[Rozmiar: 2892 bajtów]Tekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywnyTekst alternatywny[Rozmiar: 1780 bajtów]
[Rozmiar: 467 bajtów]
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze

[Rozmiar: 331 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 331 bajtów]
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

[Rozmiar: 331 bajtów]
Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Euromanifestacja Wrocław, 17.09.2011 r.
Dnia 17 września b.r. we Wrocławiu miała miejsce euromanifestacja, zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych na wniosek OPZZ i NSZZ Solidarność (należących do EKZZ). Odbyła się pod hasłami „TAK dla europejskiej solidarności, TAK dla miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć”. Jak zaznaczali związkowcy została ona podyktowana stałym pogarszaniem się warunków pracy i płacy, nieskutecznym przeciwdziałaniem kryzysowi przez większość europejskich rządów, w tym przez rząd polski. Jej termin wiązał się z faktem że tego samego dnia we Wrocławiu obradowali ministrowie finansów państw Unii Europejskiej.

Forum Związków Zawodowych wzięło udział we wspólnym proteście związkowców z całej Europy zgodnie z decyzją Zarządu Głównego FZZ. Jak podkreślano w apelu do zrzeszonych w związku organizacji, „nikt nas nie zwolnił z obowiązku obrony praw pracowniczych i tworzenia Europy przyjaznej dla zatrudnionych”.

W galerii prezentujemy zdjęcia, które można obejrzeć po kliknięciu TUTAJ.
źródło: FORUM ZZ, ZZPP. (tekst i zdjęcia)
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory wrzesień 24 2011 18:23:07
Postulaty związków zawodowych do Ministra Finansów
Na naszej stronie prezentujemy postulaty związków zawodowych reprezentowanych w TRÓJSTRONNEJ KOMISJI DO SPRAW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH do Ministra Finansów. Forum Związków Zawodowych (w skład którego wchodzi m.in. Związek Zawodowy Pracowników Policji), NSZZ "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawiają wspólne postulaty, których uwzględnienie umożliwi skrócenie terminów przewidzianych do zaopiniowania projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

Wśród wniosków, m.in. w pkt 3 znalazł się ten najbardziej nas interesujący, mianowicie wniosek dotyczący wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2012 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi postulatami, aby je przeczytać, kliknij tutaj.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 31 2011 22:37:44
Zabiegamy o wzrost wynagrodzeń pracowników cywilnych.
Nie pozostajemy bierni w oczekiwaniu na podwyżki, nie pozwalamy o sobie zapomnieć. Za słowami Viceprzewodniczącego Komisji Krajowej naszego Związku, Józefa Ćwiklińskiego, które padły wcześniej - idą czyny. Wystosował on pismo w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka. Aby zapoznać się z jego treścią, należy kliknąć tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 29 2011 19:38:25
Euro-manifestacja 17 września 2011 r. Wrocław
Dnia 17 września 2011 roku we Wrocławiu odbędzie się Euro-manifestacja pod hasłem „Nie dla polityki cięć”; „Tak dla miejsc pracy i praw pracowniczych”; „Tak dla europejskiej solidarności” organizowana jest przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych na wniosek OPZZ i NSZZ Solidarność. Decyzja o tejże manifestacji zapadła podczas ostatniego kongresu EKZZ,który odbył się w maju w Atenach. O wyborze Wrocławia zdecydował fakt przejęcia przez Polskę unijnej prezydencji i zaplanowanego na 17 września we Wrocławiu spotkania ministrów finansów krajów Unii Europejskiej. Forum Związków Zawodowych jako trzecia, reprezentatywna centrala związkowa otrzymała zaproszenie do udziału w w/w manifestacji, zaproszona jest również nasza organizacja jako członek Forum - aby zobaczyć zaproszenie kliknij TUTAJ. Przeciwko czemu chcemy protestować? Czego żądamy? To wszystko zawarte jest w piśmie, które można przeczytać po kliknięciu TUTAJ. Kwestie organizacyjne zostały opisane w piśmie Forum Związków Zawodowych - kliknij TUTAJ. I na koniec - zachęcamy wszystkich do rozpowszechnienia tej informacji w Waszych jednostkach. Na pewno ułatwi to PLAKAT, do pobrania po kliknięciu TUTAJ.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 22 2011 21:11:33
W trosce o pracowników Centrum Usług Logistycznych
W ocenie naszego Związku, należy nieustannie monitorować sytuację pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Logistycznych. Pomimo zapewnień strony służbowej, pracownicy ci nie odczuwają stabilności zatrudnienia, więc strona związkowa nieustannie zabiega o zabezpieczenie w Ustawie Budżetowej jako "rezerwa celowa" środków finansowych na ponowne zatrudnienie pracowników na wypadek konieczności likwidacji nierentownych stacji obsługi. Mając na względzie zabezpieczenie możliwości powrotu pracownikom, organizacje związkowe przygotowały projekt trójstronnego Porozumienia dotyczącego zasad przeniesienia pracowników zatrudnionych w jednostkach Policji do nowoutworzonej instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Logistycznych (...). Już dziś zostały skierowane pisma podpisane przez przedstawicieli trzech związków zawodowych działających w Policji do Poseł Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Krystyny Łybackiej oraz do Komendanta Głównego Policji. Dotyczą one sytuacji pracowników i zabezpieczenia środków finansowych. Aby zapoznać się z pismami oraz porozumieniem, kliknij tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory sierpień 16 2011 21:32:47
Spotkanie z kierownictwem Centrum Usług Logistycznych
W dniu 28. 06. 2011 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w Policji z kierownictwem CUL. Prezentujemy komunikat Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuty Hus z tego spotkania. Można go przeczytać klikając tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 07 2011 18:14:14
Korespondencji w sprawie wzrostu wynagrodzeń c.d.
Oto dalsza część korespondencji w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych. Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą można przeczytać po kliknięciu tutaj.
W odpowiedzi poruszono temat projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016". Dla zainteresowanych zamieszczam link, po kliknięciu tutaj można przeczytać treść projektu, a tutaj uzasadnienie.[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory lipiec 04 2011 22:09:04
Dalsze starania o podwyżkę wynagrodzeń...
Jak wspominałam wcześniej, nasz Związek nie ustaje w działaniach zmierzających do uzyskania podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji. Viceprzewodniczący ZZPP Józef Ćwikliński wystosował kolejne pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera, nawiązujące do wcześniejszej korespondencji w tym zakresie. Można je przeczytać klikając tutaj. Autor tego pisma powiedział w komentarzu do poprzedniej notki "myślę że nie należy się poddawać i uparcie robić swoje i tak właśnie robimy", nie poddawajmy się więc zbyt łatwo.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 27 2011 18:55:01
Odpowiedź MSWiA na pismo w sprawie podwyżek wynagrodzeń
Otrzymaliśmy odpowiedź na nasze pismo dotyczące podwyżek dla pracowników cywilnych Policji. Można je przeczytać klikając tutaj a następnie tutaj.
Na pewno na tym nie zakończą się starania związku dotyczące poprawy sytuacji finansowej naszej grupy zawodowej.

[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 20 2011 17:11:54
Posiedzenie Komisji Krajowej, Biały Dunajec, 08-10.06.2011
W dniach 8-10 czerwca 2011 r. w m. Biały Dunajec odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas obrad był problem przyznawania nagród z funduszu 3%. Jest to na chwilę obecną najbardziej drażliwy temat nurtujący pracowników Policji - wprowadzający najwięcej kontrowersji i w znacznym stopniu wpływającym na pogarszanie się atmosfery pracy w większości jednostek Policji.
Obecny na spotkaniu Pełnomocnik Komendanta Głównego ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi p. Jan GAŁADYK zgodził się z twierdzeniem, iż zagadnienie jest bardzo drażliwe i m.in. dlatego w chwili obecnej stało się tematem artykułu zawartego w czerwcowym numerze miesięcznika „POLICJA 997”. To właśnie w tym materiale pt. „Trzyprocentówki” (do lektury artykułu serdecznie zapraszamy, link TUTAJ) przytoczona została wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji p. Jerzego MILLERA z dnia 24 stycznia br. polecająca komendantom : „…by nie unikali dyskusji na wszystkie sprawy i tematy, by w sposób przejrzysty i jasny dzielili środki finansowe w swoich jednostkach, by wypracowywali wspólny pogląd na sprawy pracownicze – gdyż każdy ma prawo zapytać, dlaczego nie dostał nagrody, premii, dodatku…”.
Jak twierdzi p. Jan GAŁADYK to regulamin stanowi jeden z podstawowych aktów prawnych, w którym to pracodawca powinien określić szczegółowe zasady podziału środków na wynagrodzenia, jakimi są również nagrody i wyróżnienia. Zapisy typu „wzorowe wypełnianie obowiązków, szczególne zasługi” są bardzo ogólne i należy je doprecyzować poprzez stworzenie jasnych, podanych do ogólnej wiadomości kryteriów podziału, częstotliwości ich dokonywania oraz orientalnej wysokości. W pełni zgadzamy się z przedstawicielem KGP, który w zasadzie powtórzył wypowiedzi naszych kolegów z ZZPP biorących udział w kwietniowym spotkaniu związków zawodowych z Komendantem Głównym Policji: gen. insp. Andrzejem MATEJUKIEM.
Szkoda tylko, że tak szybko przystąpiono do zmian w sposobie podziału nagród, lecz znacznie wolniej i oporniej, bądź wcale nie przystąpiono do zmian w dotychczasowych zapisach regulaminów nagród i premiowania. To bardzo zła praktyka, gdy bez wprowadzenia stosownych uregulowań prawnych zaczęto już wprowadzać zmiany w życie. Nie dziwi nas więc powiększająca się frustracja oraz rodzące się pomiędzy współpracownikami antagonizmy związane z brakiem informacji na temat zasad podziału jedynych od kilku lat, dodatkowych środków finansowych. Naszym zdaniem taka forma tak mocno zaburza motywacyjny charakter nagród, że zabiła sens ich przyznawania.
Zgodnie z przytoczonymi we wspomnianym powyżej artykule orzeczeniami Sądu Najwyższego: uznanie nie może prowadzić do stosowania dowolności ani też do nadużywania kompetencji czy też do dyskryminowania określonych osób czy grup pracowniczych. Ponownie więc wnosimy do Pana Komendanta Głównego Policji o polecenie swoim podwładnym: komendantom wojewódzkim (stołecznemu) oraz powiatowym i miejskim Policji o podjęcie dialogu ze stroną związkową i uzgodnienie stanowisk nowelizacji regulaminów premiowania i nagradzania. Jak czytamy w wyroku SN z 19 grudnia 1990 r. IPR 170/900 może przecież zdarzyć się sytuacja, że pracownik z wielkim zaangażowaniem i efektywnie wykonywał swoje obowiązki, a nagrody nie otrzymał, ponieważ czymś podpadł przełożonemu. Takie działanie zakładu pracy należałoby uznać za dyskryminację, której zakaz wpisany został w treść art.18.3 par. 1 Kodeksu Pracy. Wyeliminowanie przypadków rażącego krzywdzenia pracowników, którzy będą dochodzić roszczeń na drodze sądowej winno się stać priorytetem w działaniu zarówno strony związkowej, jak i służbowej.
Kolejnym tematem poruszanym podczas posiedzenia Komisji Krajowej były problemy i zagadnienia związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Logistycznych tzw. CUL. Dzisiaj już wiemy, że na dzień 28 czerwca br. Komendant Główny Policji zwołał spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych działających w Policji dotyczącym szczegółowego omówienia wszystkich problemów i zagadnień związanych z tym pionierskim przedsięwzięciem.
Działalność nowo wybranych władz Forum Związków Zawodowych stanowiła również punkt programu obrad członków Komisji Krajowej ZZ PP.
Posiedzenie zakończono postanowieniami dotyczącymi dalszej wytężonej pracy naszych działaczy związkowych zmierzających do poprawy warunków bytowych, socjalnych i zawodowych pracowników Policji a w szczególności:
- podejmowanie działań na rzecz kształtowania etyki zawodowej, właściwych stosunków międzyludzkich opierając się na zasadach godności ludzkiej i współżycia społecznego;
- podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy organizacji pracy i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- czuwanie nad przestrzeganiem prawa pracy;
- działanie na rzecz właściwego rozdziału świadczeń socjalno - bytowych będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych Policji;
- integrowanie środowiska policyjnego,
- inicjowanie i popieranie działalności kulturalnej.Zapraszamy do obejrzenia w naszej GALERII zdjęć z tego posiedzenia Komisji Krajowej.J.S-T, M.K, J.Ć.
[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory czerwiec 16 2011 20:59:50
Starania o podwyżkę wynagrodzeń
Viceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Józef Ćwikliński wystosował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera dotyczące podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych Policji. Opisał w nim naszą trudną sytuację finansową, wyrażając nadzieję, że Pan Minister podejmie kroki, aby uległa ona zmianie.
Aby zapoznać się z tym pismem, proszę kliknij tutaj.


[Rozmiar: 417 bajtów]
marjory maj 29 2011 23:01:15
Strona 57 z 61 << < 54 55 56 57 58 59 60 > >>
Reklama: Web Design Kacper Włodarczyk Kliknij Tutaj || CMS: PHP-Fusion & Extreme-Fusion || Design & Code: Kacper Włodarczyk