Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI, PAMIĘTAJMY:


1 Nigdy nie poznamy opinii innych jeżeli nic nie będziemy robić.
2. Dziękujmy za konstruktywną krytykę, a hejterom okazujmy współczucie.
3. Zachowajmy wiarę i pozytywne myślenie.
4. Bądźmy gotowi pracować więcej niż inni.
5. Pogódźmy się z tym, że nie zawsze da się osiągać sukcesy. Ważne jest jednak to, by umieć podnieść się po każdej porażce.
6. Wielkie rzeczy powstają dzięki serii małych rzeczy zebranych RAZEM.
7. Odważny nie jest ten, kto się nie boi, tylko ten, który pomimo strachu podejmuje wyzwanie.
8. Czasu nie cofniemy, ale możemy pracować nad zbudowaniem lepszej przyszłością.
9. Mamy długoterminowe cele, które chronią nas przed krótkoterminowymi porażkami.
10. Nowy rok to 365 dni nowych możliwości.

WITAJ 2022!

ŻYCZENIA


PRACA ZZPP W 2021 ROKU - PODSUMOWANIE


Rok bardzo burzliwy, bardzo ważny, intensywny w działania, w pracę społeczną, związkową i zawodową. Rok starań, sukcesów, ale i porażek, z których wyciągnęliśmy doświadczenie i naukę na przyszłość.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją podsumujmy więc najważniejsze działania Związku Zawodowego Pracowników Policji w 2021 roku:

STYCZEŃ
1. Bierzemy udział w określaniu zasad naliczania płacy minimalnej na rok 2021.
2. Działamy w zakresie powstrzymania dyskryminacji pracowników Policji wyeliminowanych ze szczepień przeciwko Covid-19 w ramach "etapu I".

LUTY
1. Wysyłamy szereg pism, wezwań do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego o spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie wspólnej pracy nad projektem ustawy modernizacyjnej na lata 2022-2025.
2. Konsekwentnie, wciąż działamy w zakresie włączenia chętnych pracowników Policji do szczepień przeciwko Covid-19 w ramach "etapu I", na równi z funkcjonariuszami.

MARZEC
1. Jako związek zawodowy domagamy się zmiany treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, akcentując narastające oburzenie pracowników Policji w związku z pominięciem naszej grupy zawodowej w szczepieniach I grupy przeciwko Covid-19.
2. Promujemy inwestowanie w rozwój kompetencji twardych pracowników Policji.
Stawiamy na rozwój, naukę i inicjujemy utworzenie nowych kierunków studiów w WSPol w Szczytnie dla pracowników Policji w ramach skierowania.

KWIECIEŃ
1. Kontynuujemy walkę o szczepienia dla pracowników Policji.
2. Włączamy się w akcje charytatywne pomagające zbierać środki na święta dla potrzebujących.
3. Uczestniczymy w oddawaniu hołdu ofiarom Zbrodni Katyńskiej, czcimy pamięć naszych policyjnych przodków.

MAJ
1. Przystępujemy do egzekwowania od strony ministerialnej zapisów Porozumienia podpisanego pomiędzy MSWIA a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji we wrześniu 2018 roku. Nie mieści nam się w głowach, że państwowy urząd jakim jest MSWiA nie będzie respektował Porozumienia, które w sformalizowanej formie podpisały strony naszego związku i ministerstwa.
2. Przewidujemy zagrożenie i walczymy o uczestniczenie w tworzeniu Programu rozwoju służb mundurowych na lata 2022 - 2025.
3. Walczymy o to, by nie zapomniano o dodatkowych środkach na wzrost inflacji, płacy minimalnej, które trzeba będzie pokryć ze środków na modernizację, jak to miało miejsce w niedawnej przeszłości.

CZERWIEC
1. Odbywa się posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP w Skorzęcinie, podczas którego po konstruktywnych rozmowach nasz gość Pan Wiesław SZCZEPAŃSKI – posł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych deklaruje zwołanie posiedzenia Komisji w Sejmie RP dotyczącej kwestii związanej z obecnym stanem osobowym, finansowym oraz funkcjonowaniem pracowników Policji.
2. Kontynuacja działań Związku Zawodowego Pracowników Policji zmierzających do utworzenia darmowych, w ramach skierowania, kierunków studiów i kursów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i innych szkołach policyjnych adresowanych dla pracowników Policji.
3. Piszemy pisma, wnioski, apele do niemalże wszystkich decydentów w naszym rządzie od Premiera RP poczynając, a na ministrach, przewodniczących sejmowych komisji kończąc o podjęcie prac nad problemami, z którymi borykają się pracownicy Policji. Zwracamy uwagę zarówno na zagadnienie statusu pracowników, jak i wielkości osiąganych wynagrodzeń, które od wielu lat plasują nas na najniższej pozycji nie tylko w resorcie spraw wewnętrznych, ale również w całej sferze budżetowej.
4. W ostatnich dniach czerwca w celu wzmocnienia głosu w obronie pracowników Policji podpisujemy Porozumienie Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji.

LIPIEC
1. Jako strona Porozumienia występujemy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z kolejnym już postulatem pilnego spotkania w celu niezwłocznego wprowadzenia w życie „Programu rozwoju formacji resortu spraw wewnętrznych i administracji na lata 2022-2025”, ukierunkowanego m.in. na:
1) rozwój kapitału ludzkiego, urealnienie naszych wynagrodzeń do obecnych uwarunkowań rynkowych,
2) opracowanie i wdrożenie polityki płacowo-kadrowej dla pracowników Policji, gwarantującej systematyczny, coroczny wzrost wynagrodzeń,
3) podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uregulowanie statusu prawnego pracowników Policji w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
2. Nasza inicjatywa doprowadza do tego, że KGP i WSPol w Szczytnie podjęły działania zmierzające do rozpoznania potrzeb edukacji potencjalnych odbiorców na kierunkach studiów, o które wnioskuje KK ZZPP oraz ocenę możliwości ewentualnego dopasowania oferty studiów do oczekiwań funkcjonariuszy i pracowników Policji o nowe kierunki nauczania.
3. Nieustannie wszelkimi sposobami nagłośniamy trudną sytuację pracowników m.in. poprzez media - teść rozmowy z Przewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji na swych stronach zamieścił money.pl.
4. Bierzemy udział w obchodach Święta Policji. Nawet taka okoliczność jak Święto Policji staje się dla naszych związkowych przedstawicieli pretekstem do rozmów o pracownikach Policji z: Panią Marszałek Sejmu, Panem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przewodniczącym Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych.

SIERPIEŃ
1. Przygotowujemy z Porozumieniem projekt zmian do ustawy o Policji, w którym przywracamy zapisy dot. pracowników Policji i regulujemy statusu prawny naszej grupy zawodowej.
2. Rozpoczynamy upowszechnianie tej informacji poprzez akcję medialną.
3. Zbieramy dane, analizujemy i przygotowujemy materiały, które służą do udowodnienia, że sytuacja pracowników Policji zarówno prawna, jak i płacowa wymaga natychmiastowej interwencji.

WRZESIEŃ
1. Uprzedzając koncepcje wyprowadzające pracowników Policji poza ustawę o służbie cywilnej podejmujemy działania polegające na przesyłaniu projektu zmian do ustawy o Policji do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz innych posłów na Sejm RP, jak i Przewodniczącego NSZZ Solidarność.
2. Poseł Wiesław SZCZEPAŃSKI wywiązał się z obietnicy złożonej naszej organizacji związkowej na posiedzeniu Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji w Skorzęcinie i zwołuje na dzień 8 września nieplanowane posiedzenie Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych dedykowane kwestii związanej z obecnym stanem osobowym, finansowym oraz funkcjonowaniem pracowników Policji. Aktywnie uczestniczymy w tym posiedzeniu.
3. Wielokrotnie występujemy do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o spotkanie celem przedyskutowania m.in. pilnych podwyżek dla pracowników Policji.

PAŹDZIERNIK
1. Jako strona Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji prowadzimy rozmowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, składamy postulaty płacowe w zakresie przygotowywanej ustawy modernizacyjnej na lata 2022-2025.
2. Uczestniczymy w dniu 13 października w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w Sejmie RP, na którym poruszano sprawy naszych wynagrodzeń.
3. Rozpoczynamy wdrażanie procedur związanych z wchodzeniem w spory zbiorowe.
4. Prowadzimy korespondencję z decydentami, rozmawiamy z przewodniczącymi komisji i podkomisji sejmowych, przygotowujemy tzw. „merytorykę” oraz uzasadnienia do postulatów i żądań kierowanych docelowo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, parlamentarzystów czy Premiera RP.
5. Uczestniczymy w dniu 26 października 2021 r. w Sejmu RP w Warszawie w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym rozpatrywany i opiniowany był rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2022.

LISTOPAD
1 Pracujemy nad zasadami podziału środków służących do utworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych.
2. W ramach obchodów Święta Służby Cywilnej, mocno obwarowanych obostrzeniami covidowymi, występujemy do Szefa Służby Cywilnej o objęcie szczególnymi staraniami pracowników Policji, najniżej wynagradzanych członków korpusu służby cywilnej w Polsce.
3. Stale prowadzimy korespondencję z MSWiA. Z poziomu ministerialnego nadal nie zauważa się problemu, który w przyszłym roku niesie ze sobą fakt, iż blisko 50% pracowników Policji będzie musiało otrzymać podwyżkę wynagrodzenia do wysokości płacy minimalnej. Nie zauważa się totalnego spłaszczenia siatki płac w Policji oraz całkowitego zaburzenia system wynagrodzeń w Policji.
4. Aktywnie działamy w zakresie umawiania się na spotkania z Parlamentarzystami, doręczając im nasz materiał analityczny o najniżej wynagradzanych pracownikach w całej administracji publicznej, przedstawiamy argumenty, dajemy emocjonujące przykłady. Przekonujemy do pisania interpelacji, zapytań, oddawania swoich głosów ZA wprowadzeniem poprawek do ustawy, które przyczynią się do zmiany sytuacji płacowej pracowników Policji.
5. Organizujemy spotkanie z Kaliszu, gdzie 70 procent pracowników osiągnie w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele związków zawodowych oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poseł Wiesław Szczepański oraz posłanka Karolina Pawliczak. Są to posłowie, którzy złożyli poprawkę do budżetu zakładającą przesunięcie środków na podwyżki dla pracowników Policji o 1000 zł brutto na etat w 2022 roku.

GRUDZIEŃ
1. W związku z niespełnieniem przez Pracodawców - Komendantów żądań przedstawionych przez Stronę Związkową w pismach, będących podstawą sporu zbiorowego, przekształcamy się w Komitety Protestacyjne.
2. Uczestniczymy w dwudniowych (1 i 2 grudnia) posiedzeniach Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, której tematem był Projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (...) w latach 2022-2025”.
3. W związku z podaniem nieprawdziwych danych w TVN24, występujemy do stacji o sprostowanie podanych informacji odnoszących się do przesunięcia środków budżetowych dla pracowników Policji.
4. Zdalnie, ale aktywnie uczestniczymy w posiedzeniu dwóch, połączonych komisji w Senacie RP. Komisje zajmowały się m.in. rozpatrzeniem wprowadzanej ustawy modernizacyjnej.
5. Prowadzimy rozmowy z przedstawicielem strony rządowej Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejem Wąsikiem.
6. Nadal umawiamy się, spotykamy z najważniejszymi osobami decyzyjnymi w RP, m.in.: parlamentarzystami, Marszałkiem Sejmu i niestrudzenie argumentujemy w sprawach rozwiązywania problemów pracowników Policji. Uwrażliwiamy wszystkich decydentów na sytuację naszej grupy zawodowej.
7. Odpowiadamy na inicjatywę pracowniczą i spotykamy się z załogą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Na spotkaniu podjęta zostaje uchwała o powstaniu w garnizonie świętokrzyskim zakładowej organizacji związkowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

KONKLUDUJĄC:
Praca działaczy Związku Zawodowego Pracowników Policji w 2021 roku była wytężona.
Walka o poprawę sytuacji płacowej i prawnej pracowników Policji była zacięta.
Zasięg odbioru problemów dotykających pracowników Policji był bardzo szeroki: od lokalnych mediów aż po ławy sejmowe i Senat RP.


Sukcesem było: dojść aż tak daleko. Doprowadzić do tego, że nikt już nie będzie utożsamiał Policji tylko z funkcjonariuszami.
Swoiste wymuszenie od MSWiA dodatkowego zasilenia budżetu Policji o środki niezbędne na wzrost płacy minimalnej w 2022 roku (dotychczas NIGDY taka sytuacja nie miała miejsca, środki na ten wzrost generowaliśmy własnym sumptem) też jest sukcesem.
Wielkim sukcesem było zainicjowanie zgłaszanych poprawek do ustawy budżetowej i modernizacyjnej. Wywołanie dyskusji w Sejmie i Senacie.


Porażką było: nie osiągnięcie założonych celów. Tego, że zabrakło za każdym razem jedynie kilku głosów, by zgłoszone przez posłów i senatorów poprawki weszły w życie. Porażką było nie przekonanie do swoich racji ministerstwa.

Na tym kończymy podsumowanie 2021 roku. Deklarujemy, że 2022 rok to nowe 365 dni na działanie, plany i zaangażowaną pracę. Wyciągamy lekcje i bierzemy się do działań, w których priorytetem jest walka o lepszą przyszłość dla pracowników całej Policji w kraju.

I ZNOWU O PŁACY MINIMALNEJ
Nie uniknęliśmy tego, by kolejny rok z rzędu nie uczestniczyć w ustalaniu zasad podwyższania wynagrodzeń pracowników Policji do wysokości płacy minimalnej!

TUTAJ prezentujemy notatkę służbową KGP w sprawie zaleceń podwyższenia od 1 stycznia 2022 roku wynagrodzeń pracowników Policji, których wynagrodzenie jest niższe niż określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku.

Blisko połowa stanu osobowego pracowników polskiej Policji otrzyma stosowne aneksy do umów ze zmianami warunków wynagrodzenia podwyższonymi do kwoty 3010 zł brutto miesięcznie!

My, Związek Zawodowy Pracowników Policji oraz pozostałe strony Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji, przez cały ostatni rok głośno i dobitnie pokazywaliśmy decydentom dane o tych porażających wielkościach, gdzie ponad 12 tysięcy pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju pracując za płacę niegodną urzędu jakim jest polska Policja, będzie musiało na początku 2022 roku otrzymać kolejną "podwyżkę" wynagrodzeń do wysokości płacy minimalnej.

I jesteśmy tutaj, prorocy. Związki zawodowe, które potrafiły przewidzieć tę sytuację!

Jedynym sukcesem osiągniętym podczas walecznej drogi uprzedzającej ten moment, w którym się właśnie znaleźliśmy jest to, że po raz pierwszy w historii my, związek zawodowy zrzeszający pracowników Policji, doprowadziliśmy do tego, że MSWIA zwiększy budżet Policji o środki niezbędne na wzrost tej płacy minimalnej w przyszłym roku. Nie będziemy musieli, wzorem lat ubiegłych, wygenerować środków na ten obligatoryjny wzrost wynagrodzeń pracowników Policji do płacy minimalnej m.in. poprzez niezatrudnianie na uwalniane w ramach fluktuacji kadr etaty, absencji związanej ze stanem zdrowia, rodzicielstwem, czy urlopami bezpłatnymi.

Tylko dla przypomnienia w grafice podajemy wartości, które były niezbędne w 2015 roku i w ostatnich 3. latach na podwyżkę płacy minimalnej dla pracowników Policji.


"Przyjemniej" lektury.ŻYCZENIA

KOMUNIKAT DOT. DBANIA O ZDROWIE

ŻYCZENIA

SZCZERZE DO BÓLU

Przeczytajcie uważnie komunikat Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji w sprawie spotkania strony związkowej z ministerialną, które miało miejsce w dniu 16 grudnia br. Komunikat TUTAJ

WNIOSKI WYCIĄGNIJCIE SAMI! ODPOWIEDZCIE SOBIE NA PYTANIE:
JAKA PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWA CZEKA NAS PRACOWNIKÓW POLICJI?!?!

Mamy za sobą blisko połowę SEJMU. Posłów i Posłanek, którzy interpelują, występują na ambonie sejmowej w obronie naszej godności. Głosują za wprowadzeniem poprawek ustaw podwyższających budżet Policji w zakresie wydatków osobowych dla nas.
Mamy za sobą SENAT, który widzi potrzebę poprawy sytuacji płacowej pracowników Policji.
A przeciwko sobie mamy MSWIA, które przedstawiając stanowisko rządowe ZAWSZE JEST NEGATYWNE i planuje, a może nawet już zaczął, ZASTĘPOWANIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W POLICJI FUNKCJONARIUSZAMI!


WYKRZYCZMY ZDECYDOWANE i KATEGORYCZNE NIE!
GŁOŚNO I DOBITNIE, BO NIE ZGADZAMY SIĘ i PROTESTUJEMY!
BEZ WZGLĘDU NA PRZYNALEŻNOŚĆ ZWIĄZKOWĄ, BEZ WZGLĘDU NA MIEJSCE PRACY.
MY, WSZYSCY RAZEM: PRACOWNICY CYWILNI POLSKIEJ POLICJI Z CAŁEGO KRAJU!

UDOSTĘPNIAJCIE, ROZSYŁAJCIE, KRZYCZCIE


NOWY ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZZPP W KIELCACH


Z inicjatywy i na zaproszenie pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w dniu 15 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie Przewodniczącej Komisji Krajowej Danuty HUS i Wiceprzewodniczącej Joanny STEC-TRZPIL z załogą tej komendy. Na spotkaniu została podjęta uchwała o powstaniu w garnizonie świętokrzyskim zakładowej organizacji związkowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Serdecznie witamy więc w naszych szeregach Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki w Kielcach. Brawa dla pracowników, którzy dotychczas niezrzeszeni w żadnych strukturach związkowych, obserwując działalność naszej organizacji wystąpili z deklaracją rozpoczęcia swojej społecznej działalności na rzecz pracowników Policji.

Mandat zaufania i inicjatywa tych ludzi motywuje nas do jeszcze intensywniejszego działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej i zawodowej pracowników Policji.

Przyjęcie w nasze szeregi kolejnej organizacji wojewódzkiej potwierdza, że działania Związku Zawodowego Pracowników Policji są efektywne i dobrze oceniane przez środowisko pracownicze.

Gratulujemy nowym wybranym władzom wojewódzkim w osobach:

Przewodniczący Zarządu Sylwester STEMPIEŃ
Wiceprzewodnicząca Dorota KALETA
Wiceprzewodnicząca Agnieszka SADOWSKA
Wiceprzewodniczący Michał JAKUBCZYK
Sekretarz Agnieszka ZBROSZCZYK
Skarbnik Martyna DZIEWIĘCKA
Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Kamila KAJDY SKRZECZOWSKA

i życzymy w sukcesów w tej trudnej, społecznej pracy, lecz niezbędnej do zbudowania lepszej przyszłości zawodowej pracowników Policji.
Powodzenia!


SPOTKANIE Z PANIĄ ELŻBIETĄ WITEK MARSZAŁEK SEJMU RP


W dniu 14 grudnia 2021 roku oprócz zdalnego udziału w posiedzeniu dwóch komisji senackich, przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji w imieniu Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji odbyły osobistą rozmowę z Panią Elżbietą WITEK Marszałek Sejmu RP. Nie ustajemy w przekonywaniu najważniejszych osób w państwie do podejmowania decyzji w sprawach rozwiązywania problemów pracowników polskiej Policji.

Naszym celem jest uwrażliwienie wszystkich decydentów na sytuację naszej grupy zawodowej i krok po kroczku doprowadzenie do wyjścia z impasu finansowego, w jakim się znajdujemy.

Już jutro, 16 grudnia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkanie z Sekretarzem Stanu Maciejem WĄSIKIEM.


OBRADY POŁĄCZONYCH KOMISJI SENACKICH NA TEMAT WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI
W dniu dzisiejszym (14 grudnia 2021 r.) w Senacie RP odbyło się połączone posiedzenie dwóch komisji senackich:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.


Komisje zajęły się rozpatrzeniem ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk senacki nr 590, druki sejmowe nr 1789, 1808 i 1808-A).

Link do obejrzenia transmisji: TUTAJ (od 01:06:20 czasu nagrania).

Bardzo dziękujemy Senatorowi Aleksandrowi Pociejowi, przewodniczącemu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, za wyrażenie zgody na udział zdalny przedstawicielek Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji w posiedzeniu, na którym zarówno strona związkowa, jak i senatorowie zgłosili poprawki do projektu ustawy modernizacyjnej.

Jedna z poprawek dotycząca wzrostu wynagrodzeń pracowników Policji uzyskała poparcie komisji.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji posiedzenia komisji.
O dalszym biegu wydarzeń naszych spraw w Senacie RP będziemy sukcesywnie informować.


Strona 4 z 70 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine: Extreme Fusion IV
Theme by Hell modified Kacper W.