Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


"O PODWYŻKACH I SYTUACJI PRACOWNIKÓW POLICJI" - WYWIAD Z DANUTĄ HUS.

Serdecznie zachęcamy do przeczytania wywiadu z Danutą Hus, Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, który ukazał się w najnowszym numerze "Gazety Policyjnej".
Bezpośredni link do wywiadu dostępny jest TUTAJ.O podwyżkach i sytuacji pracowników Policji. Z Danutą Hus – przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji rozmawiała Izabela Pajdała.Źródło: strona internetowa "Gazety Policyjnej" gazeta.policja.pl.

PODPISUJMY!

Ta strona korzysta z formularza petycji openPetition GmbH, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin. OpenPetition gGmbH zapewnia platformę techniczną do zbierania podpisów petycji. Dane wprowadzone przez Ciebie w petycji (np. Imię i nazwisko, adres, komentarz) będą przechowywane i przetwarzane przez openPetition w celu zagwarantowania petycji na serwerach w Niemczech. Każde wyświetlenie strony petycji zawiera informacje o przeglądarce (np. Typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, czas i strona odsyłająca). Pliki dziennika są oceniane statystycznie i pomagają zapewnić bezbłędne działanie stron. Zastosuj Polityka prywatności z openPetition.


TRZYNASTKA JUŻ 17. LUTEGO
AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW W TOKU

Ta strona korzysta z formularza petycji openPetition GmbH, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin. OpenPetition gGmbH zapewnia platformę techniczną do zbierania podpisów petycji. Dane wprowadzone przez Ciebie w petycji (np. Imię i nazwisko, adres, komentarz) będą przechowywane i przetwarzane przez openPetition w celu zagwarantowania petycji na serwerach w Niemczech. Każde wyświetlenie strony petycji zawiera informacje o przeglądarce (np. Typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, czas i strona odsyłająca). Pliki dziennika są oceniane statystycznie i pomagają zapewnić bezbłędne działanie stron. Zastosuj Polityka prywatności z openPetition.


KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA W MSWIA
KAŻDY PODPIS MA ZNACZENIE - PETYCJA DO PREZYDENTA

Ta strona korzysta z formularza petycji openPetition GmbH, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin. OpenPetition gGmbH zapewnia platformę techniczną do zbierania podpisów petycji. Dane wprowadzone przez Ciebie w petycji (np. Imię i nazwisko, adres, komentarz) będą przechowywane i przetwarzane przez openPetition w celu zagwarantowania petycji na serwerach w Niemczech. Każde wyświetlenie strony petycji zawiera informacje o przeglądarce (np. Typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, czas i strona odsyłająca). Pliki dziennika są oceniane statystycznie i pomagają zapewnić bezbłędne działanie stron. Zastosuj Polityka prywatności z openPetition.


PETYCJA ZZPP DO PREZYDENTA RP

Apelujemy do WSZYSTKICH pracowników Policji, naszych rodzin, naszych kolegów i koleżanek funkcjonariuszy o podpisywanie się pod PETYCJĄ, która zgodnie z przepisami będzie musiała zostać rozpatrzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty jej złożenia.

Nasza petycja zawiera żądanie zmian przepisów i podjęcie działań dotyczących pracowników Policji. W imię wspólnego dobra postulaty te kierujemy do Prezydenta RP Andrzeja DUDY. Domagając się poprawy płacy i statusu pracowników Policji, licząc, że nasze argumenty spotkają się ze zrozumieniem głowy państwa polskiego. Zakładamy, że podejmie On starania w kierunku naprawy sytuacji zawodowej najniżej wynagradzanych pracowników z całej administracji rządowej.

Z inicjatywy Związku Zawodowego Pracowników Policji występujemy w imieniu Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji i kontynuujemy działania wykazujące, jak bardzo zła jest nasza pozycja. Nie możemy być wiecznie postrzegani przez pryzmat funkcjonariuszy Policji. Prowadzi to do nieporozumień i wstrzymuje realizację naszych postulatów.

Domagamy się więc, by nas wysłuchano i przede wszystkim zrozumiano.
Dlatego prosimy: PODPISZ PETYCJĘ i pomóż nam dotrzeć z argumentacją do pałacu prezydenckiego.
Ta strona korzysta z formularza petycji openPetition GmbH, Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin. OpenPetition gGmbH zapewnia platformę techniczną do zbierania podpisów petycji. Dane wprowadzone przez Ciebie w petycji (np. Imię i nazwisko, adres, komentarz) będą przechowywane i przetwarzane przez openPetition w celu zagwarantowania petycji na serwerach w Niemczech. Każde wyświetlenie strony petycji zawiera informacje o przeglądarce (np. Typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, czas i strona odsyłająca). Pliki dziennika są oceniane statystycznie i pomagają zapewnić bezbłędne działanie stron. Zastosuj Polityka prywatności z openPetition.


USTALENIE WSTĘPNYCH ZASAD PODZIAŁU ŚRODKÓW NA PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ

W dniu 20 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji poświęcone określeniu wstępnych zasad podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Policji w 2022 roku. Z wypracowanym stanowiskiem można zapoznać się TUTAJ.
INFORMACJA NA TEMAT PROCEDOWANIA USTAWY BUDŻETOWEJ ORAZ ETAPÓW PODWYŻEK PRACOWNIKÓW POLICJI

W dniu dzisiejszym, 19 stycznia br. obradowała jedna ze stałych komisji sejmowych - Komisja Finansów Publicznych. Tematem prac komisji było rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy budżetowej na rok 2022, w którym m.in. znajdowała się poprawka dotycząca zwiększenia budżetu Policji na rok 2022 w zakresie wydatków osobowych na podwyżki dla pracowników Policji. Zgodnie z naszymi przewidywaniami sprzed kilku dni poprawka nie uzyskała poparcia rządu, a tym samym poległa w głosowaniu.

W dniach 26 i 27 stycznia odbędzie się 47. posiedzenie Sejmu RP. Podczas tych obrad zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz odbędzie się głosowanie nad przyjęciem tej ustawy. Następnie procedowana ustawa zostanie skierowana do Prezydenta RP, który zdecyduje o jej podpisaniu. Po po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw przedmiotowa ustawa budżetowa na rok 2022 wejdzie w życie, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku.

Z tą chwilą wszystkie środki na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji staną się faktem i będzie można przestąpić do ich podziału. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Komendy Głównej Policji kolejność wdrażania podwyżek obejmuje 2 etapy:

I etap - wyrównanie do płacy minimalnej dla najniżej zarabiających,

II etap - wdrożenie podwyżek dla wszystkich pracowników (4,4%, czyli 167 zł średnio na etat wraz z wydatkami relacjonowanymi - są to środki z ustawy budżetowej oraz kwota ok. 328 zł z ustawy modernizacyjnej, w tym również znajduje się wartość wydatków relacjonowanych, które pomniejszą realną wielkość tych środków o 5%).

Aktualnie trwa opracowywanie zasad przyznawania podwyżek (zarówno tych pochodzących z ustawy budżetowej, jak i ustawy modernizacyjnej), które z założenia mają zostać wdrożone w jednym czasie.


POSIEDZENIE KOMISJI SENACKIEJ 12.01.2022 R.

W dniu wczorajszym, 12 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie komisji senackiej: Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, na którym procedowano zapisy Ustawy Budżetowej na rok 2022. Podczas obrad tej komisji senackiej głosowano nad szeregiem poprawek, wśród których znalazła się poprawka nr 5 dotycząca zwiększenia budżetu Policji i Straży Granicznej o kwotę 300 mln zł. Przeznaczeniem tych środków miałby być wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej. Informujemy, że poprawka uzyskała poparcie komisji.
Link do obrad TUTAJ.

Zgodnie z zasadami procedury budżetowej projekt ustawy musi teraz ponownie trafić pod obrady Sejmu RP.
Przypominamy, że najważniejsze postanowienia Sejmu (podobnie jak i Senatu) wymagają określonej liczby głosów przychylnych danej propozycji, czyli tzw. większości. W polskim systemie prawnym wyróżnia się jej trzy rodzaje: większość zwykłą, bezwzględną oraz kwalifikowaną.

Większość zwykła, zwana też względną, obowiązuje w przypadku większości ustaw uchwalanych przez Sejm, również w przypadku ustawy budżetowej. Oznacza ona w praktyce, iż dane rozwiązanie musi zyskać więcej zwolenników niż przeciwników, przy czym nieuwzględniane są głosy wstrzymujących się. Co za tym idzie, jeśli posłów popierających ustawę będzie więcej niż ją odrzucających, ale mniej niż tych, którzy wstrzymali się od głosu, to mimo wszystko, akt zostanie uchwalony.

Dotychczas wszystkie poprawki odnoszące się do wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji były odrzucane w Sejmie RP. Bądźmy więc realistami...

PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI W 2022 R.

Stale słyszymy o podwyżkach odnoszących się do uposażeń policjantów. Szefostwo resortu podkreśla, że już w przyszłym miesiącu każdy funkcjonariusz otrzyma 500 zł netto podwyżki.
Natomiast w kwestii naszego wzrostu wynagrodzeń wybrzmiewa jedynie cisza.

Dlatego, by rozpocząć w nowym 2022 roku dialog w kwestii naszych wynagrodzeń Związek Zawodowy Pracowników Policji informuję:
Planowane podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji pochodzić będą z dwóch źródeł:

1. Z ustawy budżetowej, którą 11 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 rozpatrywać będzie Senat. Potem ustawa musi wrócić do Sejmu celem rozpatrzenia w dniach 12-13 stycznia lub 26-27 stycznia.

2. Z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", która weszła w życie od 1 stycznia 2022 roku.

Aktualnie ustalamy konkretne wartości środków z pierwszego źródła (nadal procedowanej ustawy budżetowej na rok 2022). Dopóki nie dowiemy się o ile wzrasta fundusz wynagrodzeń pracowników Policji w bieżącym roku nie możemy precyzyjnie powiedzieć jakie będą podwyżki. Wstępnie szacujemy, że mogą one wystarczyć na 7,5% wzrosty naszych pensji, w tym wyrównanie do poziomu płacy minimalnej.

Natomiast środki z drugiego źródła (ogłoszonej już ustawy modernizacyjnej) stanowią średnio 356 zł brutto na etat.

Musimy jednak odczarować tę kwotę 356 zł brutto, bo 28 zł musi czekać na 13-tkę w 2023 roku, więc można je wykorzystać tylko jako nagrody albo dodatek w 2022 roku.
Z kolei z pozostałej kwoty 328 zł brutto trzeba odjąć 5% na wydatki relacjonowane, więc zostaje 312 zł brutto wraz z wysługą. Przykładowo więc dla osoby z 20% wysługą, mnożnik lub zasadnicza z premią wzrośnie o 260 zł brutto. Nie wiadomo czy Biuro Finansów KGP nie będzie chciało zablokować środków na wzrost wysługi.

Na tę chwilę zasady podziału środków na podwyżki dla pracowników Policji nie są ustalone. Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji zawnioskowało już w tej sprawie do Komendanta Głównego Policji i oczekuje na odpowiedź.

Z chwilą pozyskania dodatkowych informacji natychmiast wszystkich poinformujemy.


Strona 3 z 70 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine: Extreme Fusion IV
Theme by Hell modified Kacper W.