[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


WZROST WYNAGRODZEŃ DO MINIMALNEJ KRAJOWEJ W 2021 ROKU

Umieszczamy TUTAJ zatwierdzoną przez Komendanta Głównego Policji notatkę służbową w sprawie zaleceń podwyższenia od 1 stycznia 2021 roku wynagrodzeń pracowników Policji, których wynagrodzenie jest niższe niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku (Dz. U. poz. 1596). Notatka umożliwia podjęcie działań zmierzających do dokonania stosownych zmian w umowach o pracę oraz wypłaty wynagrodzeń.

Związek Zawodowy Pracowników Policji od połowy ubiegłego roku wystosowywał pisma do decydentów rządowych oraz centrali związkowej w sprawie problemów, jakie brak systemowego wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji w aspekcie wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia na pracę w 2021 roku niesie dla naszego środowiska pracowniczego. Dla przypomnienia:

TUTAJ i TUTAJ pismo z dnia 3 grudnia 2020 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

TUTAJ pismo z dnia 16 listopada ubiegłego roku do Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych;

TUTAJ pismo z dnia 15 października 2020 roku do Marszałek Sejmu RP.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 24 2021 00:19:33
STANOWISKO ZZ W POLICJI W SPRAWIE WZROSTU PŁACY MINIMALNEJ

Przedstawiamy stanowisko związków zawodowych w sprawie zasad naliczania wyrównania do płacy minimalnej obowiązującej w 2021 roku. Jest to stanowisko podpisane przez 3 największe organizacje związkowe reprezentujące pracowników Policji wraz z pismem przewodnim przesyłających dokument Komendantowi Głównemu Policji.
Polecamy lekturę stanowiska - TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 04 2021 22:51:09
NOWY ROK 2021[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 31 2020 19:54:37
ŻYCZENIA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 24 2020 00:18:00
LIST PRZEWODNICZĄCEJ ZZPP DO ZWIĄZKOWCÓW[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 20 2020 22:15:47
LIST GRATULACYJNY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 20 2020 01:10:52
XX-lecie Związku Zawodowego Pracowników Policji


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 15 2020 19:59:24
MISTRZ MOWY POLSKIEJ
Niezmiernie miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji "Mistrz Mowy Polskiej 2020" Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk został Mistrzem Mowy Polskiej Vox Populi, ex aequo z Aleksandrą Buszta-Bąk. Jest to wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie dla wszystkich policjantów i pracowników polskiej Policji.

W poniedziałek 14 grudnia 2020 r. miał miejsce dwudziesty finał konkursu na najlepiej mówiących Polaków. Udało się go zorganizować pomimo trudnej sytuacji pandemicznej. Gala finałowa odbył a się on-line tak jak większość tegorocznych wydarzeń kulturalnych. Decyzją Jury tytuły Mistrzów Mowy Polskiej zdobyli: Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Tomasz Raczek, Jerzy Sosnowski oraz Henryk Talar.

W głosowaniu Vox Populi najwięcej głosów uzyskali ex aequo Aleksandra Buszta-Bąk oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Źródło: www.policja.pl, www.facebook.com/ZarzadKGPZZPP/.

Warto zajrzeć: www.mistrzmowy.pl.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 14 2020 23:36:20
PISMO DO MSWIA
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 12 2020 00:42:36
PONAD PODZIAŁAMI, DLA DOBRA PRACOWNIKÓW POLICJI

Ministerstwo Finansów ogłosiło decyzję Premiera RP o zamrożeniu części środków pochodzących z funduszu wydatków osobowych sfery budżetowej. Pismo TUTAJ.

Mając za cel nadrzędny dobro pracowników Policji, w dniu 30 listopada 2020 roku trzy reprezentatywne, pracownicze organizacje związkowe, wchodzące w skład centrali związkowej FORUM ZZ (FZZ), wystosowały do Przewodniczącej Doroty GARDIAS wspólne pismo. Poruszone zostały w nim kwestie dotyczące działań zmierzających do zatrzymania w budżecie Policji środków na wynagrodzenia pracowników Policji w postaci 3% funduszu nagród i uzyskanie 100% gwarancji, że "13-stka" za 2020 rok nie jest zagrożona i zostanie wypłacona
w 2021 roku.

Przewodnicząca FZZ zadeklarowała, że przedstawi nasze żądania Wicepremierowi RP na najbliższym spotkaniu Rady Dialogu Społecznego.

Z pismem można zapoznać się TUTAJ.

Oprócz wystąpienia w naszym imieniu na Radzie Dialogu Społecznego, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Pani Dorota GARDIAS wystosowała pismo do Premiera RP. Polecamy lekturę:

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 01 2020 20:30:34
PPK, WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA WDROŻENIE
Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Proponuje się w nim odroczenie terminów wdrożenia PPK, co ma poprawić sytuację pracodawców w obliczu pandemii koronawirusa. W efekcie dla niektórych podmiotów terminem objęcia przepisami o PPK byłby początek 2022 r. Dla pracodawców, którzy już zawarli umowy, przewidziano z kolei możliwość zawieszenia wpłat do końca 2022 r. Zmiany planują objąć również jednostki sektora finansów publicznych. W efekcie m.in. i Policja miałaby więcej czasu, bo cały 2021 rok, na wdrożenie PPK.

Projekt trafił do Sejmu 22 października 2020 roku. Forum Związków Zawodowych (FZZ), jako centrala związkowa dostała do zaopiniowania przedmiotowy projekt (do zapoznania TUTAJ), rozsyłając prośbę o zajęcie stanowiska do wszystkich swoich organizacji członkowskich.

Związek Zawodowy Pracowników Policji, w nałożonym, bardzo krótkim terminie wystosował swoje stanowisko do FZZ. W stanowisku tym zdecydowanie poparliśmy ten projekt poselski, uzasadniając swoje stanowisko faktem, iż ustawodawca określając terminy wprowadzenia PPK nie przewidział komplikacji w postaci pandemii COVID-19. Sytuacja związana z pandemią znacznie zmieniła rynek pracy i wzrosło zagrożenie zwolnieniami pracowników sfery budżetowej.
W 2021 roku, zgodnie z art. 16 i 17 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok, planowane jest zmniejszenie na wynagrodzenia pracowników Policji wraz z pochodnymi o kwotę 37.443.000 zł. Czyli oprócz zamrożenia płac, znacznie zmniejszona zostanie wysokość środków na nasze wynagrodzenia. Zaznaczyć należy, że nastąpi jedynie podniesienie płacy minimalnej pracownikom, którzy jej w przyszłym roku nie osiągną. Dotyczy to aż 21,7 % pracowników Policji.

Wydzielenie środków na PPK w wysokości 1,5 % funduszu wynagrodzeń stanowi kwotę 13.472.000 zł. Naszym zdaniem to posunięcia zostały zaplanowane kosztem 3 % funduszu nagród, który jest jedynym czynnikiem motywacyjnym pracowników Policji, ale również przy tak niskim wynagradzaniu grupy pracowniczej stanowi również ważny składnik naszych budżetów domowych. Przesunięcie terminu wprowadzenia PPK pozwoli
wykorzystać 1,5% na wynagradzanie pracowników Policji w 2021 roku. Roku, w którym nastąpi wzrost inflacji, a co za tym idzie znacząco podniosą się koszty życia.

Stanowisko ZZPP TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 24 2020 19:57:11
Strona 3 z 60 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk