[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


NIE USTAJEMY W WALCE O SZCZEPIENIA

Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji stara się korzystać ze wszystkich możliwości interwencji w sprawie szczepień dla pracowników Policji.

Oto kolejna korespondencja w tej sprawie - ponownie do Michała Dworczyka, Szefa Kancelarii Premiera - czytaj TUTAJ oraz Wiesława Szczepańskiego, Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 29 2021 21:31:08
O NAS


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 20 2021 22:27:43
ZNIESIENIE KARENCJI W PZU

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 15 2021 20:31:22
WALKA O SZCZEPIENIA - NIE USTAJEMY

Nie ma znaczenia, czy jedni z nas deklarują chęć zaszczepienia się przeciwko Covid-19, a drudzy nie. Najważniejsze, że zdaniem Związku Zawodowego Pracowników Policji niedopuszczalne jest, by inaczej traktować pracowników Policji, a inaczej funkcjonariuszy. Nie zgadzamy się na nierówne traktowanie dwóch grup zawodowych w jednej organizacji, jaką jest polska Policja.

Nasza praca przekłada się na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Domagamy się więc, by państwo zadbało też o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo osób, bez których nie może być mowy o sprawnym funkcjonowaniu Policji, a tym samym o efektywnym zapewnieniu porządku publicznego w kraju.

Stąd kolejna nasza interwencja w sprawie szczepień dla pracowników Policji. Z pismem można zapoznać się TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 14 2021 20:29:44
WNOSIMY O PATRONAT KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI W SPRAWIE INWESTOWANIA W ROZWÓJ PRACOWNIKÓW POLICJI

Wraz ze złożonym wnioskiem do Pani Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów podyplomowych dedykowanych głównie pracownikom Policji służby logistycznej i wspomagającej, wystąpiliśmy do Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA z prośbą o objęcie patronatem tego zagadnienia. Omawiane pismo TUTAJ.

Analizując aktualną ofertę szkoleniową WSPol w Szczytnie, Związek Zawodowy Pracowników Policji zauważył lukę, którą uznaliśmy za duży błąd w szkolnictwie policyjnym. Wnieśliśmy więc o szereg systematycznych i celowych działań organizacji, które zmierzać będą do pogłębiania oraz poszerzania potencjału pracownika w taki sposób, by spełniał on nie tylko aktualne, ale i przyszłe potrzeby polskiej Policji.
Uważamy, że nauka i pogłębianie wiedzy, owszem stanowi wyzwanie, ale jednocześnie szansę do własnego rozwoju, a w konsekwencji możliwość niesienia pomocy sobie i innym.

Uważamy, że wszystko jest możliwe dla osób z pasją, marzeniami i determinacją. Dlatego stawiając na rozwój pracownika, reprezentującego coraz wyższy poziom wiedzy specjalistycznej, jako związek zawodowy reprezentujący interesy pracowników Policji, będziemy nadal domagać się wzrostu naszych wynagrodzeń i rozwiązywania problemów, które dotkliwie dotykają naszą grupę zawodową.
Uważamy za elementarny obowiązek szefostwa resortu - zapewnienie takich warunków pracy, na jakie zasługują pracownicy Policji. Uważamy, że im bardziej wykwalifikowany pracownik, tym wyższe wymagania dla pracodawców-komendantów, którzy bez profesjonalnych służb logistycznych nie będą mogli prawidłowo wykonywać obowiązków i zapewniać bezpieczeństwa wewnątrz państwa.

W załączonym piśmie do Pana Generała Jarosława SZYMCZYKA poprosiliśmy również o pomoc w szerzeniu wśród kadry kierowniczej polskiej Policji każdego szczebla, idei kierowania pracowników na studia i umożliwiania podnoszenia kompetencji zawodowych nie tylko funkcjonariuszom.
Po to wypracowaliśmy możliwość darmowej nauki pracowników w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania, że blokowanie dostępu do tej nauki uważamy za karygodne i niedopuszczalne.
Deklarujemy więc, że będziemy interweniować w sprawie pracowników, którym utrudniana bądź stopowana będzie możliwość nauki w WSPol w ramach skierowania. Zaznaczamy jednak, iż interwencja ta dotyczyć będzie pracowników, którzy są członkami Związku Zawodowego Pracowników Policji i poprzez swoją solidarność z naszą organizacją, nie zgadzają się na gorsze traktowanie i umożliwiają obronę swoich praw.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 13 2021 11:19:15
NASZA DEWIZA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 11 2021 23:10:35
WNIOSKUJEMY O STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

Związek Zawodowy Pracowników Policji promuje inwestowanie w rozwój kompetencji twardych pracowników Policji. W dniu 5 marca 2021 roku Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna STEC-TRZPIL sporządziła pismo-wniosek adresowany do Pani Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dotyczący utworzenia dwóch nowych kierunków studiów podyplomowych. Te dwusemestralne studia z zamierzenia mają kształcić pracowników Policji, dla których aktualna oferta szkoleniowa WSPol jest bardzo ograniczona.

Zdaniem ZZPP - reprezentatywnej organizacji związkowej, podwyższanie poziomu wiedzy wśród naszej grupy zawodowej jest bardzo uzasadnione, nie tylko w aspekcie obowiązku pracodawców zobligowanych m.in. przepisami ustawy o służbie cywilnej do inwestowania w rozwój podległego sobie zasobu kadrowego, lecz również w kontekście braku innych narzędzi motywacyjnych takich jak: nagrody uznaniowe czy środki na wzrost wynagrodzeń.

Nadmieniamy, że powyższa inicjatywa ZZPP dotycząca utworzenia nowych kierunków studiów dla pracowników Policji to kontynuacja działań, które nasza organizacja podjęła wiele lat temu. Dzięki wytężonej pracy związkowej i interwencjom podejmowanym od Komendanta Głównego Policji zaczynając, a na Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji kończąc, doprowadziliśmy do umożliwienia pracownikom Policji studiowania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania. Jesteśmy ogromnie dumni z tego osiągnięciami zrównującego uprawnienia do nauki pracowników i funkcjonariuszy.

Nasze aktualne działania to dalsza praca nad promocją idei doskonalenia/kształcenia pracowników Policji, jako tej grupy zawodowej, bez której nie może być mowy o sprawnej i efektywnej Policji.
Wniosek do przeczytania TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 10 2021 20:08:45
ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET
Ten wyjątkowy dzień stanowi doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności za Wasze starania i poświęcenie, empatię, pozytywne emocje, ciepło i radość, którymi emanujecie na każdym kroku. Tymi słowami m.in., Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się do policjantek i pracownic cywilnych przekazując najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.

źródło: www.policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 08 2021 21:22:23
WYSTĄPIENIE W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DO MINISTRA MICHAŁA DWORCZYKA.

1 marca 2021 r. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, Danuta Hus, skierowała wystąpienie do Michała Dworczyka, Ministra - Członka Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii Premiera.

W mocnym wystąpieniu Szefowa ZZPP domaga się zmiany treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367).

Jako związek zawodowy akcentujemy, że narasta oburzenie pracowników Policji w związku z niedopuszczalnym faktem pominięcia naszej grupy zawodowej w szczepieniach I grupy przeciwko Covid-19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpienia naszej przewodniczącej TUTAJ.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 04 2021 20:15:45
ZZPP WALCZY O SZCZEPIENIA DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

TUTAJ zamieszczamy odpowiedź z Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP na nasze wystąpienie do Pana Komendanta Głównego Policji z dnia 20 stycznia br. (TUTAJ) w sprawie problemu szczepień na koronawirusa (Covid-19) dla pracowników Policji.

Z informacji umieszczonych w piśmie jasno wynika, iż Komendant Główny Policji wspiera nasze działania w zakresie wyeliminowania dyskryminacji pracowników Policji ze szczepień przeciwko Covid-19 w ramach "etapu I". Pomimo prób - wniosków KGP złożonych w tej sprawie w ramach procesu legislacyjnego nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów, w ostatecznej wersji tego rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w harmonogramie szczepień w ramach etapu I nie umieszczono pracowników Policji. W przedmiotowym akcie prawnym znalazły się jedynie zapisy odnoszące się do szczepień funkcjonariuszy.

Informujemy, że Związek Zawodowy Pracowników Policji złożył zdecydowany sprzeciw wobec takiego traktowania pracowników Policji i podjął działania, by to zagadnienie zostało objęte monitoringiem ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W rozmowach telefonicznych uargumentowaliśmy naszemu dysponentowi środków budżetowych I stopnia, że dzielenie środowiska policyjnego na funkcjonariuszy i pracowników przyniesie same szkody dla sprawności funkcjonowania Polskiej Policji. W odpowiedzi uzyskaliśmy potwierdzenie zrozumienia problemu i deklarację, że nadzorujące nas Ministerstwo podejmie działania zmierzające do wyrównania traktowania pracowników i funkcjonariuszy, a tym samym do rozszerzenia szczepień na pracowników deklarujących chęć zaszczepienia się przeciw koronawirusowi Sars-Cov-2.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 18 2021 20:36:13
WYSTĄPIENIE ZZPP DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

TUTAJ. udostępniamy pismo Danuty HUS - Przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji do Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2021 r.

Korespondencja nawiązuje do interpelacji poselskiej dot. "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2021-2024".

Jest również kolejnym już wezwaniem do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o osobiste spotkanie z przedstawicielami naszej organizacji związkowej.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 05 2021 08:28:33
Strona 2 z 60 < 1 2 3 4 5 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk