[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


NAGRODY Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 05 2019 00:44:01
DZIEŃ OTWARTY W KPRM DLA SŁUŻBY CYWILNEJ
Szef Służby Cywilnej zaprosił pracowników urzędów administracji rządowej z całego kraju na 7. Dzień otwarty dla służby cywilnej. W programie były indywidualne konsultacje i warsztaty. Oprócz ekspertów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w spotkaniu udział wzięli pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dzień otwarty dla służby cywilnej był okazją do rozmowy o sprawach związanych z funkcjonowaniem korpusu. Formuła wydarzenia nie zmienia się już od lat i tak można było skorzystać z konsultacji specjalistycznych na tematy:

- nabory w służbie cywilnej,
- stosunek pracy w służbie cywilnej,
- prawo pracy, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością,
- opisy i wartościowanie stanowisk pracy, IPRZ, standardy zzl,
- oceny pracownicze,
- narzędzia Work-Life Balance,
- wynagrodzenia w służbie cywilnej,
- szkolenia w służbie cywilnej,
- ochrona danych osobowych zgodna z RODO, - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.


Uczestnicy dnia otwartego mogli też wziąć udział w warsztatach. Poprowadzili je pracownicy Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji.

Tematy warsztatów to:
- Prosty język urzędowy, czyli skuteczna i przyjazna komunikacja.
- WLB (Work-Life Balance) - czy to się opłaca?
- Dostępność cyfrowa urzędów.
- Etyka w służbie cywilnej – w teorii i w praktyce.


Ze szkoleń i konsultacji skorzystała Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Joanna STEC-TRZPIL, która rekomenduje i zaprasza na przyszłoroczne 8. Dni Otwarte w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wszystkich, którzy doceniają wiedzę oraz dbają o doskonalenie się i rozwój.


Źródło tekstu i zdjęć: dsc.kprm.gov.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 03 2019 23:08:31
XVIII JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO
XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego wpisały się w obchody 100.rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze udział wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej POBOŻY oraz przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z całego kraju z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem SZYMCZYKIEM na czele. Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentował cały skład Prezydium Komisji Krajowej: Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL, Józef ĆWIKLIŃSKI, Ryszard WOŁOSZCZAK, Barbara PIETRZAK oraz Kinga MISZTELA.


Tegoroczne XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego rozpoczęły się już 28 września br. na Placu BIEGAŃSKIEGO w Częstochowie. Wydarzenie zainaugurował pokaz musztry paradnej policjantów z Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i pokaz musztry paradnej Motocyklowej Asysty Honorowej Policji, przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji w umundurowaniu wyjściowym nowego wzoru.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się 29 września o 12:00 złożeniem meldunku Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażejowi POBOŻEMU, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów, a wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa PIŁSUDSKIEGO. Wśród tej delegacji znalazła się Kinga MISZTELA - Skarbnik Komisji KRAJOWEJ ZZPP, wieloletni pracownik KMP w Częstochowie.


Ponadto wyróżnieni policjanci z częstochowskiej komendy złożyli kwiaty i zapalili znicz na Polanie Dębowej - Placu Katyńskim w Częstochowie. Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały również przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego POPIEŁUSZKI, gdzie swój posterunek wystawili uczniowie klas policyjnych oraz przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka SIENKIEWICZA. Wśród delegacji składających wiązanki pod tym pomnikiem nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej organizacji związkowej. Oto jej skład: Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL, Józef ĆWIKLIŃSKI i Ryszard WOŁOSZCZAK.
To właśnie pod tym pomnikiem odczytany został również Apel Pamięci z okazji 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, a Podsekretarz Stanu Błażej POBOŻY odczytał list w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza KAMIŃSKIEGO.

O 13:15 na Błoniach Jasnogórskich odprawiona została uroczysta Msza Święta, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa GUZDKA - Delegata Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Policji, z kapelanami Policji. Na jej zakończenie głos zabrali: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK oraz Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał JANKOWSKI.

Po Mszy Świętej, przed Tablicą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”, oddano hołd policjantom pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku. Pielgrzymi środowiska policyjnego pomodlili się także przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej. Następnie delegacja w imieniu wszystkich uczestników złożyła wiązanki kwiatów przed Cudownym Obrazem. Na tym zakończył się oficjalny plan XVIII pielgrzymki środowiska policyjnego na Jasną Górę. Do zobaczenia za rok!


Źródło tekstu: policja.pl (KWP w Katowicach)
Źródło zdjęć: policja.pl, Marek OSIEJEWSKI (NSZZP), Barbara PIETRZAK (ZZPP).


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 01 2019 21:27:36
ZZPP ZAPRASZA


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 28 2019 15:38:28
PROGRAM XVIII JASNOGÓRSKIEGO SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 28 2019 15:37:52
MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W 2020 R. - ROZPORZĄDZENIE OPUBLIKOWANE
Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2020 r. – rozporządzenie opublikowane❗️

18 września w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1778 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. ustala się:
☑️minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł (obecnie mamy 2250 zł),
☑️minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł (obecnie mamy 14,70 zł).

Nowe wielkości należy uwzględnić w planach finansowych na 2020 r.źródło: Poradnik Rachunkowości Budżetowej, https://www.facebook.com/PRBinfor/


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 19 2019 21:42:39
KORESPONDENCJA ZZPP Z FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W dniu 10 września br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta HUS wystosowała pismo do Pani Doroty GARDIAS - Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych. Pismo to jest prośbą do centrali związkowej, w której nasza organizacja związkową jest zrzeszona, o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia budżetu Policji na rok 2020 o dodatkowe 300 milionów z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji. Pismo do zapoznania TUTAJ.

W dniu 13 września br. otrzymaliśmy e-mailową odpowiedź na ww. prośbę. Cyt. :

"Szanowna Pani,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 września br. pragnę poinformować, że Forum Związków Zawodowych poruszy problemy opisane przez Panią Przewodniczącą Danutę Hus podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego oraz uwzględni postulaty KK Związku Zawodowego Pracowników Policji w opinii FZZ do projektu ustawy budżetowej na rok 2020".


Przypominamy, że przyjęty w dniu 27 sierpnia br. przez Radę Ministrów projekt budżetu na 2020 rok trafi do zaopinionowania na forum Rady Dialogu Społecznego. W następnej kolejności zajmie się nim rząd, który do końca września przekaże go do Sejmu.

Warto wspomnieć, że Dorota GARDIAS oprócz funkcji szefowej Forum Związków Zawodowych pełni również funkcję Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. Do jej obowiązków należy reprezentowanie Rady w kontaktach zewnętrznych i przewodniczenie jej posiedzeniom. Deklaracja, iż przedstawione przez naszą organizację problemy pracowników Policji staną się przedmiotem najbliższego posiedzenia plenarnego Rady zasiewają w naszych sercach radość i nadzieję.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 18 2019 22:03:56
KORESPONDENCJA ZZPP Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Zapraszamy do lektury pisma, które w dniu 9 września br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta HUS wystosowała do naszego nowego zwierzchnika - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza KAMIŃSKIEGO.

Szybkość zmian na stanowiskach bezpośrednio nadzorujących Policję, wymaga od nas - reprezentatywnego związku zawodowego zrzeszającego pracowników Policji, każdorazowego zapoznawania nowej kadry z problemami dotykającymi naszą grupę zawodową. Jest to zadanie wymagające cierpliwości i konsekwencji. Niniejsze pismo umożliwi Ministrowi przekazanie wstępnych wiadomości o pracownikach Policji i zaproponuje rozwiązanie związane z aktualnie opracowywanym przez rząd budżetem na przyszły, 2020 rok.

Pismo TUTAJ.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 18 2019 00:00:57
ZMIANY KOMPETENCYJNE W MSWIA. POLICJA W NADZORZE MINISTRA KAMIŃSKIEGO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie poinformowało, że wraz z powołaniem na stanowisko ministra Mariusza KAMIŃSKIEGO oraz nowego podsekretarza stanu Błażeja POBOŻEGO, nastąpiła zmiana zakresu zadań poszczególnych sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Nowy podział zakresu obowiązków wynika ze zmian personalnych, które dokonały się w resorcie. Tego typu zmiany są standardową procedurą towarzyszącą powołaniu nowego ministra lub wiceministra. Zmiany te reguluje Decyzja nr 48 opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Można z nią się zapoznać TUTAJ.

Służby te pozostawały do tej pory we władaniu wiceministra Jarosława ZIELIŃSKIEGO. Wiceministrowi pozostawiono jedynie nadzór nad Strażą Pożarną, ratownictwem wodnym, górskim oraz obroną cywilną.


Źródło: mswia. gov.pl[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 07 2019 00:40:29
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (ZFŚS) - ZMIANY OD 1 SIERPNIA 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 27 sierpnia 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przedłożony przez Ministra Finansów.

Najważniejsze rozwiązania:

- Od 1 stycznia 2019 r. podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3.278,14 zł. Podstawa w tej wysokości będzie obowiązywała do 31 lipca 2019 r.

- Od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika będzie wynosił:

1229,3 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,

1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.


Źródło: kadry.infor.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 07 2019 00:25:54
ZAŁOŻENIA CO DO KWOT BAZOWYCH W 2020 R.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 28 2019 21:57:10
Strona 13 z 60 << < 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk