[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Spotkanie z Komendantem Głównym Policji

W dniu 18 stycznia 2012 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego Związku z nadinsp. Markiem DZIAŁOSZYŃSKIM - Komendantem Głównym Policji, który zadeklarował otwartość w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w Policji. Podkreślał, iż praca zarówno strony służbowej, jak i związkowców ma na celu osiągnięcie dobrych rozwiązań dla całego środowiska policyjnego i realizacji ustawowych zadań Polskiej Policji. Tak więc zawsze możemy liczyć na szczerość i uzyskanie wszelkich niezbędnych nam informacji. Żadne zadane przez Związek pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Usłyszeliśmy również z ust Pana Komendanta DZIAŁOSZYŃSKIEGO podziękowania za działalność związkową, która ukierunkowana jest na zdobywanie środków dla Policji.

Podczas tego spotkania Komendant przekazał nam informacje uzyskane w MSW, że w przypadku braku drastycznych zdarzeń losowych typu powódź, trzęsienie ziemi itd. istnieje prawdopodobieństwo przeznaczenia części środków finansowych z rezerwy celowej na wzmocnienie funduszu płac pozostałych służb mundurowych. Dzisiaj już niestety wiemy, że środki te nie znajdą się w budżetach Policji z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Policji.

Komendant Główny Policji poruszył również sprawę podziału funduszu nagród. W jego ocenie fundusz ten winien być podzielony na dwie kategorie:

1. za szczególne osiągnięcia np. napisanie programu przysparzającego jednostce oszczędności w budżecie lub poprawiające funkcjonalność danego obszaru,

2. nagrody powszechne dla osób wykonujących rzetelnie swoje codzienne obowiązki.

Odniósł się również do zgłaszanego przez nas problemu braku uzgodnień ze związkami zawodowymi dot. nagród fundowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Stwierdził, że nie wyobraża sobie by w przyszłości miał nastąpić jakikolwiek brak konsultacji w tym zakresie.

Nadmienić należy, iż w spotkaniu uczestniczyli również: insp. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ - Z-ca Komendanta Głównego ds. Logistyki, insp. Bogdan JÓŹWIAK - Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP, Jan GAŁADYK - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi oraz Eliza WÓJCIK - Dyrektor Biura Finansów KGP.


Związek Zawodowy Pracowników Policji aktywnie reprezentowali:

Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
Joanna STEC - TRZPIL - członek Komisji Krajowej ZZPP,
Małgorzata KUBAK - członek Komisji Krajowej ZZPP,
Edyta ROMAŃSKA - członek Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP.Zdjęcia ze spotkania można obejrzeć tutaj.
- V-ce Przewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator marzec 02 2012 23:08:27
Interpelacje poselskie w sprawie pracowników Policji
Dwoje Parlamentarzystów: Pani Poseł Krystyna ŁYBACKA (SLD) oraz Pan Poseł Jacek OSUCH (PiS) wykazali szczególne zrozumienie i wsparli działania Związku Zawodowego Pracowników Policji w walce o równe traktowanie wszystkich grup zawodowych w Policji. Ww. Posłowie w miesiącu styczniu br. złożyli na ręce Marszałka Sejmu Pani Ewy KOPACZ interpelacje (nr 1176 – w celu zapoznania się kliknij tutaj i 1252 – kliknij tutaj) skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka CICHOCKIEGO. Interpelacje te dotyczą braku podwyżek i zamrożenia płac dla pracowników cywilnych Policji, które powodują pogłębiającą się różnicę poziomów wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Przypominamy, iż w dezyderacie Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2008 roku założone zostało podwyższenie wynagrodzeń płacy pracowników cywilnych do poziomu 60% wynagrodzenia funkcjonariuszy. Aktualna różnica sięga dużo poniżej 50%, a planowana w br. podwyżka wynagrodzeń funkcjonariuszy przyczyni się do powstania jeszcze większych dysproporcji.

Cieszy nas ogromnie fakt zauważenia przez naszych Posłów, że co czwartą osobą zatrudnioną w Policji jest pracownik cywilny. Pracownik realizujący zadania na rzecz prawidłowego funkcjonowania Polskiej Policji, a tym samym na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w RP.

Związek Zawodowy Pracowników Policji składa Posłom serdeczne podziękowanie za wsparcie działań zmierzających do poprawy dramatycznej sytuacji finansowej pracowników Policji oraz ich rodzin. Wielki ukłon za okazaną pomoc.

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator luty 14 2012 20:56:55
Walczymy o odmrożenie inflacji
W dniu 06 lutego br. Danuta HUS Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji wystosowała pismo – apel do Tadeusza CHWAŁKI – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz poprawy trudnej sytuacji materialnej pracowników Policji. Proponowanym przez nasz Związek rozwiązaniem w tym zakresie jest odstąpienie od zamrożenia płac ze skutkiem na rok 2013 oraz wyrównanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem pełnych współczynników inflacji za lata 2008 - 2012 z jednoczesnym uwzględnieniem roku 2013.

UZASADNIENIE:

Sytuacja ekonomiczna kraju jest stabilna - jak wskazuje wzrost PKB, który wzrósł nominalnie:

- w roku 2008 o 5%,

- w roku 2009 o 1,7%,

- w roku 2010 o 3,8%,

- w roku 2011 o 4%,

- planowany wzrost w 2012 roku to 2,5%.WNIOSEK: brak jest przesłanek do dalszego zamrażania płac.

Stały wzrost kosztów życia przejawiający się wzrostem cen towarów i usług oraz coroczny wzrost wskaźnika inflacji, który w okresie ostatnich 4 latach wyniósł łącznie 16,6% spowodował znaczący realny spadek wynagrodzeń pracowniczych.

W związku z powyższym niecierpliwie oczekujemy pisemnej odpowiedzi od Forum ZZ w przedmiotowym zagadnieniu i jednocześnie deklarujemy podjęcie zdecydowanych akcji protestacyjnych pokazujących desperację pracowników Policji, którzy domagają się godnego życia w praworządnym kraju.

[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator luty 13 2012 21:29:30
Wątła, ale jednak nadzieja na podwyżki dla nas jeszcze w 2012 roku
W dniu 31 stycznia br. odbyła się telekonferencja KADRY KIEROWNICZEJ Policji, podczas której Komendant Główny Policji nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI poinformował, iż planowane jest spotkanie Związków Zawodowych Pracowników Policji z Ministrem Spraw Wewnętrznych. W przeciągu tygodnia mieliśmy przesłać na ręce Pełnomocnika KGP ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi w Policji pisemną informację na temat problemów, które staną się przedmiotem spotkania z Ministrem. W celu zapoznania się z naszą propozycją tematyki kliknij tutaj.

Należy dodać, iż na tej samej telekonferencji Komendant Główny Policji wydał polecenie Komendantom Wojewódzkim Policji, by dokonali analizy własnych budżetów pod kątem znalezienia środków finansowych na podwyżki dla pracowników cywilnych. Zdaniem nadinsp. M. DZIAŁOSZYŃSKIEGO w przypadku znalezienia takich środków podwyżkę tę można byłoby zrealizować pod koniec bieżącego roku.

Niecierpliwie oczekujemy na wyniki tej analizy.


[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator luty 12 2012 21:44:59
Pismo do Parlamentarzystów
Pomimo naszych usilnych starań,licznego udziału w manifestacjach w Warszawie i Wrocławiu zarówno Rząd jak i Parlament nie uwzględnił naszych oczekiwań płacowych i w dzisiejszej debacie nad budżetem ponownie pominął nasze postulaty.W związku z powyższym Przewodniczaca Komisji Krajowej wystosowała pismo do Parlamentarzystów oraz do Premiera,Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji. Aby przeczytać pismo kliknij tutaj
[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator styczeń 28 2012 13:11:13
Po manifestacji - piszą o nas!
"Na miejscu było około dwóch tysięcy przedstawicieli straży pożarnej, straży granicznej, policji i więziennictwa. Domagali się podwyżki płac i równego traktowania wszystkich służb
Protestujący zajęli całe schody przed urzędem wojewódzkim i większą część parkingu. Mieli syreny, gwizdki, trąbki i związkowe flagi. Przez około dwie godziny pod urzędem było więc bardzo głośno."

Zacytowane słowa naszej koleżanki Grażyny Domagały - Przewodniczącej Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP "Pracownicy cywilni od kilku lat przejmują zadania po funkcjonariuszach bez wzrostu płac. 40 proc. z nich zarabia 1200 zł netto! Za to nie można utrzymać rodziny. Protestujemy, dlatego że chcemy godnie żyć."

Więcej... TUTAJ.


Źródło: wroclaw.gazeta.pl


Jesteśmy dumni, bo nie tylko we Wrocławiu pokazaliśmy siłę naszego związku. Również na manifestacji w Warszawie zebrała się liczna grupa związkowców z naszej organizacji. Delegaci ZZPP wraz z przedstawicielami służb mundurowych pod Urzędem Wojewódzkim domagali się godnego traktowania pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych. Miejmy nadzieję, że Rząd RP wygeneruje już w tegorocznym budżecie środki na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Policji i sprosta naszym oczekiwaniom, które głośno artykułujemy.
Wszystkim kolegom i koleżankom z ZZPP, którzy wzięli udział w manifestacji i przyczynili się do unaocznienia dyskryminacji naszej grupy pracowniczej - serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z manifestacji we Wrocławiu, aby to zrobić kliknij TUTAJ.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 16 2012 20:28:27
MANIFESTACJA 12 stycznia 2012
Już jutro w Warszawie i Wrocławiu odbędą się manifestacje wobec braku podwyżek w 2012 roku. Domagamy się poszanowania naszej grupy pracowniczej oraz ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, domagamy się gwarancji stabilności pracy oraz zapewnienia wzrostu wynagrodzeń adekwatnie do wzrostu średniej płacy w Państwie Polskim, domagamy się zaprzestania działań zmierzających do różnicowania grup pracowniczych u jednego pracodawcy.
Oto postulaty które kierujemy do Premiera RP Donalda Tuska - KLIKNIJ tutaj.
Gdzie i w jakim czasie odbędzie się protest - czytaj tutaj Warszawa, a tutaj Wrocław.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 11 2012 19:12:34
Do nowego Komendanta Głównego Policji piszemy o płacach pracowników Policji
Jak wiemy mamy nowego Komendanta Głównego Policji - został nim nadinsp. Marek Działoszyński. Przewodnicząca naszego związku Danuta Hus skierowała pismo do Pana Komendanta przedstawiając bardzo trudną sytuację materialną pracowników cywilnych w Policji wraz z prośbą o odpowiedź na zadawane przez nas pytania. Liczymy na poważne potraktowanie naszych problemów. Z pismem można się zapoznać po kliknięciu tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 10 2012 19:09:58
Prośba o poparcie naszych działań
Bardzo liczymy na poparcie naszych działań przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Skierowaliśmy pismo z prośbą o wsparcie do Przewodniczącego Związku Antoniego Dudy, aby je przeczytać kliknij tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory styczeń 07 2012 12:28:24
Komunikat Komisji Krajowej ZZPP
W związku z brakiem reakcji Premiera RP,Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Policji na nasze postulaty oraz sygnały o beznadziejnej sytuacji płacowej pracowników cywilnych Policji oraz dyskryminacji tej grupy pracowniczej przy podwyżkach wynagrodzeń przewidzianych na 2012 rok Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji na swym posiedzeniu podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Aby przeczytać komunikat kliknij tutaj.
[Rozmiar: 417 bajtów]
administrator styczeń 03 2012 20:31:12
Artykuł w gazecie ROLAND
W gazecie ROLAND ukazał się artykuł dotyczący sytuacji finansowej pracowników cywilnych Policji. Ponieważ pisze się o nas dość obszernie, zachęcam do lektury, aby przeczytać artykuł kliknij tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory grudzień 27 2011 20:53:40
Strona 53 z 60 << < 50 51 52 53 54 55 56 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk