Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Galeria
  Prezydium
  Zarządy Wojewódzkie
  Klauzula informacyjna
  Statut
  Kontakt
  Sprawy pracownicze
  Facebook ZZPP

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Partnerzy
Lubelski Zarząd Wojewódzki

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby Cywilnej

Security System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ŚWIĘTO POLICJI 2016
"Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji!

Zbliża się nasze święto. Przyjmijmy proszę życzenia satysfakcji z dobrej służby i pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz szacunku od tych, o których bezpieczeństwo dbamy.

Pamiętajmy, że na szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno swoją pracą, jak i poszanowaniem zasad etycznych. Każdy z nas - funkcjonariuszy i pracowników - daje świadectwo całej formacji.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy Policją."
Cytując wciąż aktualne słowa nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Związek Zawodowy Pracowników Policji składa wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji wytrwałości w służbie i pracy. Pomimo wszelkich przeciwności i niedogodności życzymy nieustającej dumy z rzetelnej pracy służącej obronie najwyższych wartości oraz satysfakcji płynącej z realizacji społecznie istotnych zadań.


ODEJŚCIE ZE SŁUŻBY INSP. DR. TOMASZA SZANKINA
Komendant Główny Policji z dniem 17 lipca 2016 roku po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. dr. Tomasza SZANKINA - zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, pełniącego funkcję pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi.W dniu 12 lipca br. odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Tomasza SZANKINA z członkami zespołu do opracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.W uroczystościach udział wzięły przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.PRACOWNIK W ŚWIECIE MUNDURÓW – ARTYKUŁ W MIESIĘCZNIKU 997


Informujemy, iż w najnowszym, lipcowym numerze miesięcznika Komendanta Głównego Policji „POLICJA 997” na stronie 42 opublikowany został artykuł pod tytułem „Podwyżki dla pracowników Policji” przygotowany przez Joannę STEC-TRZPIL – Wiceprzewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Annę STĘPIEŃ – sekretarza zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.

Artykuł zawiera duże fragmenty komunikatu pt. „Walczymy o większe podwyżki dla pracowników Policji” autorstwa naszej związkowej koleżanki Joanny STEC-TRZPIL, który został umieszczony w dniu 06 czerwca br. na stronach internetowych: www.zzpp-lublin.pl oraz www.zzpp-kk.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem umieszczonym na kartach miesięcznika „POLICJA 997” oraz TUTAJ.

Nadmieniamy również, iż niniejszy artykuł otwiera cykl informacji dotyczących spraw bliskich pracownikom Policji oraz przybliżających tematykę działalności związków zawodowych funkcjonujących w Policji.


Ponadto informujemy, iż tytuł cyklu „PRACOWNIK W ŚWIECIE MUNDURÓW” został zaproponowany przez kol. Joannę STEC-TRZPIL i spośród wszystkich propozycji, pomysłów zgłoszonych do strony służbowej KGP został wybrany jako firmujący cykl dotyczący problemów, sukcesów oraz wydarzeń z życia pracowników Policji.


MEDAL DLA PRZEWODNICZĄCEGO LZW ZZPP JÓZEFA ĆWIKLIŃSKIEGO

W dniu 13 lipca 2016 roku w Krasnymstawie w 97 rocznicę powstania Polskiej Policji odbyły się lubelskie, wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości połączone były z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w tym mieście. Dla Związku Zawodowego Pracowników Policji te obchody nabrały wyjątkowego charakteru, gdyż Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego pełniący jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej został wyróżniony szczególnym odznaczeniem. W obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława SZYMCZYKA, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Pawła DOBRODZIEJA, kadry kierowniczej lubelskiego garnizonu Policji, Wojewody Lubelskiego Przemysława CZARNKA, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira SOSNOWSKIEGO, a także przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa nasz związkowy kolega otrzymał z rąk Komendanta Głównego Policji Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji”. Odznaczenie zostało przyznane decyzją Ministra właściwego do spraw wewnętrznych za angażowanie się w działalność społeczną na rzecz pracowników Policji.
Ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników, emerytów i rencistów (byłych pracowników Policji), a także rozwijanie działalności zmierzającej do poprawy warunków bytowych, socjalnych i zawodowych to działalność, z której składa się dzień powszedni Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO. Praca społeczna naszego związkowca skutkuje kształtowaniem etyki zawodowej oraz właściwych stosunków międzyludzkich wśród kadr Polskiej Policji. Przewodniczący swoją postawą na co dzień udowadnia co oznacza działalność społeczna wykraczająca poza zakres czynności przydzielony na stałe do pracy na zajmowanym stanowisku.

Jesteśmy dumni z naszego kolegi, który przez blisko 20 lat pracy związkowej przyczynia się do budowania społecznego wizerunku Policji czym codziennie udowadnia, że w pełni zasługuje na docenienie i odznaczenie Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Policji”.
Uroczystości uświetniła defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie.  Na koniec odbył się koncert w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji.

Wyróżnionemu gorąco gratulujemy.

Zdjęcia: Zespół Prasowy KWP w Lublinie
PRACODAWCO, ZADBAJ O PRACOWNIKÓW W UPALNE DNI!
Upały negatywnie wpływają na wydajność pracy, zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Badania amerykańskiej firmy Captivate Network dowodzą, że podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych.

Polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy w upalne dni. Przede wszystkim muszą oni nieodpłatnie zapewnić wodę do picia – osobom pracującym na otwartej powierzchni, gdy temperatura wynosi powyżej 25 st. C, a pracownikom biurowym, gdy słupek rtęci przekracza 28 st. C. Uwzględnić trzeba, iż w nadmiernej ciepłocie nie mogą pracować młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia.

Ponadto w przypadku osób pracujących na dworze i wykonujących zadania, przy których można się pobrudzić, powinny mieć one zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywiście, jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.

Na tym jednak nie koniec obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę odpowiednią do pracy. Może do tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Ma również obowiązek instalacji rolet lub żaluzji, by poprawić zatrudnionym komfort pracy. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nagrzane, a nie ma klimatyzacji, pracodawca może wcześniej zwolnić pracowników.

Jednak nawet gdy pracodawcy zapewnią odpowiednie warunki pracy podczas upałów, może się zdarzyć, że pracownik nie będzie w stanie wykonywać obowiązków ze względu na zły stan psychofizyczny. Może on wtedy przerwać pracę, także bez konsekwencji finansowych.


Źródło: kadry.abc.com.pl
PRACE NAD USTAWĄ MODERNIZACYJNĄ NA LATA 2017-2020 CIĄG DALSZY

W dniu 16 czerwca 2016 roku odbyło się kolejne już posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ostatecznego Kształtu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020. TUTAJ publikujemy stanowisko przedstawicieli związków zawodowych powołanych do reprezentowania strony społecznej w grupie roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA.

Naszym celem jest co najmniej podwojenie środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy. Niestety musi się to odbyć kosztem zmniejszenia środków zaplanowanych na inwestycje i remonty. Nie widzimy jednak innego rozwiązania, gdyż projektowana ustawa modernizacyjna jest jedyną szansą na wzrost naszych płac i to w perspektywie czteroletniej.

Postulujemy również systematyczne zwiększenie liczby funkcjonariuszy i pracowników oraz uzupełnienie istniejących wakatów. Liczymy, że stanowisko w przedmiotowej sprawie przygotowane przez przedstawicieli związków zawodowych zostanie potraktowane przez stronę ministerialną z należytą uwagą, a postulaty w nim zawarte zostaną uwzględnione i znajdą swoje miejsce w ostatecznym kształcie ustawy.

W pracach grupy udział wzięli przedstawiciele naszego związku:
- Danuta HUS - przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Ryszard WOŁOSZCZAK - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
- Józef ĆWIKLIŃSKI - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ZZPP.


WZROST MINIMALNEJ KRAJOWEJ NA ROK 2017
Rząd przyjął we wtorek propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 tys. zł. To wyższa kwota, niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"...Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł..." – powiedziała szefowa rządu Beata SZYDŁO.

Resort rodziny i pracy proponował rządowi kwotę 1920,- zł. Rada Ministrów uznała, że to kwota niewystarczająca. Obecnie minimalne wynagrodzenia wynosi 1850,- zł.

Decyzja ws. minimalnego wynagrodzenia, jak podkreśliła Pani B. SZYDŁO, jest decyzją całego rządu. Decyzją, która - jak powiedziała - jest wyrazem poczucia odpowiedzialności za polskich obywateli i społeczną sprawiedliwość.
"...W Polsce jest sytuacja, w której rozwarstwienie następuje bardzo szybko, są grupy bardzo dobrze zarabiające, rośnie średnie wynagrodzenie, (...) ale jest ogromna ilość tych pracowników, którzy mają bardzo niskie wynagrodzenia, którzy za otrzymywane wynagrodzenia nie są w stanie utrzymać rodziny..." - powiedziała Pani Premier.

Teraz propozycje rządu zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
Jakie będą to konkretne kwoty, będzie wiadomo dopiero w lutym 2017 r., gdy GUS ogłosi wskaźniki dotyczące inflacji i wzrostu płac w 2016 r. Waloryzacja prowadzona jest w marcu.


Ponadto w dniu 14 czerwca br. rząd przyjął założenia do budżetu na 2017 r. - poinformowała Pani Premier. Szef MF Paweł SZAŁAMACHA podał, że według założeń wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 3,9 proc., a inflacja - 1,3 proc.; na koniec 2017 bezrobocie rejestrowane ma osiągnąć poziom 8,1 proc.


Źródło: biznes.onet.pl
POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ FORUM DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZY MSWiA
W dniu 10 czerwca 2016 r w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA d/s. Ostatecznego Kształtu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017 - 2020.

Naszą organizację związkową reprezentowali: Danuta HUS - Przewodnicząca KK, Józef ĆWIKLIŃSKI - V-ce Przewodniczący, Ryszard WOŁOSZCZAK - V-ce Przewodniczący.Po burzliwej dyskusji wypracowano treść komunikatu skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w którym zawarte zostały następujące postulaty:

- Dwukrotne zwiększenie kwoty przeznaczonej na wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników resortu spraw wewnętrznych.

- Wystosować pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przesunięcie części środków finansowych przeznaczonych na zakupy i inwestycje na podwyżki wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników resortu.

- Zatwierdzony protokół przesłać na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.PŁACE I EMERYTURY POWINNY SZYBCIEJ ROSNĄĆ
Trzy centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, do którego należy Związek Zawodowy Pracowników Policji, OPZZ oraz NSZZ „Solidarność" przyjęły wspólne stanowisko w sprawie propozycji wzrostu w 2017 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W naszej ocenie:

- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 5,7%;
- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 10,9%;
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 6,5%;
- wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016.

Warto po raz kolejny przypomnieć, że rząd zamroził wynagrodzenia w sferze budżetowej już w 2010 roku, a przeznaczenie 2 mld zł na ich wzrost w bieżącym roku nie poprawiło sytuacji pracowników budżetówki. Stąd wniosek, że wzrost płac o 10,9% pozwoliłby w części zrekompensować straty spowodowane tym zamrożeniem.

Wzrosnąć powinno także minimalne wynagrodzenie za pracę. Rosnąca dynamika PKB, prognozowana poprawa sytuacji na rynku pracy oraz dobra kondycja finansowa przedsiębiorstw w pełni uzasadniają wzrost płacy minimalnej o 120 zł brutto, czyli o 6,5%. Niepokoją jednak prognozy zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019. Jeśli rząd zdecyduje się podnieść płacę minimalną tylko o wartość ustawowego minimum, to wzrośnie ona o 0,6% tj. o około 12 zł brutto. Oznaczać to będzie pogorszenie relacji płacy minimalnej do płacy przeciętnej. Według rządowych prognoz relacja ta w 2016 roku wyniesie 45,4%, aby w kolejnym roku zmniejszyć się o 1,6 punktu procentowego. Dlatego konieczne są: wzrost płacy minimalnej o wartość proponowaną przez związki zawodowe oraz poprawa relacji płacy minimalnej w stosunku do płacy przeciętnej. Związkowa propozycja zapewnia utrzymanie prognozowanej relacji z roku 2016 oraz - co najważniejsze - jej wzrost o 1 punkt procentowy. Tak obliczona płaca minimalna ukształtowałby się na poziomie 1970,25 zł brutto (1439 zł netto), czyli wzrosłaby w porównaniu z rokiem 2016 o 83 zł netto.

Źródło: www.opzz.org.pl
ZWIĄZKI ZAWODOWE OPTUJĄ ZA WYDŁUŻENIEM URLOPU DO 32 DNI
Związek Zawodowy Pracowników Policji wspiera działania OPZZ zmierzające do wydłużenia urlopu z 26 do 32 dni. Zmiana ta ma być korzystna nie tylko dla pracowników, ale także pracodawców. W jej efekcie ma bowiem wzrosnąć wydajność pracy.

Polacy należą do najbardziej zapracowanych społeczeństw w Unii Europejskiej. Według danych OECD: Niemcy pracują rocznie 1371 godzin, Francuzi 1473, Austriacy 1629, Hiszpanie 1689, Japończycy 1729, Czesi 1776, Amerykanie 1789. Polscy pracownicy pracują zaś aż 1923 godzin rocznie, czyli prawie najwięcej ze wszystkich badanych krajów. OPZZ zwraca uwagę, że pracujemy ciężko, długo i za małe pieniądze i w tej sytuacji zasadne jest wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 26 do 32 dni w roku.

Wydłużenie urlopu byłoby korzystne tak dla pracowników, jak też dla pracodawców. Pracownicy mieliby więcej czasu na życie intymne, byliby zdrowsi, mniej zestresowani i bardziej wydajni. Dzięki temu też przedsiębiorstwa lepiej by funkcjonowały i przynosiły większe zyski. W krajach, w których obywatele mają krótszy roczny czas pracy, jest niższa stopa bezrobocia i wyższa wydajność.


Źródło: www.opzz.org.pl
WALCZYMY O WIĘKSZE PODWYŻKI DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

Związek Zawodowy Pracowników Policji zainicjował spotkanie Międzyzwiązkowego Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji w celu opracowania wspólnego stanowiska - opinii w sprawie projektu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020". Zdaniem naszej organizacji związkowej treść przedstawionego projektu jest nieakceptowalna w części szumnie określonej "zwiększeniem konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji".

W projektowanym założeniu Program wprowadza podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2017 roku oraz od 01 stycznia 2019 roku wynoszące średnio 250,- zł na etat pracowniczy w 2017 roku oraz średnio 300,- zł na etat w 2019 roku. Takie kwoty nie pozwalają na wdrożenie rozwiązań służących budowaniu systemu motywacyjnego spójnego dla całej formacji, jak również nie rozwiązują problemu wielokrotnie zgłaszanego w MSWiA zarówno przez stronę służbową i związkową, a dotyczącą faktu, że na chwilę obecną wynagrodzenie pracowników Policji jest najniższe w całym resorcie spraw wewnętrznych i to średnio o 218,98 zł. Przyjęcie wzrostu wynagrodzeń w jednakowych wysokościach dla wszystkich pracowników formacji przyczynia się do utrzymania dotychczasowych dysproporcji płacowych i dezawuuje 25 tysięczną grupę zawodową jaką są pracownicy Policji.

Płaca jaką otrzymujemy nigdy nie była adekwatna do odpowiedzialności jaka spoczywa na pracownikach Policji. Wprowadzenie tzw. ustawy modernizacyjnej to jedyna możliwość wdrożenia 4-letniego programu naprawczego tej sytuacji, która skutkuje boleśnie zauważalnym w naszym środowisku odchodzeniem wykwalifikowanej kadry do sektora prywatnego.

Przedstawiona propozycja: 597,- zł brutto na etat może być - naszym zdaniem - jedynie kwotą wyjściową do włączenia do wynagrodzeń od dnia 01 stycznia 2017 roku. Może również stanowić zalążek do budowy efektywnej polityki kadrowo-finansowej, której bez środków z ustawy modernizacyjnej - Policja nie jest w stanie stworzyć. Dlatego zaproponowaliśmy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Mariuszowi BŁASZCZAKOWI, by zaproponowana kwota była rozumiana jako coroczne zasilenie budżetu Policji przez okres objęty trwaniem ustawy to jest przez kolejne 4 lata, rozpoczynając od 2017 roku.

Na podkreślenie zasługuje również nasze negatywne stanowisko w kwestii braku zapisów dotyczących utworzenia nowych etatów funkcjonariuszy i pracowników Policji. Uzasadnienie takiej decyzji faktem utrzymywania wakatów w Policji uważamy za niedopuszczalne. Nie jest tajemnicą, że utrzymywanie wakatów jest obligiem umożliwiającym zamykanie budżetu danego roku oraz niedopuszczeniem do przekroczenia dyscypliny budżetowej. Zupełnie nie rozumiemy więc decyzji o wykreśleniu z projektu ustawy zapisów w tym przedmiocie, które są w 100% sprzeczne z deklaracjami Ministra Mariusza BŁASZCZAKA wielokrotnie głoszonymi publicznie a odnoszącymi się do zwiększenia ilości etatów w Policji.

Zapraszamy TUTAJ do zapoznania się ze stanowiskiem MPOZ w pokrótce przedstawionej powyżej sprawie, która jest tak istotna dla pracowników Policji w każdym zakątku kraju.

Strona 76 z 99 << < 73 74 75 76 77 78 79 > >>
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Engine: Extreme Fusion IV
Theme by Hell modified Kacper W.