Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze
  Facebook ZZPP

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


SPOTKANIE Z INSP. MARKIEM BORONIEM, KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI
Dzisiaj, 26 kwietnia 2024 roku odbyło się spotkanie przedstawicielek Związku Zawodowego Pracowników Policji: Joanny Stec-Trzpil i Doroty Gielecińskiej z insp. Markiem Boroniem, Komendantem Głównym Policji.

Godzinną rozmowę uznajemy za wielce owocną i obfitującą w wiele konkretnych deklaracji z obu stron. 💬 Na tę chwilę z wielką radością informujemy, za zgodą Pana Komendanta, o postępach dotyczących naszej petycji złożonej do Prezydenta RP w dniu 1 grudnia 2023 roku w sprawie pracowników Policji. 📝

Przypominamy w kwestii petycji:
➡️ Po monitach w Kancelarii Prezydenta RP i po przekroczeniu ustawowego czasu, otrzymaliśmy informację, że kancelaria przesłała naszą petycję z postulatami do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
➡️ MSWiA przesłało z kolei petycję do Komendy Głównej Policji, celem zajęcia stanowiska.
➡️

Oto przedstawiamy Wam przedmiotowe stanowisko Pana Komendanta Głównego Policji, które w naszych oczach zyskuje na najwyższy szacunek i uznanie. 👏
❗Pierwszy raz bowiem, od baa…aardzo dawna, mamy czarno na białym, oprócz deklaracji słownych, że najwyższe kierownictwo KGP w PEŁNI popiera nasze postulaty dotyczące zarówno potrzeb płacowych, jak i uregulowania statusu pracownika Policji w ustawie o Policji. 🎉

Ogromne podziękowania dla Pana Komendanta Boronia za charyzmę i wstawienie się w Ministerstwie za nami, najgorzej traktowanymi pracownikami w administracji rządowej! 👏
To dla nas ogromna motywacja od działania i dobry prognosta na zakończenie problemów, które od lat pozostają nierozwiązane. ✨

Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji


TARGI POLSCECURE KIELCE

🔊 Nie ma Policji bez pracownika Policji!
Tą dewizą konsekwentnie się kierujemy i dlatego zaznaczamy naszą obecność na wszystkich ważnych okolicznościach dla polskiej Policji.


Jednym z takich ważnych wydarzeń w kalendarzu Policji są odbywające się raz na dwa lata targi Polsecure. Stąd też w dniach 23-25 kwietnia br. w Kielcach, Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Joanna Stec-Trzpil, uczestniczyła w szeregu konferencji dotyczących m.in.:
🔴 funduszy unijnych
🔴 cyberbezpieczeństwa w dobie zagrożeń hybrydowych i militarnych
🔴 sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i deepfakes
🔴 pt. "Policja - pracodawca z wyboru".


Ponadto nasza Przewodnicząca odbyła wiele rozmów z obecnymi na III Międzynarodowych Targach Polsecure komendantami, dyrektorami biur KGP mając na względzie uwrażliwienie naszej najwyższej kadry kierowniczej na problemy pracowników Policji, ze wskazaniem pomysłów na ich rozwiązywanie. 👮‍♂️👩‍💼👨‍💼👮‍♀️
A teraz... bogatsi o zdobytą wiedzę, kontynuujemy ofensywę o poprawę warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej 💪 🙂

Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji


WYWIAD Z SZEFOWĄ SŁUŻBY CYWILNEJ

📰🗞️ Dzisiaj ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna wywiad z Anitą Noskowską-Piątkowską, Szefową Służby Cywilnej. Ponieważ, by przeczytać cały artykuł trzeba mieć wykupioną płatną subskrybcję i nie będzie on dostępny dla wszystkich, cyt. za www.bankier.pl:

💬 "Tak, będę postulowała stały wzrost wynagrodzeń w kolejnym roku" - powiedziała nowa Szefowa Służby Cywilnej zapytana o to, czy będzie zabiegać o podwyżki dla urzędników.

Czytaj więcej ⬇️⬇️⬇️
www.bankier.pl

lub ⬇️⬇️⬇️
www.serwisy.gazetaprawna.pl


BEZKONKURSOWE PRZECHODZENIE Z NORMATYWU DO KORPUSU

🔔❗️❗️❗️ Zgodnie z naszą deklaracją poczynioną w przeddzień spotkania z Szefową Służby Cywilnej w KPRM, podczas rozmów, które poruszały organizacje związkowe w dniu 19 kwietnia br. nie mogło zabraknąć tematu, o którym my, jako Związek Zawodowy Pracowników Policji mówimy już od listopada ubiegłego roku. Chodzi o zmiany w ustawie o służbie cywilnej umożliwiające przejście pracowników normatywnych realizujących zadania administracyjno-biurowe w Policji do służby cywilnej, bez procedury konkursowej i bez służby przygotowawczej ❗

📢 Temat został zreferowany, uzupełniony istotnymi argumentami i danymi statystycznymi pokazującymi, że spośród ok. 1️⃣2️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ stanowisk bezmnożnikowych w Policji ten problem dotyczy blisko 7️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ osób.

Najważniejsze, że zgłoszona materia została zapisana przez przedstawicieli KPRM oraz Panią Anitę Noskowską-Piątkowską i teraz... czekamy, aż nowe władze w Służbie Cywilnej odniosą się do nich, jak padło na spotkaniu, może już około czerwca br. 🤔

Liczymy na to bardzo, a tymczasem przygotowujemy kolejne dowody, dlaczego musimy uregulować to zagadnienie problemowe, bo m.in.:

🔴 ważne jest usystematyzowanie polityki kadrowej w Policji,

🔴 musi nastąpić odseparowanie obowiązków administracyjnych od zadań pomocniczych i obsługi,

🔴 tylko tą drogą możemy wyeliminować dyskryminację występującą wśród pracowniczych grup zawodowych zatrudnionych w Policji.🤞

Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji


URLOP NAGRODOWY

🆕 Zapraszamy do kolejnej odsłony relacji ze spotkania związków zawodowych z Szefową Służby Cywilnej w dniu 19 kwietnia 2024 roku.

Przewodnicząca Joanna Stec-Trzpil zgłosiła również wniosek dotyczący ustawy o służbie cywilnej. Tym razem mówimy o dodaniu urlopu nagrodowego do listy wyróżnień. 👨‍💼👩‍💼

Policjanci, którzy wyróżniają się świetną pracą, inicjatywą i rozwijaniem swoich umiejętności, mogą liczyć na krótkoterminowy urlop wypoczynkowy do 10 dni roboczych. Analogiczne wyróżnienie przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie Kodeksu pracy. W tym przypadku o jego długości decyduje pracodawca.

Niestety, dla członków służby cywilnej prawnie taka opcja nie jest dostępna. 😔

Według danych zebranych przez Związek Zawodowy Pracowników Policji, urlop nagrodowy jest drugim najbardziej pożądanym wyróżnieniem, zaraz po nagrodach finansowych. 💰

Pani Anita Noskowska-Piątkowska, kierująca Służbą Cywilną od 28 lutego br., wykazała przychylność i zrozumienie wobec przedstawianych wniosków, budząc nadzieję na ich skuteczne załatwienie. 🤞🤞🤞

Cdn.

Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji


PROGRAM NAPRAWCZY SŁUŻBY CYWILNEJ

📢 W dniu 19 kwietnia 2024 roku w KPRM, podczas spotkania zapoznawczego, jak to określiła Pani Anita Noskowska-Piątkowska Szefowa Służby Cywilnej, Joanna Stec-Trzpil Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji zgłosiła wniosek o rozpoczęcia prac i kontynuację spotkań, tym razem w formie roboczej, nad opracowaniem Programu naprawczego służby cywilnej, z uwzględnieniem tego, co należy zrobić w okresach:

🔴 najbliższych 6. miesięcy

🔴 1. roku

🔴 kolejnych lat.

Zgłosiła również, by w tym Programie zastosowana została zasada obowiązującą w Unii Europejskiej tzw. zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, by pracowników Policji - najniżej wynagradzanych w całej służbie cywilnej, potraktować szczególną opieką finansową. Opieką wyrównującą dysproporcje, które aktualnie funkcjonują w służbie cywilnej pomiędzy poszczególnymi urzędami.
Dla przypomnienia, do średniej w służbie cywilnej brakuje nam ponad 4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ zł ❗🫣

Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji


INFORMACJE ZE SPOTKANIA Z SZEFOWĄ SŁUŻBY CYWILNEJ

✒️ Relacja ze spotkania z Szefową Służby Cywilnej już jest przygotowywana przez Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Tymczasem zapraszamy do informacji zawartej na stronie służby cywilnej ⬇️⬇️⬇️
TUTAJ.


19 KWIETNIA 2024 - SPOTKANIE Z SZEFOWĄ SŁUŻBY CYWILNEJ

🔔❗️❗️❗️ Uwaga! W dniu jutrzejszym, tj. 19 kwietnia, odbędzie się spotkanie w KPRM z Szefową Służby Cywilnej.

Omówimy:
🔴 wyzwania, przed którymi stoi służba cywilna

🔴 zawnioskujemy o zmiany w jej funkcjonowaniu, bo ważne jest, by dopilnować realizacji jednego z naszych priorytetowych działań związanych z umożliwieniem przejścia bezkonkursowego pracowników normatywnych realizujących zadania administracyjno-biurowe do służby cywilnej

🔴 wskażemy formy współpracy tego centralnego organu administracji rządowej z nami, czyli stroną społeczną 🙂

Na spotkaniu nasz związek będzie reprezentować Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

O szczegółach poinformujemy.


WSPARCIE SZEFA SLUŻBY CYWILNEJ

✒️📖Jednym z priorytetów działania Związku Zawodowego Pracowników Policji jest modyfikacja prawa mająca na celu umożliwienie przenoszenia pracowników normatywnych w Policji do służby cywilnej bez konieczności przeprowadzania konkursów. 👍

Zgodnie z proponowaną przez nas nowelizacją, osoba zatrudniona w urzędzie - w jednostkach organizacyjnych Policji na stanowisku nieobjętym systemem wynagradzania mnożnikowym, mogłaby być przeniesiona do służby cywilnej na równorzędnym stanowisku pracy, bez konieczności stawania do naboru zewnętrznego, na zasadach przeniesienia.

🧠 W opinii Związku Zawodowego Pracowników Policji, taki przypadek powinien skutkować zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a pracownik przenoszony do służby cywilnej powinien jedynie spełniać wymogi:

🔴 5-letniego doświadczenia urzędniczego w realizowaniu takich samych zadań, jakie realizowane będą na stanowisku w służbie cywilnej,

🔴 posiadania kwalifikacji zawodowych adekwatnych do nowego stanowiska.

Proponowane zmiany mają na celu usystematyzowanie polityki kadrowej w Policji, separując obowiązki administracyjne od zadań pomocniczych i obsługi. Zdaniem naszego Związku, tylko taka droga przyczyni się do eliminacji dyskryminacji wśród grup zawodowych zatrudnionych w Policji. 🤝

Jak widać, nasze zdanie podziela nowa Szefowa Służby Cywilnej, która w tegorocznym sprawozdaniu za 2023 rok umieściła informację o kontroli NIK zwracającej uwagę m.in. na stosowaną w niektórych urzędach praktykę zatrudniania pracowników na stanowiskach "ekspertów" na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych i powierzania im tożsamych lub podobnych zakresów obowiązków do tych przypisanych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych na podstawie ustawy o służbie cywilnej. 👩‍💼👨‍💼

Wniosek wynikający ze sprawozdania wybrzmiał wyraźnie: "Merytoryczne zadania, które te osoby wykonują powinny być realizowane przez członków korpusu służby cywilnej." 🙂✌️

Ogromnie cieszą te wnioski, które mocno wspierają nasze podjęte już w tym kierunku działania. Bo, pamiętacie: RÓWNAMY W GÓRĘ, nigdy w dół! 👥 ⬆️⬆️⬆️👥


SPRAWOZDANIE SZEFA SŁUŻBY CYWILNEJ

✒️📖Pamiętacie dewizę Związku Zawodowego Pracowników Policji, że równamy w górę, nigdy w dół? Stąd właśnie, nasza osamotniona w ubiegłym roku, walka o służbę cywilną w Policji. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że dobrą przyszłość administracji przynieść może jedynie bycie częścią polskiej służby cywilnej, filaru naszej państwowości, jak mówi nowa Szefowa Służby Cywilnej Pani Anita Noskowska-Piątkowska, za którą cytujemy:

🗨️"...Członkowie korpusu służby cywilnej codziennie służą obywatelkom i obywatelom naszego kraju. Państwo powinno ich pracę godnie wynagradzać - wymaga tego elementarna odpowiedzialność i sprawiedliwość..."

❗❗❗Zapraszamy do lektury "Sprawozdania Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2023 r.", w którym znajdziecie fragment zacytowanej przez nas wypowiedzi oraz szereg bardzo istotnych informacji, istotnych również przez pryzmat naszej grupy zawodowej - pracowników Policji. 📖👨‍💼👩‍💼

Link do sprawozdania ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
TUTAJ.

Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji


JAK ZACHOWAĆ NEUTRALNOŚĆ POLITYCZNĄ

📢 W obliczu zbliżających się wyborów samorządowych i europarlamentarnych, pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Policji oraz troskę o pełną świadomość konsekwencji ewentualnych zachowań zarówno w życiu prywatnym, zawodowym, a w szczególności w Internecie.

📖 Jako organizacja, której priorytetem od lat jest doskonalenie naszych umiejętności, pragniemy podzielić się z Wami materiałem pt. "Jak zachować neutralność polityczną", przygotowanym przez KPRM. Wierzymy, że zawarte tam wskazówki pomogą nam wszystkim zachować równowagę i profesjonalizm w tym ważnym okresie.

👩‍💼👨‍💼Bezpieczeństwo i stabilność naszej społeczności to nasz wspólny cel!

Komisja Krajowa
Związku Zawodowego Pracowników Policji


Strona 3 z 102 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine: Extreme Fusion IV
Theme by Hell modified Kacper W.