[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


PONAD PODZIAŁAMI, DLA DOBRA PRACOWNIKÓW POLICJI

Ministerstwo Finansów ogłosiło decyzję Premiera RP o zamrożeniu części środków pochodzących z funduszu wydatków osobowych sfery budżetowej. Pismo TUTAJ.

Mając za cel nadrzędny dobro pracowników Policji, w dniu 30 listopada 2020 roku trzy reprezentatywne, pracownicze organizacje związkowe, wchodzące w skład centrali związkowej FORUM ZZ (FZZ), wystosowały do Przewodniczącej Doroty GARDIAS wspólne pismo. Poruszone zostały w nim kwestie dotyczące działań zmierzających do zatrzymania w budżecie Policji środków na wynagrodzenia pracowników Policji w postaci 3% funduszu nagród i uzyskanie 100% gwarancji, że "13-stka" za 2020 rok nie jest zagrożona i zostanie wypłacona
w 2021 roku.

Przewodnicząca FZZ zadeklarowała, że przedstawi nasze żądania Wicepremierowi RP na najbliższym spotkaniu Rady Dialogu Społecznego.

Z pismem można zapoznać się TUTAJ.

Oprócz wystąpienia w naszym imieniu na Radzie Dialogu Społecznego, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Pani Dorota GARDIAS wystosowała pismo do Premiera RP. Polecamy lekturę:

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 01 2020 20:30:34
PPK, WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA WDROŻENIE
Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Proponuje się w nim odroczenie terminów wdrożenia PPK, co ma poprawić sytuację pracodawców w obliczu pandemii koronawirusa. W efekcie dla niektórych podmiotów terminem objęcia przepisami o PPK byłby początek 2022 r. Dla pracodawców, którzy już zawarli umowy, przewidziano z kolei możliwość zawieszenia wpłat do końca 2022 r. Zmiany planują objąć również jednostki sektora finansów publicznych. W efekcie m.in. i Policja miałaby więcej czasu, bo cały 2021 rok, na wdrożenie PPK.

Projekt trafił do Sejmu 22 października 2020 roku. Forum Związków Zawodowych (FZZ), jako centrala związkowa dostała do zaopiniowania przedmiotowy projekt (do zapoznania TUTAJ), rozsyłając prośbę o zajęcie stanowiska do wszystkich swoich organizacji członkowskich.

Związek Zawodowy Pracowników Policji, w nałożonym, bardzo krótkim terminie wystosował swoje stanowisko do FZZ. W stanowisku tym zdecydowanie poparliśmy ten projekt poselski, uzasadniając swoje stanowisko faktem, iż ustawodawca określając terminy wprowadzenia PPK nie przewidział komplikacji w postaci pandemii COVID-19. Sytuacja związana z pandemią znacznie zmieniła rynek pracy i wzrosło zagrożenie zwolnieniami pracowników sfery budżetowej.
W 2021 roku, zgodnie z art. 16 i 17 projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok, planowane jest zmniejszenie na wynagrodzenia pracowników Policji wraz z pochodnymi o kwotę 37.443.000 zł. Czyli oprócz zamrożenia płac, znacznie zmniejszona zostanie wysokość środków na nasze wynagrodzenia. Zaznaczyć należy, że nastąpi jedynie podniesienie płacy minimalnej pracownikom, którzy jej w przyszłym roku nie osiągną. Dotyczy to aż 21,7 % pracowników Policji.

Wydzielenie środków na PPK w wysokości 1,5 % funduszu wynagrodzeń stanowi kwotę 13.472.000 zł. Naszym zdaniem to posunięcia zostały zaplanowane kosztem 3 % funduszu nagród, który jest jedynym czynnikiem motywacyjnym pracowników Policji, ale również przy tak niskim wynagradzaniu grupy pracowniczej stanowi również ważny składnik naszych budżetów domowych. Przesunięcie terminu wprowadzenia PPK pozwoli
wykorzystać 1,5% na wynagradzanie pracowników Policji w 2021 roku. Roku, w którym nastąpi wzrost inflacji, a co za tym idzie znacząco podniosą się koszty życia.

Stanowisko ZZPP TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 24 2020 19:57:11
ŻYCZENIA[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2020 19:24:01
KOMUNIKAT O NAGRODACH

W dniu 6 listopada br. Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Kol. Danuta HUS poinformowała nas, że wzorem lat ubiegłych Pan Komendant Główny Policji przeznaczył środki na nagrody dla 500 wyróżniających się pracowników Policji z okazji Święta Służby Cywilnej w wysokości po 1000 zł.

Pan Komendant Główny Policji w rozmowie z naszą Przewodniczącą zaznaczył, że ten rok jest szczególnie trudny, a możliwości bardzo ograniczone, ale zarówno kierownictwu, dokładnie tak jak i nam - reprezentatywnej organizacji związkowej, zależy na uhonorowaniu pracowników Policji. Szczególnie tych, którzy pozostali w pracy przez okres szerzenia się wirusa SARS-CoV-19, często zastępując nieobecnych z tego powodu współpracowników.

Radujemy się więc, że udało się wygenerować w budżecie KGP dodatkowe środki finansowe w wysokości 0,5 miliona złotych, które przeznaczone są dla naszej grupy zawodowej przy okazji zbliżającego się Święta Niepodległości.

Komunikat do zapoznania TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2020 11:58:58
INTERWENCJA ZZPP W SPRAWIE PRAC KOMISJI INWENTARYZACYJNYCH

Związek Zawodowy Pracowników Policji otrzymał wiele sygnałów w sprawie prac komisji inwentaryzacji w jednostkach Policji, które działają wg ustalonych harmonogramów pomimo trwania pandemii COVID-19. Po dokonaniu weryfikacji zgłaszanych sytuacji okazało się, że we wszystkich województwach, które są objęte działaniem naszej organizacji związkowej, występuje ten sam problem. Komisje inwentaryzacyjne faktycznie pracują w normalnym trybie. Wiąże się to m.in. z wyjazdami składów komisji, często nawet ponad 6-osobowymi, do jednostek terenowych, co zwiększa ryzyko zarażenia siebie i innych wirusem SASR-CoV-19.


W związku z powyższym Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP podjęła interwencję u Komendantów Głównych Policji, gdyż uważamy, że odroczenie prac tych komisji nie zaważy na prawidłowym funkcjonowaniu polskiej Policji, a przełoży się na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa w naszym środowisku służby i pracy.

Pismo do zapoznania TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 10 2020 11:51:46
WYSTĄPIENIE ZZPP DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SEJMOWEJ ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, Pani Danuty Hus do Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pana Wiesława SZCZEPAŃSKIEGO.

Można to zrobić klikając TUTAJ.

Wystąpienie - wniosek dotyczy zrównania przyznanych świadczeń dla funkcjonariuszy i pracowników Policji w sytuacji zachorowania na COVID-19, zastosowania wobec nas kwarantanny czy izolacji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 05 2020 17:50:21
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NADANIA SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKOM LABORATORIÓW OPUBLIKOWANE!

Zgodnie z naszymi zapowiedziami z sierpnia br. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

W dniu 3 listopada br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została treść rozporządzenia TUTAJ.

Przypominamy, iż tyle lat procedowana zmiana stanowi realizację zainicjowanych przez związki zawodowe regulacji, umożliwiających rekompensatę pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, członkom służby cywilnej zatrudnionym w laboratoriach kryminalistyki. Obecnie członkowie korpusu służby cywilnej nie byli objęci uprawnieniami, które posiadali od lat funkcjonariusze Policji pełniący służbę w tych laboratoriach, realizując często te same obowiązki służbowe co zatrudnieni tam członkowie korpusu służby cywilnej.

Zmiana w rozporządzeniu przyznaje adekwatne do policjantów uprawnienia członkom korpusu służby cywilnej.

Podkreślamy i przypominamy ponownie, iż nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia jest efektem wielu lat pracy organizacji związkowych, w tym również prac Podzespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, działającym przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym aktywnie uczestniczyły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.

To duży sukces związkowy, który podsumowuje 20 lat prac nad udowadnianiem, że Policja to nie tylko funkcjonariusze.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 05 2020 00:11:56
PISMO W SPRAWIE ZASAD PRACY W TRAKCIE COVID 19

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory listopad 03 2020 23:08:43
WYSTĄPIENIE PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI KRAJOWEJ ZZPP DO MARSZAŁEK SEJMU RP.

Niniejszym zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem Przewodniczącej Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, Pani Danuty Hus do Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek.

Można to zrobić klikając TUTAJ.źródło: https://www.facebook.com/ZarzadKGPZZPP[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 21 2020 19:53:20
MISTRZ MOWY POLSKIEJ
Mistrz Mowy Polskiej to program społeczny, którego celem jest popularyzacja języka polskiego i uhonorowanie nagrodami osób – które, według powszechnie uznanych kanonów, zasługują na miano Mistrzów Mowy Polskiej.

Program stworzono w grudniu 2000 roku. W jury konkursu zasiadali jak dotąd tacy wybitni eksperci, w tym językoznawcy, jak Jerzy Bralczyk, Bolesław Faron, Andrzej Markowski, Jan Mazur, Jan Miodek, Walery Pisarek, Jerzy Podracki, Halina Zgółkowa. Spośród nominowanych wybierani są 2-4 zwycięzcy, którzy otrzymują tytuł Mistrza Mowy Polskiej. W dziesięcioletniej historii programu przyznawano również nagrody specjalne, takie jak Wawrzyn Mowy Polskiej, Mistrzyni Rozmowy Polskiej, Mistrzyni Mowna, Mistrz Wymowy Polskiej. Oprócz nagród przyznawanych przez grono specjalistów wręczane są również nagrody Vox Populi, będące plebiscytem, w którym głosują czytelnicy, internauci i widzowie telewizyjni.

Jesteśmy ogromnie dumni, że naszą formacją dowodzi osoba nominowana w tym konkursie. W pełni podzielamy tę nominację i gratulujemy gen. insp. dr. Jarosławowi SZYMCZYKOWI - Komendantowi Głównemu Policji, który o swoim znalezieniu się w gronie kandydatów do wyróżnienia wypowiada się TUTAJ.
Związek Zawodowy Pracowników Policji zaprasza więc serdecznie do głosowania Vox Populi TUTAJ., na naszego Komendanta, który zdobywając tę nagrodę promuje nie tylko piękno i poprawność językową, ale również kulturę i poziom całego naszego policyjnego środowiska.

Na zakończenie cytujemy słowa organizatorów, które w pełni wyrażają również nasze zdanie ma temat całego przedsięwzięcia:
"...Jesteśmy przekonani, że nawet w tak trudnych czasach nie możemy zapominać o naszej tożsamości, której wyrazem jest stała troska o piękno języka polskiego jako narzędzia porozumiewania się i tworzenia kultury narodowej..."


Źródło: wikipedia.org oraz mistrzmowy.pl

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory październik 17 2020 19:49:48
POTRZEBNA POMOC


Link do zrzutki TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 22 2020 20:47:15
Strona 5 z 61 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk