[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


NOWE zasady wypłaty 100 zł - korzystna zmiana!
W dniu 20 lipca br. w spotkaniu kadry kierowniczej Polskiej Policji z Ministrem Spraw Wewnętrznych Jackiem CICHOCKIM wzięła udział Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP – kol. Danuta HUS.

Najważniejszym dla nas tematem poruszonym podczas spotkania były oczywiście dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100,- złotych netto na każdego pracownika zatrudnionego na pełnym etacie i proporcjonalnie mniejsza kwota zgodnie z wymiarem czasu pracy. Z wcześniejszych ustaleń (o których można przeczytać w notatce Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi z dnia 18 lipca br., z którą można się zapoznać w poprzedniej wiadomości) wyeliminowane zostały zapisy dot. zmniejszania wysokości świadczenia o kwotę 4,80 złotych brutto za każdy dzień nieobecności pracownika, za które wypłacane jest świadczenie z kasy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (takie jak: zasiłki chorobowe, opiekuńcze czy świadczenia rehabilitacyjne).

Dzięki tej zmianie świadczenie nie tylko trafi do wszystkich pracowników, ale będzie wypłacane razem z pensją, a nie jak wynika z wcześniejszych ustaleń: do 10 dnia następnego miesiąca, za które przysługuje nagroda.

Bardzo cieszy ta zmiana – jako wymierny efekt prac związkowych. Udało nam się wyeliminować kolejne działanie, które dyskryminowało pracowników Policji. Zależało nam na tym, by to świadczenie zostało przyznane za sam fakt bycia pracownikiem Policji - wzorem podwyżek wynagrodzeń funkcjonariuszy, którym wzrosła wysokość dodatku za stopień – niezależnie od jakości i efektów osiąganych w służbie, ani też faktu świadczenia pracy czy przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Z notatką dotyczącą zasad można się zapoznać klikając TUTAJ, a następnie TUTAJ.J. S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 22 2012 17:32:45
Zasady wypłaty dodatkowych 100 zł dla pracowników cywilnych
W załączeniu prezentujemy notatkę Jana GAŁADYKA - Pełnomocnika Komendanta Głównego ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi w sprawie zasad wypłaty dodatkowych należności pieniężnych dla pracowników Policji w wysokości 100 zł. netto od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z akceptacją tych zasad przez Komendanta Głównego Policji.

Aby się z nią zapoznać kliknij TUTAJ, a następnie TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 19 2012 22:49:35
Niekonstytucyjny przepis o 13-stkach
Nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z konstytucją.

9 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Białymstoku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego).

Informację tą zamieścił na swoich stronach Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej. Z pełną treścią artykułu można się zapoznać po kliknięciu tutaj.


Źródło: www.sluzbacywilna.info.pl
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 13 2012 21:46:46
Stanowisko organizacji związkowych w sprawie zasad podziału "Podwyżki 100 złotych"
W dniu 9 lipca 2012 r trzy reprezentatywne organizacje związkowe reprezentujące pracowników Policji wypracowały i przedłożyły Komendantowi Głównemu Policji wspólne stanowisko w sprawie zasad podziału dodatkowych należnosci w wysokosci 100,00 złotych netto miesięcznie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.
Aby zobaczyć komunikat kliknij tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator lipiec 11 2012 11:51:06
Pismo do Komendanta Głównego Policji w sprawie podwyzki wynagrodzeń
Dnia 12 czerwca 2012 r Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników policji w Katowicach Danuta Hus przesłała pismo dotyczące naszych "podwyżek" skierowane do Komendanta Głównego Policji. Aby go przeczytać kliknij tutaj.

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator czerwiec 15 2012 12:38:44
Spotkanie w MSW z dnia 23 maja 2012 r.
Zgodnie z naszym postulatem skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych w piśmie z dnia 07 maja br. ( treść pisma do przeczytania w komunikacie poniżej) w dniu wczorajszym w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie przy ul. Batorego 5 odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych pracowników cywilnych z kierownictwem resortu reprezentowanym przez:

Jacka CICHOCKIEGO – Ministra Spraw Wewnętrznych
Stanisława RAKOCZY – Podsekretarza Stanu w MSW
Władysława BUDZENIA – Dyrektora Departamentu Budżetu MSW
Jakuba BEDNARKA – powołanego w tym dniu na stanowisko Pełnomocnika MSW ds. kontaktów ze związkami zawodowymi
Stanisława BARAŃSKIEGO – Doradcę w Gabinecie Politycznym MSW


W spotkaniu naszą organizację związkową reprezentowali:

Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP
Józef ĆWIKLIŃSKI – V-ce Przewodniczący KK ZZPP
Joanna STEC-TRZPIL – Członek KK ZZPP

Priorytetowym tematem spotkania, który zajął większość czasu był wielokrotnie wywoływany w naszych pismach (zarówno do Premiera RP, Ministra Spraw Wewnętrznych, jak również do Komendanta Głównego Policji) problem wprowadzenia podwyżki płac dla pracowników cywilnych resortu. Otrzymaliśmy obietnicę Pana Ministra CICHOCKIEGO, iż od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku każdy pracownik cywilny otrzyma kwotę podwyżki
w wysokości 100,- złotych netto miesięcznie. Kwota ta na razie nie może zwiększyć żadnego ze stałych składników wynagrodzenia, by nie tworzyć zobowiązania finansowego na rok następny. Na dzień dzisiejszy sposób i forma wypłaty tych pieniędzy pozostaje do dopracowania przez Ministra oraz organizacje związkowe, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku szykowanej podwyżki uposażeń funkcjonariuszy.

Kierownictwo resortu uwzględniając nasze postulaty zobowiązało się również, iż dołoży wszelkich starań w celu pozyskania środków finansowych na dokonanie podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych w latach następnych.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania było funkcjonowanie IGB. Stwierdzono, że współpraca tej instytucji z Policją układa się w sposób niezadawalający i MSW skrupulatniej przyjrzy się temu tematowi. Wspomniany został również problem braku dostępu pracowników cywilnych do różnego rodzaju szkoleń - głównie resortowych, między innymi w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wszystkie oferty kierowane są do funkcjonariuszy. Korzystają z nich niejednokrotnie oficerowie odchodzący na zaopatrzenie emerytalne, co
w oczach kierownictwa resortu wzbudziło olbrzymi niepokój i niezadowolenie.

Na podkreślenie zasługuje również zachęta, która wypłynęła ze strony kierownictwa resortu, aby związki zawodowe w dalszym ciągu przysyłały wnioski i propozycje zmian, które należy wprowadzić zarówno w zakresie polityki płacowej, jak również w zakresie modernizowania i usprawniania działania całej organizacji. Obiecane zostało rzetelne potraktowanie każdej takiej informacji.

Na zakończenie spotkania Minister CICHOCKI podtrzymał swoje stanowisko w zakresie cykliczności spotkań strony związkowej i przedstawicieli resortu.

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć z tego ważnego wydarzenia. Kliknij tutaj.

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator maj 24 2012 20:49:17
Korespondencja z Ministrem Spraw Wewnętrznych
W dn. 07.05.2012 r. za l.dz. KK - 26 /2012 Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS wystosowała do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka CICHOCKIEGO pismo o treści:
"W związku z tym, że od ostatniego spotkania minęły już dwa miesiące a do chwili obecnej nie mamy żadnych informacji na temat działań Pan Ministra w kierunku uzyskania środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji oraz poprawy warunków pracy zwracam się z prośbą o udzielenie konkretnych informacji na ten temat Nie przekonują nas wymijające wypowiedzi strony rządowej, że w budżecie naszego Państwa nie ma żadnych środków, które mogłyby zostać wyasygnowane na poprawę naszych zarobków, ponieważ nie brakuje środków na takie rzeczy jak:

- podniesienie o 500,- złotych budżetu biur poselskich dla każdego parlamentarzysty. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wypłacono sześciu kierownikom 104 000,- zł nagród rocznych;
- wypłacane są wysokie nagrody roczne dla coraz większej rzeszy Panów kierowników i prezesów w samorządach (UM w Katowicach cztery lata temu wypłacił 137 500,- zł osiemnastu osobom, a w tym roku przyznał dziewiętnastu osobom aż 222 000,- zł.; UM w Kielcach w 2007 r. przyznał dziesięciu osobom 32 000,- zł, zaś w tym roku dwadzieścia cztery osoby dostały łącznie 180 000,- zł). Tych przykładów jest wiele więcej, gdzie pomimo zamrożenia płac rosną kwoty nagród;

- Kancelaria Sejmu wydała 1,5 mln zł na 500 szt. tabletów iPad w najdroższej konfiguracji, dodatkowo każdy poseł otrzymał dostęp do mobilnego Internetu gratis? - NIE! Za pieniądze podatników!

- Szef Spółki PL 2012 ("odpowiedzialny za organizację" mistrzostw w piłce nożnej EURO 2012 ma otrzymać 984 000,- zł premii, a jego zastępca 964 000,- zł. PODKREŚLAM: pracownik, Policji aby zgromadzić taką kwotę musiałby odkładać całą swoją pensję przez 35 lat, natomiast były szef Narodowego Centrum Sportu ma otrzymać 570 000,- zł premii. Nic dziwnego, ze w budżecie brakuje pieniędzy dla zwykłych szarych ludzi, którzy rzetelnie odprowadzają podatki, którym zwiększa się wiek emerytalny i każe pracować za 1500,- złotych miesięcznie. Ludziom, którzy za tę kwotę wielokrotnie muszą wykarmić i utrzymać 3-4 osobową rodzinę. Pytamy: Dlaczego skutki objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu

- zgodnie z rekomendacja Rady Ecofin z dnia 7 lipca 2009 r. zobowiązującą nasz kraj do redukcji nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych - obejmują jedynie administrację niższego szczebla? Dlaczego Rada Ministrów podejmując działania mające na celu ograniczenie wydatków sektora finansów publicznych nie rozpocznie napraw tzw. "dziur budżetowych" od swoich wynagrodzeń oraz wyeliminowania patologii opisanych powyżej przykładów? Dlaczego "wybrańcy narodu" w sytuacji totalnej biedy przeciętnego Polaka opływają w luksusach i za każdą czynność wynikającą z powinności posła otrzymują dodatkowo wysokie wynagrodzenie / zasiadanie w komisjach sejmowych, w ich prezydium itd/. Pytamy również, co mamy zrobić, by stać się uprzywilejowaną grupą zawodową, jaką są aktualnie nauczyciele, którym pomimo zamrożenia płac sfery budżetowej regularnie podwyższane są wynagrodzenia. Nastroje pracowników Policji stale się pogarszają. Determinacja rośnie i stale otrzymujemy "oddolne" sygnały, iż musimy podjąć najostrzejszą formę protestu i to najlepiej w trakcie pełnej mobilizacji całej Policji: w czasie rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO2012. Mamy nadzieję, że będziemy mogli uniknąć takiej sytuacji, gdy Polska Policja zostanie sparaliżowana odejściem od swoich stanowisk pracowników służby:

- logistycznej (łącznościowców, informatyków, mechaników samochodowych),
- prewencyjnej czy kryminalnej (techników kryminalistyki, osób wprowadzających dane do policyjnych baz danych, odpowiadających za obsługę monitoringu, przyjmowanie zgłoszeń itp. itd.)
W tym też celu: uspokojenia środowiska policyjnego, które tworzy również każdy pracownik Policji ŻĄDAMY:

1.podwyższenia w 2012 roku wynagrodzeń pracowniczych o 100- złotych;
2.podwyższenia w latach 2013 - 2015 wynagrodzeń pracowniczych do wysokości 60% wynagrodzeń policjantów.

Czekamy niecierpliwie na szybką odpowiedź w przedmiotowym zakresie
i przeprowadzenie z naszym Związkiem
obiecanego spotkania, na którym będziemy mogli nie tylko jak ostatnio przedstawić bolączki naszego środowiska, ale również rozpocząć wspólne prace nad rozwiązaniem najpilniejszych problemów."


[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator maj 16 2012 17:00:56
KARTKA ŚWIĄTECZNA

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory kwiecień 06 2012 21:28:33
Manifestacja ODMROZIĆ INFLACJĘ -12.03.2012r.


W dniu 12 marca 2012 roku równo o godzinie 12-ej w południe pod gmachem Ministerstwa Finansów przy ul Świętokrzyskiej 12 w Warszawie rozpoczęła się manifestacja – happening pracowników sfery budżetowej pod hasłem "Odmrozić inflacje". W akcji udział wzięli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w centralach związkowych NSZZ Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych.

Przed gmachem resortu stanęła bryła lodu symbolizująca zamrożenie płac w sektorze budżetowym. Demonstracyjnie bryła ta była przez uczestników protestu roztapiana palnikami.

Protest zsolidaryzował wiele branż. Na Świętokrzyskiej spotkali się m.in. leśnicy, pracownicy urzędów skarbowych, spółek wodnych, pracownicy sądów, stacji epidemiologiczno – sanitarnych, ZUS czy służby celnej. Oczywiście, w tak ważnym momencie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Policji. Dumni jesteśmy, że członkowie ZZPP wykazali jedność i determinację w dążeniu do zagwarantowania sobie i swoim rodzinom godnego życia. Poświęcając dzień urlopu postanowiliśmy pokazać rządowi swoją desperację. Wszystkim uczestnikom protestu bardzo gorąco dziękujemy (mamy nadzieję, że te gorące podziękowania przyczynią się do odmrożenia inflacji ;-).

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nie domagamy się uzyskania podwyżek w celu wzbogacenia, poprawy „dobrobytu”- jaki zdaniem rządzących panuje w szeregach sfery budżetowej, lecz domagamy się odstąpienia od zamrożenia płac. Tak zwane odmrożenie inflacji ma za zadanie wyrównania strat (wynoszących łącznie około 16%) poniesionych przez nas w ciągu 4 ostatnich lat w zakresie obniżenia realnej wartości pieniądza.

Pomimo nawoływań – nikt z ministerstwa nie wyszedł z nami porozmawiać. Boli fakt, iż tylko w okresach przedwyborczych otrzymujemy listy z podziękowaniami za swoją ciężką pracę/służbę. Boli, że tylko wtedy znajduje się czas na prowadzenie z nami rozmów, wizyty nawet w najmniejszych posterunkach w najodleglejszych miejscach kraju. Aktualnie w odpowiedzi na nasze postulaty Ministerstwo Finansów rozesłało do mediów komunikat, z którego wynika, że z uwagi na deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. przewidywane jest utrzymanie zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. W komunikacje podkreślono, że rząd podejmuje wiele działań mających na celu redukcję deficytu sektora finansów publicznych, zarówno po stronie wydatkowej, jak i dochodowej, a zamrożenie płac w sferze budżetowej jest jedynie jednym z działań. Wzrost funduszu wynagrodzeń oznaczałby konieczność redukcji wydatków w innych obszarach, zwiększenie podatków lub akceptację wyższego deficytu.

Komentując stanowisko ministerstwa: dziwi nas zatem tak wybiórcze traktowanie finansów publicznych, gdzie jedni otrzymują podwyżki (jak to ma miejsce w przypadku policjantów, straży pożarnej itp.) a inni nie mogą uzyskać nawet podwyżki inflacyjnej. Niebezzasadne stają się więc skandowane przez nas podczas protestu hasła równego podziału środków budżetowych pomiędzy wszystkich pracowników sfery budżetowej, nie zaś wybiórcze traktowanie poszczególnych grup zawodowych.

Nadmieniamy, iż to nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie domagania się tego, co nam się słusznie i prawnie należy. Międzybranżowy Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej już rozpoczął planowanie następnych kroków. Co powiecie na kulminację protestów w czasie trwania w Polsce EURO2012?

Zapraszamy do nowej galerii Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego, celem obejrzenia fotoreportażu. Kliknij TUTAJ.J. S-T.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 13 2012 20:19:43
Komisja Krajowa Karpacz 22-24.02.2012 r.
W dniach 22 - 24 lutego 2012 roku w Karpaczu odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Podczas tego posiedzenia Komisja Krajowa przyjęła i wysoko oceniła sprawozdanie z prac Prezydium KK za rok 2011. Bez zastrzeżeń przyjęto również sprawozdanie finansowe ze rok 2011 oraz Plan finansów na rok 2012.
Ponadto nakreślono kierunki działania związku na rok 2012, w tym zakresie zostały podjęte uchwały dot.:
- uczestnictwa we wszystkich działaniach central związkowych, prowadzących do poprawy bardzo trudnej sytuacji pracowników Policji,
- rozpoczęcia przygotowań do złożenia pozwu zbiorowego przeciw naszym pracodawcom o dyskryminację jednej grupy pracowniczej spośród dwóch zatrudnionych w Policji.W drugim dniu obrad gościem Komisji Krajowej był Pan Jan GAŁADYK - Pełnomocnik Komendanta Głównego ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi. Został on zobowiązany do przedstawienia Komendantowi Głównemu naszego niezadowolenia z dotychczasowej polityki kierownictwa MSW oraz KGP z zakresu braku podjęcia konkretnych działań kierownictwa Policji wspierających nasze dążenia zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników cywilnych. Działań zmierzających do zmiany poczucia niedoceniania roli pracowników cywilnych w Policji i zaprzestania traktowania ich jak obywateli drugiej kategorii.
Zdjęcia z obrad KK można obejrzeć w Galerii ZZPP klikając tutaj.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory marzec 11 2012 21:08:04
Rozmowy z MSW – 29 lutego 2012 r.
W dniu 29.02.2012 r. w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych z przedstawicielami najwyższych władz Ministerstwa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych reprezentowali:

Michał DESKUR - Podsekretarzem Stanu MSW,

Jacek ZALEWSKI - Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSW,

Wojciech KIJOWSKI - Zastępujący Dyrektora Generalnego MSW.

Z naszej organizacji w spotkaniu udział wzięły:

Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,

Joanna STEC - TRZPIL – Członek Komisji Krajowej ZZPP.

Tematyka spotkania dotyczyła największych problemów z jakimi borykają się pracownicy cywilni resoru spraw wewnętrznych.

Szczegóły spotkania opisane zostały przez kol. Danutę HUS - Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP w komunikacie, który można przeczytać tutaj.[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator marzec 02 2012 23:10:22
Strona 52 z 60 << < 49 50 51 52 53 54 55 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk