nie zrażeni nie ustajemy w działaniach i rozsyłamy nadal wnioski, przykładowy do MSWiA TUTAJ wraz z obszerną analizą sytuacji płacowej i kadrowej pracowników Policji. W analizie zawarte są wyliczone przez nas szacunkowe potrzeby finansowe na wzrost wynagrodzeń w ramach „Programu rozwoju służb mundurowych 2022-2025". Z wszystkimi dokumentami możecie się zapoznać TUTAJ.

Udostępniamy argumenty do wspólnej walki o domaganie się sprawiedliwego traktowania pracowników Policji, do dochodzenia swoich praw do godnego wynagradzania. Niech posłużą wszystkim organizacjom związkowym reprezentującym pracowników Policji do pracy nad poprawianiem warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 30 2021 22:28:33
KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW POLICJI

"...Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać..." Ignacy PADEREWSKI

Związek Zawodowy Pracowników Policji postawił sobie za cel podnoszenie kompetencji i umiejętności pracowników Policji poprzez kształcenie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i innych szkołach policyjnych.

Podnoszenie wiedzy = podnoszenie fachowości w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych = lepsze argumenty dla ZZPP podczas żądań dot. podwyższania wynagrodzeń pracowników Policji.

Uważamy, że w przeważającej większości zadania realizowane przez pracowników, głównie służb logistycznych i wspomagających działalność Policji, wymagają wiedzy niebanalnej, do której trudno jest dotrzeć. W praktyce musi być ona zdobywana tylko poprzez dzielenie się wiedzą przez innych, bardziej doświadczonych pracowników/ funkcjonariuszy oraz głównie w drodze samokształcenia. Naszym zdaniem luka szkoleniowa z tego zakresu, zarówno w WSPol w Szczytnie, jak i pozostałych szkołach policyjnych, wymaga naprawy i zbudowania systemu kształcenia pracowników Policji. W tym celu złożyliśmy do Pani Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wniosek o utworzenie dwóch, nowych kierunków studiów podyplomowych z zakresu:
I. Administracja w jednostkach organizacyjnych Policji.
II. Finanse i logistyka w Policji.

Pismo do WSPol TUTAJ.

Ponadto zawnioskowaliśmy do Pana Komendanta Głównego Policji o objęcie patronatem przedsięwzięcia rozszerzenia oferty dydaktycznej WSPol. Pismo TUTAJ.

Pomimo niewiele mówiącej odpowiedzi uzyskanej od Pani Komendant - Rektor WSPol w Szczytnie TUTAJ, nie ustaliśmy w argumentowania naszych racji i oprócz kolejnego pisma - wniosku do kierownictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, które jest do zapoznania TUTAJ, przekonywaliśmy podczas osobistych spotkań Pana Komendanta Głównego Policji do potrzeby upowszechnienia wśród kadry kierowniczej polskiej Policji każdego szczebla idei kształcenia i doskonalenia naszej grupy zawodowej (niestety od lat dochodziły do nas oddolne głosy, że pracownik Policji ma blokowaną możliwość nauki np. na studiach w WSPol w ramach skierowania).

Ku naszej ogromnej radości i dumie gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK wysłuchawszy naszych argumentów podjął decyzję o wystosowaniu pisma propagującego powyższą ideę inwestowania w pracowniczy kapitał polskiej Policji. Pismo TUTAJ.

Ponadto zagadnienie dotyczące możliwości wdrożenia specjalistycznych studiów podyplomowych, kursów itd. dla pracowników Policji zalecił objąć osobistym nadzorem Panu Pełnomocnikowi do kontaktów ze związkami zawodowymi dr. Tomaszowi SZANKINOWI. Zlecił również opracowanie założeń systemu kształcenia i doskonalenia pracowników Policji stałemu zespołowi do doskonalenia działań ukierunkowanych na ochronę praw pracowniczych oraz interesów zawodowych i materialnych pracowników Policji, powołanemu Decyzją Nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2021 roku.
Przypominamy, że w składzie tego zespołu pracują dwie przedstawicielki naszego związku: Danuta HUS, jako członek zespołu oraz Joanna STEC-TRZPIL pełniąca w zespole funkcję sekretarza.
Gorąco dziękujemy Panu Generałowi za zrozumienie naszych potrzeb, wysłuchanie oddolnych głosów wyartykułowanych przez naszą organizację związkową i energicznie zabieramy się za pracę.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 28 2021 20:58:55
POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP 16-18.06.2021 R. SKORZĘCIN

W dniach 16-18 czerwca 2021 roku w Skorzęcinie, woj. wielkopolskie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Oprócz omówienia spraw związanym z bieżącym funkcjonowaniem naszej organizacji związkowej czy podsumowaniem działań Komisji Krajowej, a w szczególności prac Prezydium w okresie od ostatniego posiedzenia stacjonarnego KK ZZPP, podczas obrad odbyło się szkolenie przeprowadzone przez dra Tomasza SZANKINA – Pełnomocnika Komendanta Głównego do kontaktów ze związkami zawodowymi. Temat szkolenia brzmiał: „Kształtowanie obowiązków i praw pracowników Policji”.

To już tradycja, że na posiedzeniach Komisji Krajowej ZZPP podnosimy poziom swojej wiedzy dzięki fachowości i doświadczeniu Pana Pełnomocnika - inspektora w stanie spoczynku, pracownika Policji, doktora nauk, prowadzącego badania z zakresu kształtowania efektywnych struktur organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.


W programie posiedzenia znalazło się również spotkanie naszych działaczy związkowych z Wiesławem SZCZEPAŃSKIM – posłem na Sejm RP, Przewodniczącym Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych. Nasze przygotowanie do spotkania oraz użyte argumenty zaskutkowały tym, że Pan Przewodniczący wykazał pełne zrozumienie problemów dotyczących statusu pracowników Policji oraz sytuacji płacowej naszej grupy zawodowej. Zadeklarował zwołanie posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczące kwestii związanej z obecnym stanem osobowym, finansowym oraz funkcjonowaniem pracowników Policji. Będzie to komisja ponadplanowa, na tę chwilę nie ujęta w programie prac Komisji Sejmowej. Zostaliśmy więc zobligowani przez Pana Posła do zaproponowania dokładnego brzmienia tematu tego posiedzenia, którego obrady obejmą kwestie finansowe, budżet 2022 i 2023 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie związane z podwyżkami dla pracowników Policji.


Podsumowując: Posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji uważamy za bardzo efektywne. Jesteśmy dumni z podniesienia wiedzy z zakresu prawa pracy, jak również z wykorzystania tej wiedzy na spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych, który zadeklarował zainicjowanie posiedzenia nadzorowanej przez siebie komisji sejmowej dedykowanego zagadnieniom związanym z pracownikami Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 19 2021 22:20:29
KORESPONDUJEMY Z MSWiA I KORESPONDUJEMY ..

W dniu 17 marca 2021 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o udzielenie informacji na temat:

- na jakim etapie opracowania jest program rozwoju służb mundurowych na lata 2022-2025,
- czy w jego opracowaniu czynny udział wezmą reprezentanci związków
zawodowych zrzeszających pracowników Policji,
- jaka będzie forma udziału reprezentantów Związku Zawodowego Pracowników
Policji,
- jakie zasady i kryteria przyjęto w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji w trakcie prowadzonych prac analitycznych nad szczegółowymi
rozwiązaniami dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji (które,
cyt. „są już na zaawansowanym etapie”smiley,
- czy powyższe kryteria uwzględniają potrzebę wyrównania istotnych
dysproporcji w wynagrodzeniach pracowników Policji w porównaniu z pozostałymi służbami mundurowymi – jak pokazały wyliczenia w roku bieżącym ponad 25% pracowników Policji otrzymuje płacę zasadniczą w wysokości płacy
minimalnej, a ponad 35% pracowników Policji posiada płacę zasadniczą nie większą niż 2900 zł brutto,
- czy, jak w przypadku policjantów, Pan Minister i Wiceminister SWiA będą również honorować porozumienie z 28 września 2018 roku zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, które w § 2 ust. 2 pkt 3 gwarantowało naszej organizacji związkowej „udział w pracach nad nowym wieloletnim programem rozwoju formacji resortu na lata 2021-2024 w zakresie ujęcia w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów
przewidywanych podwyżek wynagrodzeń”.

Przedmiotowe zapytanie było konsekwencją braku odpowiedzi ze strony MSWiA na pismo przesłane w dniu 02.02.2021 r. za l.dz. KK-14/2021.
Oczekiwanie na odpowiedź było długie. Niemniej jednak w dniu 2 kwietnia br. otrzymaliśmy informację z Ministerstwa, że... został przedłużony termin rozpatrzenia naszej sprawy do dnia 19 maja 2021 roku! Pismo TUTAJ.
Weryfikacja informacji, którą trzeba było przeprowadzić celem udzielenia odpowiedzi na nasze pytania trwała więc kolejne półtora miesiąca, aż w dniu 19 maja (w ostatnim dniu przedłużonego terminu) otrzymaliśmy pismo. Do zapoznania TUTAJ.

Czy na pewno jest to odpowiedź na nasze zapytania? Czy zebranie tych informacji wymagało aż tak długich, kilkumiesięcznych ustaleń? Mamy wątpliwości. Niemniej jednak już planujemy kolejne kroki, bo nie pozwolimy, by społeczny głos związku zawodowego reprezentującego pracowników Policji nie został uwzględniony podczas kształtowania się zapisów tak ważnego dla nas programu rozwoju służb mundurowych. Musimy dopilnować, by znowu nie doszło do niedopatrzenia ze strony Ministerstwa i nie uwzględnienia naszych rzeczywistych potrzeb oraz na przykład zapomnienia o dodatkowych środkach na wzrost inflacji, które trzeba będzie pokryć ze środków na modernizację, jak to miało miejsce w niedawnej przeszłości.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 23 2021 19:37:20
KONDOLENCJE

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że nagle w dniu 10 maja 2021 roku zmarł nasz Kolega, członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Marek KAMIŃSKI.

Marek miał 52 lata. Był wieloletnim pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Od 1991 roku działacz związkowy, a w okresie ostatniej kadencji członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Kulturalny, pogodny, wrażliwy na sprawy ludzkie. Zaangażowany w rozwiązywanie problemów swoich kolegów.

Śp. Marek KAMIŃSKI pozostawił pogrążonych w smutku żonę i syna. Łączymy się w bólu z bliskimi, składając im wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 11 2021 22:25:49
ZMIANA ROZPORZĄDZENIA STANOWISKOWO-PŁACOWEGO W SŁUŻBIE CYWILNEJ

29 kwietnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. rozporządzenie stanowiskowo-płacowe. Główne zmiany to m.in. uproszczenie katalogu stanowisk, na których mogą być zatrudniani członkowie korpusu służby cywilnej, usunięcie tych stanowisk, które były niewykorzystywane lub wykorzystywane na niskim poziomie oraz dostosowanie katalogu stanowisk do zaistniałych zmian w prawie.

Pozostałe istotne zmiany przewidują:

- dostosowanie minimalnych mnożników kwoty bazowej do zmian płacy minimalnej,
- utworzenie wspólnej dla wszystkich urzędów tabeli płacowej.

Nazwy stanowisk z nowego katalogu będą obowiązywały od 1 sierpnia br. Do tego czasu dyrektorzy generalni mają czas na przeprowadzenie odpowiednich czynności wynikających z wprowadzanych zmian. Wspólna tabela płacowa dla wszystkich urzędów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej Dz.U. 2021 poz. 797
TUTAJ.


Źródło: www.gov.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 09 2021 22:30:11
Strona 2 z 61 < 1 2 3 4 5 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk