[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


NASZA DEWIZA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 11 2021 23:10:35
WNIOSKUJEMY O STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

Związek Zawodowy Pracowników Policji promuje inwestowanie w rozwój kompetencji twardych pracowników Policji. W dniu 5 marca 2021 roku Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna STEC-TRZPIL sporządziła pismo-wniosek adresowany do Pani Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dotyczący utworzenia dwóch nowych kierunków studiów podyplomowych. Te dwusemestralne studia z zamierzenia mają kształcić pracowników Policji, dla których aktualna oferta szkoleniowa WSPol jest bardzo ograniczona.

Zdaniem ZZPP - reprezentatywnej organizacji związkowej, podwyższanie poziomu wiedzy wśród naszej grupy zawodowej jest bardzo uzasadnione, nie tylko w aspekcie obowiązku pracodawców zobligowanych m.in. przepisami ustawy o służbie cywilnej do inwestowania w rozwój podległego sobie zasobu kadrowego, lecz również w kontekście braku innych narzędzi motywacyjnych takich jak: nagrody uznaniowe czy środki na wzrost wynagrodzeń.

Nadmieniamy, że powyższa inicjatywa ZZPP dotycząca utworzenia nowych kierunków studiów dla pracowników Policji to kontynuacja działań, które nasza organizacja podjęła wiele lat temu. Dzięki wytężonej pracy związkowej i interwencjom podejmowanym od Komendanta Głównego Policji zaczynając, a na Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji kończąc, doprowadziliśmy do umożliwienia pracownikom Policji studiowania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach skierowania. Jesteśmy ogromnie dumni z tego osiągnięciami zrównującego uprawnienia do nauki pracowników i funkcjonariuszy.

Nasze aktualne działania to dalsza praca nad promocją idei doskonalenia/kształcenia pracowników Policji, jako tej grupy zawodowej, bez której nie może być mowy o sprawnej i efektywnej Policji.
Wniosek do przeczytania TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 10 2021 20:08:45
ŻYCZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO Z OKAZJI DNIA KOBIET
Ten wyjątkowy dzień stanowi doskonałą okazję do wyrażenia wdzięczności za Wasze starania i poświęcenie, empatię, pozytywne emocje, ciepło i radość, którymi emanujecie na każdym kroku. Tymi słowami m.in., Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się do policjantek i pracownic cywilnych przekazując najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.

źródło: www.policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 08 2021 21:22:23
WYSTĄPIENIE W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DO MINISTRA MICHAŁA DWORCZYKA.

1 marca 2021 r. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, Danuta Hus, skierowała wystąpienie do Michała Dworczyka, Ministra - Członka Rady Ministrów oraz Szefa Kancelarii Premiera.

W mocnym wystąpieniu Szefowa ZZPP domaga się zmiany treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367).

Jako związek zawodowy akcentujemy, że narasta oburzenie pracowników Policji w związku z niedopuszczalnym faktem pominięcia naszej grupy zawodowej w szczepieniach I grupy przeciwko Covid-19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpienia naszej przewodniczącej TUTAJ.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 04 2021 20:15:45
ZZPP WALCZY O SZCZEPIENIA DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

TUTAJ zamieszczamy odpowiedź z Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP na nasze wystąpienie do Pana Komendanta Głównego Policji z dnia 20 stycznia br. (TUTAJ) w sprawie problemu szczepień na koronawirusa (Covid-19) dla pracowników Policji.

Z informacji umieszczonych w piśmie jasno wynika, iż Komendant Główny Policji wspiera nasze działania w zakresie wyeliminowania dyskryminacji pracowników Policji ze szczepień przeciwko Covid-19 w ramach "etapu I". Pomimo prób - wniosków KGP złożonych w tej sprawie w ramach procesu legislacyjnego nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów, w ostatecznej wersji tego rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w harmonogramie szczepień w ramach etapu I nie umieszczono pracowników Policji. W przedmiotowym akcie prawnym znalazły się jedynie zapisy odnoszące się do szczepień funkcjonariuszy.

Informujemy, że Związek Zawodowy Pracowników Policji złożył zdecydowany sprzeciw wobec takiego traktowania pracowników Policji i podjął działania, by to zagadnienie zostało objęte monitoringiem ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W rozmowach telefonicznych uargumentowaliśmy naszemu dysponentowi środków budżetowych I stopnia, że dzielenie środowiska policyjnego na funkcjonariuszy i pracowników przyniesie same szkody dla sprawności funkcjonowania Polskiej Policji. W odpowiedzi uzyskaliśmy potwierdzenie zrozumienia problemu i deklarację, że nadzorujące nas Ministerstwo podejmie działania zmierzające do wyrównania traktowania pracowników i funkcjonariuszy, a tym samym do rozszerzenia szczepień na pracowników deklarujących chęć zaszczepienia się przeciw koronawirusowi Sars-Cov-2.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 18 2021 20:36:13
WYSTĄPIENIE ZZPP DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

TUTAJ. udostępniamy pismo Danuty HUS - Przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji do Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2021 r.

Korespondencja nawiązuje do interpelacji poselskiej dot. "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2021-2024".

Jest również kolejnym już wezwaniem do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o osobiste spotkanie z przedstawicielami naszej organizacji związkowej.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory luty 05 2021 08:28:33
TRZYNASTKA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 26 2021 22:28:00
INTERWENIUJEMY W SPRAWIE SZCZEPIEŃ

Do naszej organizacji związkowej dociera coraz więcej informacji od pracowników Policji, którzy chcą się zaszczepić, zadeklarowali to w swoich komendach, a teraz dowiadują się, że szczepienia w Policji obejmą jedynie funkcjonariuszy, nie pracowników. Pracownicy zaś, mają się zgłaszać do kolejki na szczepienia według zasad ogólnych, czyli poprzez infolinię, internet.

Pierwszą reakcją naszej organizacji związkowej na te informacje był telefoniczny kontakt naszej Przewodniczącej Danuty HUS z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem SZYMCZYKIEM. Podczas tej rozmowy otrzymaliśmy odpowiedź, że ze strony Komendy Głównej Policji możemy się spodziewać pełnego poparcia dla sprawy: pracownicy Policji powinni być traktowani tak samo jak funkcjonariusze.

Sygnały od pracowników nasiliły się, więc postanowiliśmy wystosować co Pana Komendanta Głównego Policji oficjalne pismo w przedmiotowej sprawie. Z pismem można zapoznać się TUTAJ.
Oczekujemy na udzielenie oficjalnej odpowiedzi, czy pracownicy Policji będą szczepieni w innych terminach niż funkcjonariusze, a jeśli tak to kiedy i na jakich zasadach.

Podkreślamy, że Związek Zawodowy Pracowników Policji sprzeciwia się tej kolejnej, jawnej dyskryminacji naszej grupy pracowniczej. Upomina się więc o pracowników Policji podejmując stosowne działania, bardzo licząc na pomoc ze strony najwyższego przełożonego w hierarchii Policji.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 24 2021 18:07:26
WZROST WYNAGRODZEŃ DO MINIMALNEJ KRAJOWEJ W 2021 ROKU

Umieszczamy TUTAJ zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Policji notatkę służbową w sprawie zaleceń podwyższenia od 1 stycznia 2021 roku wynagrodzeń pracowników Policji, których wynagrodzenie jest niższe niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku (Dz. U. poz. 1596). Notatka umożliwia podjęcie działań zmierzających do dokonania stosownych zmian w umowach o pracę oraz wypłaty wynagrodzeń.

Związek Zawodowy Pracowników Policji od połowy ubiegłego roku wystosowywał pisma do decydentów rządowych oraz centrali związkowej w sprawie problemów, jakie brak systemowego wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w aspekcie wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia na pracę w 2021 roku niesie dla naszego środowiska pracowniczego. Dla przypomnienia:

TUTAJ i TUTAJ pismo z dnia 3 grudnia 2020 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

TUTAJ pismo z dnia 16 listopada ubiegłego roku do Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych;

TUTAJ pismo z dnia 15 października 2020 roku do Marszałek Sejmu RP.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 24 2021 00:19:33
STANOWISKO ZZ W POLICJI W SPRAWIE WZROSTU PŁACY MINIMALNEJ

Przedstawiamy stanowisko związków zawodowych w sprawie zasad naliczania wyrównania do płacy minimalnej obowiązującej w 2021 roku. Jest to stanowisko podpisane przez 3 największe organizacje związkowe reprezentujące pracowników Policji wraz z pismem przewodnim przesyłających dokument Komendantowi Głównemu Policji.
Polecamy lekturę stanowiska - TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 04 2021 22:51:09
NOWY ROK 2021[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 31 2020 19:54:37
Strona 2 z 59 < 1 2 3 4 5 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk