[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ZZPP POLECA ARTYKUŁ W GAZECIE POLICJA 997
W bieżącym roku Pan Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK obchodzi jubileusz trzydziestu lat służby. Z tej okazji redaktor Piotr MACIEJCZAK przeprowadził z Panem Generałem wywiad. W najnowszym numerze gazety POLICJA 997 w artykule pt. "Najważniejsza była zmiana mentalności" padły również pytania o pracowników Policji.

Miło przeczytać, że Szef polskiej Policji w wypowiedzi o pracownikach wspomniał również o swojej współpracy z przedstawicielami pracowniczych związków zawodowych, cyt.:

"...Cały czas pozostaję w kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych i z ogromną uwagą wsłuchuję się w ich propozycje..."

Potwierdzamy słowa Pana Generała, z którym utrzymujemy stały kontakt.
Związek Zawodowy Pracowników Policji, jako jedna z największych, reprezentatywnych organizacji związkowych działających na rzecz środowiska pracowników Policji, postrzega tę współpracę bardzo pozytywnie. Bez wsparcia Pana Komendanta Głównego nie udałoby się nam przeprowadzić wielu inicjatyw oraz rozwiązać wielu problemów. Zawsze mogliśmy liczyć na szybką reakcję ze strony gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA na zgłaszane przez nas zagadnienia, po tym, jak nie udawało nam się rozwiązać ich na niższych szczeblach zarządzania w Policji.

Gorąco więc polecamy przeczytanie tego wywiadu TUTAJ, jak i całego, lipcowego numeru POLICJI 997.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 16 2020 21:39:04
XX-lecie Związku Zawodowego Pracowników Policji[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 21 2020 12:30:50
GORĄCA INFORMACJA O SPOTKANIU PRACOWNICZYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z WICEMINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.

W dniu dzisiejszym, 17 czerwca 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie przewodniczących związków zawodowych reprezentujących pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji z Wiceministrem Maciejem WĄSIKIEM. Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowała Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Koleżanka Danuta HUS.
W trakcie spotkania zostały poruszone następujące sprawy:

1. Potwierdzenie o niewprowadzaniu redukcji zatrudniania i płac wśród pracowników podległych MSWiA. Minister WĄSIK potwierdził, że nie będzie zwolnień i zmniejszania wynagrodzenia w służbach mundurowych.

2. Sytuacja finansowa Policji: czy będą cięcia w budżecie Policji w 2020 roku? Minister WĄSIK stwierdził, że będzie korekta budżetu, ale cięcia nie będą dotyczyły służb mundurowych.

3. Sytuacja płacowa pracowników w odniesieniu do innych urzędów. Czy ruszą prace nad nowym programem rozwoju Policji? Po przedstawieniu przez Przewodniczącą ZZPP Danutę HUS szczegółowych danych dotyczących wynagrodzeń pracowników, Minister WĄSIK wyraził swoje ogromne zdziwienie faktem, że jesteśmy najniżej wynagradzaną grupą zawodową w administracji rządowej i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby tę sytuację zmienić. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zawartymi m.in. w podpisanym przez nasz związek zawodowy porozumieniem z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jesienią br. ruszą prace nad nowym programem rozwoju. Jednakże Minister jest przeciwnikiem powoływania zespołów i prawdopodobnie projekt nowej ustawy zostanie opracowany w MSWiA, a strona związkowa dostanie dokument do zaopiniowania. Pocieszające jest to, że Minister zadeklarował, że tym razem bardziej doszacowane zostaną stanowiska cywilne.

4. Jakie są oczekiwania Ministra w zakresie współpracy? Minister WĄSIK stwierdził, że chętnie będzie z nami współpracował, ale oczekuje konkretnych propozycji zmian, które można uregulować rozporządzeniami, zaznaczając, że skutki finansowe takich zmian muszą być "akceptowalne".

5. Funkcjonariusze w służbach wspomagających. Na naszą informację, że w ciągu ostatnich 4 lat liczba etatów policyjnych w służbie wspomagającej wzrosła o 138, z wielkości 2877 w 2016 roku do 3015 w roku bieżącym (mówimy o KGP, KWP i KPP/KMP), Minister po raz kolejny zadziwił się przedstawionymi danymi podsumowując ten fakt stwierdzeniem, że jest to działanie nieekonomiczne i niesprawiedliwe w stosunku do pracowników Policji. Czas epidemii koronawirusa zaburzył nabór do służb, w efekcie powodując wzrost wakatów wśród funkcjonariuszy, więc na pewno przyjrzy się dokładnie temu zagadnieniu.

6. Ujednolicenie przepisów w zakresie dodatku szkodliwego, wysokości odpraw i jubileuszy. Minister jest przeciwny wpisaniu pracowników do ustawy o Policji, ponieważ jego zdaniem zmieni to pragmatykę. Kiedy strona związkowa przedstawiła mnóstwo argumentów za takim rozwiązaniem ujednolicającym rozbieżności np. w zakresie odpraw, jubileuszy czy też dodatków szkodliwych, stwierdził, że jeszcze się zastanowi nad przedmiotowym zagadnieniem.

7. Czy będą nagrody z okazji święta Policji? Jeśli Komendant Główny Policji, tak jak w przypadku funkcjonariuszy, znajdzie pieniądze w swoim budżecie, to nagrody będą przyznane, ale raczej z budżetu MSWIA takich środków nie otrzymamy.

To tak na szybko, gorące informacje z dzisiejszego spotkania.


Źródło: materiały własne Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 17 2020 18:30:31
PROSTE PYTANIA TRUDNE ODPOWIEDZI

Działania Związku Zawodowego Pracowników Policji, które zaskutkowały pisemnym zapewnieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji TUTAJ, że resort nie planuje działań zmierzających do redukcji zatrudnienia czy zmniejszenia wynagrodzeń pracowników Policji to tylko jeden element planu, który realizujemy w celu zapewnienia stabilności zatrudnienia naszej grupy zawodowej.
W związku z tym, że problem wprowadzenia elastycznego mechanizmu ograniczenia kosztów osobowych funkcjonowania administracji rządowej zawarty w postanowieniach art. 15zzzzzo ust. 1 tzw. "Tarczy 2.0", leży w gestii Premiera oraz całej Rady Ministrów, uznaliśmy, że zapewnienia MSWiA mogą okazać się niewystarczające. Podjęliśmy więc dalsze działania polegające na monitorowaniu bieżącej sytuacji. Stale przedstawiamy parlamentarzystom naszą niekorzystną sytuację kadrowo-płacową.

Akcentujemy przede wszystkim:
- charakter i liczebność realizowanych zadań,
- wysokość wynagrodzeń i brak ich powiązania z odpowiedzialnością ponoszoną przez pracowników,
- problem utrzymania najbardziej wykwalifikowanych kadr.

Próby przekonania Rady Ministrów przez naszą organizację związkową nadal są niezadawalające. Szukamy więc nowych, jeszcze skuteczniejszych możliwości zapobiegania negatywnym skutkom epidemii Covid-19 dla gospodarki. Podkreślamy, że ograniczenie kosztów osobowych najbiedniejszej grupy pracowniczej w administracji rządowej nie jest rozwiązaniem problemu.
W odpowiedzi na nasze monity Szef Służby Cywilnej wysłał odpowiedź. Okazało się, że na nasze proste pytania nie można udzielić prostych odpowiedzi.
Ze smutkiem stwierdzamy, że po raz kolejny duża ilość słów mówiących o oczywistych dla nas sprawach nie przełożyła się na treści rozwiązujące palące problemy pracowników Policji. Z resztą, sami oceńcie: Pismo z Zespołu Analiz Prawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 14 2020 21:41:01
ROZPOCZYNAMY PRACE NAD NOWYM PROGRAMEM UBEZPIECZENIOWYM

Związek Zawodowy Pracowników Policji jako strona umowy podpisanej z Grupą PZU w sprawie grupowego ubezpieczenia funkcjonariuszy i pracowników Policji, przystępuje do prac wspomaganych doświadczeniem Konsorcjum Brokerskiego Mentor SA oraz PWS Konstanta SA w sprawie przygotowania nowego programu ubezpieczeń dla naszego środowiska policyjnego.

Prosimy więc gorąco o wypełnienie anonimowej ankiety TUTAJ, która pomoże zebrać informacje odnośnie naszych potrzeb, oczekiwań oraz możliwości.

Źródło: materiały przesłane do ZZPP przez Konsorcjum Brokerskie Mentor oraz pobrane ze strony www.policja-ubezpieczenia.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 02 2020 20:57:58
XX-lecie Związku Zawodowego Pracowników Policji
W roku naszego jubileuszu, 20-lecia Związku Zawodowego Pracowników Policji znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji. Sytuacji, której nikt nie przewidział. Przyszło nam żyć i pracować podczas szalejącej pandemii Covid-19. Stąd też decyzją Prezydium Komisji Krajowej ZZPP odwołane zostały czerwcowe, oficjalne obchody tej okrągłej rocznicy powstania naszej organizacji związkowej.

Niemniej jednak celem wyróżnienia tego jubileuszowego dla ZZPP roku, na naszych stronach internetowych umieszczamy i umieszczać będziemy okolicznościowe grafiki. Istotne jest by choć w ten sposób celebrować 20. rocznicę naszej pracy na rzecz pracowników Policji.
Mam nadzieję, że ta forma docenienia tego jubileuszu przypadnie Wam do gustu.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 24 2020 18:02:11
PISEMNA DEKLARACJA MSWIA O BEZPIECZEŃSTWIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW POLICJI

Mamy zapewnienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza KAMIŃSKIEGO, że nie jest planowana redukcja etatów cywilnych w Policji ani zmniejszanie poziomu wynagrodzeń pracowników, które umożliwione zostały poprzez wejście w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Odpowiedź ta jest efektem działań naszej organizacji związkowej, która już w dniu 10 kwietnia br. w trosce o bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników Policji przeprowadziła dużą akcję rozsyłając do Premiera Mateusza MORAWIECKIEGO, Prezydenta RP, Pani Marszałek Sejmu RP, Marszałka Senatu, Szefa Kancelarii Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pisma, które dla przypomnienia umieszczamy TUTAJ.

Z dumą więc przedstawiamy Państwu wyniki naszych starań, które poprzedzone wieloma rozmowami telefonicznymi z decydentami, akcją medialną oraz nawoływaniem innych organizacji związkowych do wspólnych, solidarnych działań przyniosły efekt w postaci pisemnego zapewnienia szefa naszego resortu o stabilności zatrudnienia pracowników Policji.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 22 2020 11:22:11
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI W OBRONIE POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW POLICJI
Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław SZYMCZYK w związku z coraz częściej pojawiającymi się atakami i groźbami wobec policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin, w specjalnym liście zapewnił, że zawsze będzie bronił godności i dobrego imienia Policji oraz jej funkcjonariuszy i pracowników, a osoby, które dopuszczają się takich czynów, poniosą odpowiedzialność.

Komendant Główny Policji jednocześnie podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Policji za służbę w tym trudnym dla wszystkich czasie, za zaangażowanie, poświęcenie oraz wzorowe wykonywanie swoich obowiązków.

Źródło: www.policja.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 21 2020 20:16:32
BADANIA EUROFOUND
Nasza centrala związkową Forum ZZ podzieliła się z nami wynikamy badań, które zostały przygotowane przez Eurofound.
Organy UE wciąż nie dogadały się co do ostatecznej treści wprowadzenia ogólnoeuropejskiego programu wsparcia miejsc pracy o wdzięcznej nazwie SURE.
To jest zła wiadomość.

Dlatego zostaliśmy poproszeni o udostępnianie i komentowanie posta i pokazanie, że jesteśmy zdeterminowani w sprawie ratowania europejskiej gospodarki.
Forum Związków Zawodowych zachęca nas również do pisania jak wygląda sytuacja w innych branżach!


Post można znaleźć klikając TUTAJ.


Źródło: www.fzz.org.pl


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 14 2020 21:31:36
XXX-lecie NSZZ POLICJANTÓW
W dniu 11 maja 1990 roku jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej zz pz 41/89).

Dzisiaj więc NSZZP obchodzi swój jubileusz. Z tej okazji gratulujemy władzom bratniego związku trzech dekad działalności i składamy serdeczne życzenia na przyszłość.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 11 2020 20:16:05
XX-LECIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 04 2020 17:29:09
Strona 6 z 60 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk